Een initiatief van Malmberg

Puberbrein 8 – Mag een puber homo zijn?

Anders dan in diverse andere landen is homoseksualiteit in Nederland niet strafbaar. Artikel 1 van de grondwet luidt dan ook: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Geen probleem dus, zou je zeggen. Maar met wetten kun je sociale acceptatie niet afdwingen. Zo kunnen religies bijvoorbeeld tegenwerken. Oud-Minister Plasterk stelde zelfs dat religie “homo-acceptatie afremt”. In een kamerdebat over grotere acceptatie van homo’s en lesbiennes, kondigde hij maatregelen aan om geweld en discriminatie jegens hen tegen te gaan. Van der Vlies (SGP) zag er een streven in homoseksualiteit aanvaardbaar te maken voor de gehele samenleving. Een dergelijk stimuleren van “heilloze overtuigingen” vond hij echter geen taak voor de overheid.
Het gebrek aan sociale acceptatie wordt in het bovenstaande filmpje helder uitgebeeld. Wat in de grotemensenwereld gebeurt, vindt ook nog regelmatig op scholen plaats. Hiertegen wil ik in dit artikel stelling nemen.

Waar komt het afwijzen van homoseksualiteit vandaan?
Homoseksualiteit moet wel zo oud zijn als de mensheid. In het spraakmakende boek Wij zijn ons Brein (2010) beschrijft Prof. Dr. Dick Swaab dat zeker 1500 diersoorten homoseksueel gedrag vertonen. Van de oude Grieken en Romeinen is bekend dat zij minder krampachtig tegenover seksuele variaties stonden dan nu het geval is in vele hedendaagse culturen. Toch is homohaat al eeuwenlang wijdverbreid en buitengewoon hardnekkig. Zou het in onze genen kunnen zitten? Deze vraag houdt mij al enige tijd bezig en ik heb geprobeerd daar een antwoord op te vinden.
Mensen hebben in de prehistorie in groepen over deze aarde getrokken. Wij weten dat deze groepen nooit groter waren dan ca. 150 mensen. Veel groter konden deze groepen ook niet worden, want dan zou hun jachtgebied te klein worden om de hele groep te voeden. Wat hen bijeenhield was het stamverband, uitgedrukt in taal, cultuur en religie. Religie heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld, omdat het geloof in een god de groepsband versterkte. Aanbidders van de  zon konden zich als groep afzetten tegen aanbidders van de maan, net zoals christenen zich kunnen afzetten tegen moslims en vice versa. Een gezamenlijke god maakt de groep dus krachtiger, waardoor de overlevingskansen stijgen. Dit is een evolutionair voordeel. De groep kende ook een zwakte; de geringe omvang. Mensen leefden korter en er was dus snelle reproductie nodig. Mensen die hier niet aan bij wilden dragen (omdat ze geen seks wilden hebben met het andere geslacht), vormden dus een bedreiging. Een verwijzing naar de gramschap van hun god was dan al snel gemaakt. We zien dit ook in de Bijbel. In Leviticus 20:13 wordt homoseksuele seks beschreven als een gruwel, waarop de doodstraf dient te staan.
Deze en andere teksten uit heilige boeken hebben tot veel verdriet en angst geleid onder homoseksuele mannen en lesbiennes. Hitler noemde homoseksualiteit erger dan de pest, met onvrijwillige castraties en gevangenschap in concentratiekampen als gevolg.

Je wordt al homoseksueel in de baarmoeder
Nog steeds bestaat bij veel mensen de opvatting dat homoseksualiteit een eigen keuze is. Dat er dus sprake is van ‘eigen schuld, dikke bult’. Anderen denken dat de omgeving schuldig is, of een dominante moeder. Niets is minder waar! Er is namelijk onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat de seksuele oriëntatie zich vormt in de baarmoeder, onder invloed van hormonen en andere chemische stoffen. Meisjes die om wat voor reden dan ook hoge testosteronspiegels hebben in de baarmoeder, hebben meer kans op bi- of homoseksualiteit. Bij een jongen neemt de kans op homoseksualiteit o.a. toe met het aantal broers dat vóór hem werd geboren, vermoedelijk ten gevolge van een afweerreactie die de moeder tijdens de zwangerschap heeft op mannelijke stoffen van de foetus. Swaab (2010) wijst er bovendien op dat uit onderzoek blijkt dat 50% van je seksuele oriëntatie genetisch is bepaald. De seksuele differentiatie van onze geslachtsorganen (penis of vagina) vindt plaats in de eerste (embryonale) maanden van de zwangerschap, en de seksuele differentiatie van de hersenen (voel ik me man of vrouw?) in de tweede (foetale) helft van de zwangerschap. Men vermoedt dat homoseksuele geaardheid zich ontwikkelt doordat er tijdens de embryonale ontwikkeling wèl testosteron vrijkomt, maar bij de foetale ontwikkeling niet. Dit blijkt mede uit onderzoeken van Dick Swaab.

Conclusie
Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden ons de kans de duistere tijden van homohaat achter ons te laten en alle mensen te accepteren zoals ze zijn. Help onze homoseksuele leerlingen trots te zijn op hun geaardheid; het is hun door God geschonken. Het antwoord op de titel is dus: “Ja”, pubers mogen homo zijn. En dan niet alleen gesteund door de grondwet of het geloof, maar vooral ook door de sociale omgeving van thuis, de sportclub, en niet te vergeten van de school. Hoe zou u als docent ervoor zorgen dat een homoseksuele leerling zich sociaal geaccepteerd voelt in de klas?

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

172 Responses

 1. Henk, je spreekt in je interessante artikel niet over genetische beinvloeding. Maw: homosexualiteit kan in de genen zitten.In sommige families zie je meer homosexuelen dan in de andere. Denk aan de beroemde familie Mann groet A.W.

 2. Aagje – Ik lees wel dat er genetische beïnvloeding is. Ik citeer uit het artikel van dr Wittemann: Swaab (2010) wijst er bovendien op dat uit onderzoek blijkt dat 50% van je seksuele oriëntatie genetisch is bepaald.

 3. Dank voor dit interessante en belangrijke artikel. Erbij opgeteld dat kinderen normen en waarden leren door wat hen voorgedaan en voorgeleefd wordt kan ik alleen maar zeggen: laat zien hoe verdraagzaamheid er uit ziet. Laat zien hoe werkelijke interesse in anderen er uit ziet. Laat zien hoe humor en mededogen er uit zien. Een belangrijke taak voor docenten!

 4. Als je dit leest, dan moeten wij ons toch schamen dat er in ons land nog steeds scholen zijn waar homoleraren niet getolereerd worden. Ze doen dit meestal met een beroep op de Bijbel of de Koran. Ik verwijt het deze beide boeken niet. Ze zijn geschreven in de “duistere” tijden waar Henk Witteman over schrijft. Ik verwijt het wel de mensen die hun ogen sluiten voor de wetenschappelijke werkelijkheid. Ik hoor Andre Rouwvoet van de Christenunie zich nog in allerlei bochten wringen toen hij het had over de positie van homoleraren op christelijke scholen. Als ze maar net deden of ze geen homo waren! Dan konden ze getolereerd worden. Laten we hopen dat artikelen als dit deze “christenen” het Licht laten zien. Ze lopen nu nog in de Duisternis van de onwetendheid!

 5. Margje, Als mensen zelf denken dat ze het Licht hebben gezien en hun (rotsvast) geloof daarin zien als de Waarheid, dan is er ruimte voor intolerantie en kunnen er ongelukken komen. In liefde, oorlog en een rotsvast geloof is alles geoorloofd tot zelfs aan terrorisme toe. Als er een God is, waarom heeft hij de mensen zo geschapen?

 6. Fatima is niet mijn echte naam. Als u dit hebt gelezen, zult u het ook begrijpen. Ik zit in 6 VWO en wil ook de naam van mijn school niet noemen. Ik heb het artikel van dr. Witteman gelezen. Mijn mentor heeft mij dit laten lezen, omdat ik haar verteld had over mijn probleem. Wat is mijn probleem? Mijn probleem is groot, omdat ik het aan niemand mag vertellen. Mijn oudste broer is homo. Dat heeft hij mij enkele maanden geleden verteld. Ik vind dit heel erg. Ik vind het niet erg dat hij homo is, maar omdat mijn vader dit absoluut niet mag weten. Als onze familie in Marokko dit te weten komt, kijken ze ons nooit meer aan. En dat zou vreselijk zijn voor onze ouders. Ik snap het ook niet. Hij kan er toch zelf niets aan doen? En hij is een hele lieve broer. Ik kan hem ook niet missen. Hij heeft dit artikel nu zelf ook gelezen. Hij was er heel blij om, omdat hij nu snapt dat hij er niets aan kan doen. Gelukkig wonen we nu in Nederland. Hier worden homo’s soms ook wel uitgescholden, maar in Marokko kan je gewoon vermoord worden. We weten nu nog niet wat we moeten doen. Wie kan ons raad geven?

 7. Fatima. Ik vind het heel moedig dat je het “probleem” van je broer hier ter sprake bnt. Uit je reactie blijkt dat je Nederland min of meer “verlicht” vindt. Maar vergis je niet, ook in Nederland is de strijd om gelijke rechten tussen all mensen niet gestreden. Zo las ik in de Roze Wolk van 10 mei 2010 het volgende: Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel dat D66 gaat indienen om discriminatie van homoseksuele leraren en leerlingen door schoolbesturen te verbieden. D66 wil de zogeheten enkele-feitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen.
  Scholen voor bijzonder onderwijs mogen geen medewerkers ontslaan of weigeren op grond van het ‘enkele feit’ dat iemand openlijk homo is of een homoseksuele relatie heeft, maar wel als er ‘bijkomende omstandigheden’ zijn. In de praktijk leidt dat soms tot problemen, op met name orthodox christelijke of islamitische scholen. Zo werd een leraar in Emst in Gelderland vorig jaar op non-actief werd gesteld door het bestuur van een christelijke basisschool omdat hij een homoseksuele relatie had (einde citaat). Je ziet, ook in Nederland is sociale acceptatie nog lang geen gemeengoed. Er is nog veel werk aan de winkel voor de scholen. Binnenkort krijgen enkele honderden scholen van mij een verzoek om aan te geven wat ze doen aan het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele voorkeur. D resultaten ga ik uitwerken voor een volgend artikel. Bedankt Fatima voor je waardevolle bijdrage.

 8. Dag Fatima,
  Als ik het goed begrijp zoek je (misschien voor de toekomst) een praktische oplossing voor je broer. Ik vermoed dat jouw broer in gevaar is als jouw vader en andere familieleden zijn geaardheid ontdekken en dat dat eigenlijk de boodschap is. Mocht dat zo zijn, dan betekent dat, dat hij zal moeten onderduiken. Als dat zo is, dan zijn er in Nederland oplossingen. Als dit klopt, zou je eventueel ook je mentor kunnen laten reageren of beter laten uitzoeken. Of ben je aan het onderzoeken hoe je dit “probleem” bespreekbaar kunt maken in jouw familiekring. Ik vermoed niet dat dat zo is. Er moeten genoeg lezers zijn die jou en je mentor kunnen helpen aan meer praktische oplossingen. Wie helpt met adressen als Fatima dat nodig vindt? Hoe kunne we dat dan in hetvat gieten?

 9. Ik kom uit een reformatorisch nest. Toen ik uit de kast kwam, heb ik een storm over me heen gekregen. Vreselijk. Ook onze dominee toonde geen begrip. Er werd alleen maar met Bijbelteksten gezwaaid. Dit artikel heeft mij inzicht en troost gegeven. Ja, mijn geaardheid komt van God. Dank u voor dit artikel.

 10. Fatima. -Ook dit is niet mijn eigen naam. Ik mag mijn naam niet noemen. Het is moeilijk jezelf te zijn als je moslim bent en ook nog homo. Een docent van mijn ROC in Dm Haag, gaf me niet alleen dit artikl, maar ook nog een link naar een artikel uit de krant. . Het gaat over hoe Islam en homoseksualiteit kan samengaan. Het gaat over Samir Bergachi die ijvert voor homorechten in Marokko. Dat doet hij vanuit Madrid, want dat is een stuk veiliger. Zo staat het in de krant (Trouw).
  Samir Bergachi is jong, 23, en hij durft. Want veel Marokkaanse homoseksuelen die voor hun geaardheid uitkomen en zich ook nog verzetten tegen de homofobie in hun land, zijn er niet. Bergachi is de leider van Kif Kif (’maakt niet uit’) een van de eerste verenigingen voor homoseksuelen in de Arabische wereld.Bergachi is gelovig en kent veel andere gelovige homoseksuelen. Er is ruimte voor homoseksualiteit in de islamitische cultuur, denkt hij. „Je hoeft niet het geloof onder vuur te nemen of te pleiten voor de scheiding tussen kerk en staat, binnen de huidige verhoudingen is veel mogelijk. Polygamie bijvoorbeeld is toegestaan in de islam. Toch is het sinds enige tijd verboden in Marokko. Dan zou homoseksualiteit niet strafbaar hoeven zijn.”

  Zelf heeft Bergachi er geen last van dat zijn religie zijn geaardheid afwijst. „Ik vraag me af hoe God, die mij als homo heeft gemaakt, mij zou willen straffen voor iets dat hij zelf heeft gewild. Ik heb er in ieder geval niet voor gekozen.” Doe je bestb Fatima. Er zijn er nog veel meer dan je broer en mij. Ook bij Moslims.

 11. Vroeger werd er op scholen nauwelijks over gesproken. “Iemand was van de verkeerde kant”, hoorde je wel eens zeggen. Je begreep dan wel zo ongeveer wat er mee wordt bedoeld. Eigenljk leek homoseksualiteit nauwelijks te bestaan. Nu weten we dat he om zo’n 10% van de bevolking gaat. Hoe wordt er in de scholen mee omgegaan? Wordt het op uw school DOODGEZWEGEN? Of is het een onderwerp van interessante discussie? Welk standpunt neemt uw school in? Op onze school wordt er weinig over gesproken, vrees ik. Wel heeft dit artikel enige beroering veroorzaakt.

 12. Het APS (ALGEMEEN PEDAGOGISCH STUDICENTRUM) geeft uitstekend voorlichtingsmateriaal uit. De oproep van Margje om op deze site het beleid van scholen helder te krijgen, sprak mij aan. Uit het APS-materiaal citeer ik alvast één vraag, waarop ik u uitnodig te reageren.
  Deze vraag betreft het BELEID van uw school.
  VRAAG 1: Heeft de school maatregelen en voorzieningen di de preventie en bestrijding van homoseksuele intimidatie/discriminatie ondersteunen, vastgelegd in schoolbeleid? eventueel met nader commentaar.
  U mag het antwoord ook mailen naar henk.witteman@tsmbeheer.nl.

 13. Waarschijnlijk moet er aan toegevoegd worden:
  Heeft uw school telefoonnummers, adressen, waar leerlingen, jongeren kunnen worden opgevangen die gevaar lopen (eerwraak e.d). Adressen die kunnen doorsluizen naar geheime opvangadressen bij gevaar, zowel voor jongens als voor meisjes! Ze bestaan in Nederland. Wie heeft er informatie over voor Fatima en Moustafa? Desnoods een telefoonnummer.

 14. H. Witteman. Ik geef les aan kinderen van groep 8. Wij zijn een katholieke school. Homoseksualiteit is bij ons zonder meer bespreekbaar, we doen er niet moeilijk over,IWe gebruiken het boekje GEWOON HOMO OP DE BASISSCHOOL van het APS. Dit is een prachtige handleiding, omdat het uitgaat van het kind. Kinderen van de eerste klassen van de basisschool denken niet in hetero/ of homohokjes. Twee jongetjes uit de onderbouw kunnen vol enthousiasme zeggen dat ze met elkaar gaan trouwen. In deze sfeer is het materiaal geschreven. Dit betekent niet dat de ouders dit zomaar accepteren. Maar een artikel zoals dit van Dr. Witteman maakt het allemaal heel duidelijk en heel bespreekbaar.

 15. Ik vond dit artikel via de onderwijsnieuwsdienst en heb het met interesse gelezen. Als Rotterdamse intereseer ik mij voor de integratieproblematiek van onze stad. In heb nog een stuje bewaard van het Dagblad Trouw en vond dit terug op hun site.
  Ik citeer een klein deel: Volgens Dagblad Trouw van 27 januari 2010 laveren sommige Islamitische scholen tussen traditie en integratie. Zij staan in onze ogen nogal ambivalent tegenover homoseksualiteit.Volgens de Koran mag homoseksualiteit niet, vertellen de leerkrachten aan de leerlingen van de Rotterdamse islamitische basisschool Noen. Maar, zeggen ze erbij: homo’s verdienen wel respect. Burgerschapsvorming heet dat. Noen is een positieve uitzondering, vindt de onderwijsinspectie. Niet alle moslimouders zijn daar blij mee. Voor meer informatie klik HIER.
  Volgens de onderwijsinspectie geeft deze school onder meer door deze aanpak invulling aan de taak burgerschapsvorming en sociale integratie. Het is op 1 februari alweer vier jaar geleden dat dit verplicht aan scholen werd opgelegd. Maar nog lang niet alle scholen zijn er actief mee bezig, constateert de inspectie in haar jaarverslag over 2009.
  Goed zo, Noen.

 16. Kim. Ik vind je bericht over de `islamitische school NOEN redelijk positief. Wat ik me afvraag is of we wel zo gelukkig moeten zijn met de vrijheid van onderwijs. Zou het voor de integratie van alle Nederlanders en medelanders niet veel beter zijn als alle scholen openbaar waren? De huidige indeling van RK scholen, PC scholen, Islamitische scholen, reformatorische scholen is eigenlijk niet meer van deze tijd en bevordert alleen maar het hokjesdenken. Zijn er meer lezers die hierover een mening hebben? Of nemen we alles zo maar aan?

 17. Margje, Kim, meester Jo. Het wordt voor mij steeds duidelijker dat de sociale acceptatie van homo’s via de scholen moet lopen. Voor kinderen kan het geen probleem zijn diverse vormen van seksuele geaardheid te leren accepteren. Ik heb het artikel over de Islamitische school Noen gelezen en hier zie je een begin. Deze initiatieven werken integratie in de hand En die hebben we nodig voor een vreedzame samenleving.

 18. Margje, Margot, Kim e.a. Ik las in RADAR het volgende: Ook reformatorische scholen worstelen met homoseksualiteit
  Reformatorisch onderwijs komt met homobeleid.
  Een stuurgroep gaat reformatorische scholen adviseren over de omgang met homoseksuele leerlingen en docenten. De groep stuurt volgende week een brief naar de scholen waarin hij zijn diensten aanbiedt.
  Directeur Rens Rottier van Driestar Educatief, woordvoerder van de stuurgroep, heeft een bericht daarover in het Nederlands Dagblad donderdag bevestigd. Naast Driestar Educatief, waartoe onder meer de christelijke hogeschool de Driestar in Gouda behoort, is de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) initiatiefnemer van de stuurgroep. Bij de VGS zijn ongeveer 150 basisscholen, middelbare scholen, een ROC en de Driestar aangesloten.
  Volgens Rottier worstelen ook op reformatorische scholen docenten en leerlingen met hun homoseksualiteit. Scholen vinden het niet gemakkelijk daarmee om te gaan.
  Voor meer informatie: http://www.radar.nl/read/ook_reformatorische_scholen_worstelen_me

 19. Hier volgt de tekst van een open brief die ik aan de KRO, NCRV, IKON, EO of andere op religie gebaseerde omroepen heb geschreven.
  Ik heb katholiek onderwijs gevolgd van kleuterschool tot mijn vervolgstudie aan de TU-Delft.
  Over die opleiding heb ik niets negatiefs te melden, hooguit dat fysiek straffen in m’n eerste jaren Jesuiten college niet ongebruikelijk en heftig waren.
  Maar ik geloof niet dat ik daar ernstige gevolgen van heb ondervonden. Ik voel dan ook geen enkele wrok of enige rancune tegenover de instituties waar ik mijn R.K. onderwijs heb genoten.
  Hooguit dankbaarheid voor het intensiteit, integriteit en liefde waarmee het werd gegeven.
  Er was bij mij geen sprake van een internaat-situatie, en mede omdat ik naast de professionele R.K. opvoeders,
  twee allebei hard werkende ouders had die toch ruimte vonden om hun kinderen in een tolerant miljeu hun eigen keuzes te leren maken, ben ik opgegroeid tot een gelukkige homoseksuele zoon. Desalniettemin heb ik, op het pad naar seksuele volwassenheid, in de puberteitsjaren
  rondgelopen met een niet snel verwerkt schuldgevoel over mijn toekomst, die toen werd afgeschilderd (en zoals
  blijkt uit recente gebeurtenissen in Brabant her en der nog altijd), als een leven in zonde.
  Echter, na het lezen van de eerste Reve boeken uit de in die dagen gelukkig al breed gesorteerde schoolbibliotheek,
  besefte ik ook dat deze kerk mij niet erkende als volledig mens en er geen plaats was voor het delen van mijn liefdes.
  Als ik officieel deel wilde blijven van de R.K. kerk was er maar een optie: “don’t ask don’t tell”
  En daarmee was de RK kerk voor mij synomiem met ‘leugen’. Gelukkig had ik een moeder die mijn wegblijven
  uit de kerk bij mijnheer pastoor verdedigde met “ik heb liever dat ze niet gaan, dan dat ze liegen”.
  Daarvoor ben ik haar tot vandaag dankbaar en hoop ik toch ooit in dezelfde gewijde grond naast haar begraven te worden, al heb ik niets over die grond te zeggen. Dus dan toch: liever niet dan dat ik daarvoor weer zou moeten liegen.
  Een kerk, en dat geldt zeker niet alleen voor die uit Rome, maar evenzeer voor een heleboel reformatorische derivaten en wellicht nog meer voor de andere twee geloven met hun oorsprong in het midden oosten, die zo weinig respect heeft voor de wonderen van de schepping, waar m.i. homoseksualiteit toe behoort, kan nooit het ware geloof verkondigen.
  Daarom denk ik dat elk geloof dat seksualiteit en keuzes in de liefde probeert op te leggen aan z’n parochie selectief enkele wonderen van de schepping ontkent.
  Als ondersteuning van deze kerkdogma’s in het onderwijs al niet in strijd is met onze grondwet is dan verdient deze toch op z’n minst geen onderwijs financiering via de overheid. Daarmee wil ik ook een lans breken om het gevaar dat misleiding door leugen, geweld, onderdrukking via het onderwijs verder onmogelijk te maken
  door een veel strengere scheiding van kerk en staat.
  Het CDA verkondigt samen met veel kerken al decennia dat een leugen voor de eer van god ( sorrie ik gebruik daar nooit een hoofdleter) gerechtvaardigd is.
  Dat noem ik de Bush/Balkenende doctrine. Die gaat zover dat wie er tornt aan “geloofswaarden” als bedreiging wordt gezien , niet alleen in de kerk, maar ook in een aantal takken van het bedrijfsleven.
  Daarmee wordt het acceptabel dat eenieder die deze waarden publiek in twijfel trekt als een klokkenluider kan worden vervolgd en het leven onmogelijk gemaakt.
  (Er bestaan) veelal onzichtbare banden tussen kerk, politiek en justitie, die de basiswaarde van onze democratie aan de wortels bedreigen:
  Vanuit ‘geloof’, miskend respect of angst voor instituties wordt de leugen wel heel makkelijk anders genoemd en daarmee een geaccepteerd en te manipuleren politiek instrument.
  Het verwijt blijft hangen dat nog steeds een generatie op het CDA, de CU of SGP stemt uit angst voor hun plek in het hiernamaals.
  Als de intrinsieke leugen uit het CDA weg is, dan zou het nog wel eens net zo’n sympathieke partij kunnen worden als D’66 !
  Het lijkt er op dat in de Verenigde Staten de vrijheid van meningsuiting door het 1st en 5th amendment veel sterker beschermd wordt dan bij ons in wat wij nog graag zien als een tolerant landje.
  Hiermee kom ik terug bij de controversiele vraag die Pim Fortuyn alweer zo lang geleden in deze krant stelde, of artikel 1 van onze grondwet niet net zo goed kan worden afgeschaft.

 20. Boeiend weer eens wat nieuws te lezen op dit front vanuit de onderwijssector: CornéZ zegt verderop in deze reacties wel dat kinderen normen en waarden leren door wat hen voorgedaan en voorgeleefd wordt , maar dat betekent nou net weer niet dat heteroseksuele ouders dit als vanzelf juist doen naar eventueel homoseksuele kinderen. Ze zijn natuurlijk al heel erg op de goede weg als ze liefde en respect bijbrengen, maar een ontspannen houding ten aanzien van typisch mannelijk of vrouwelijke gedragingen bij jongeren en een onspannen houding ten opzichte van experimenteren bij de ontluikende seksualiteit staat nog altijd en zelfs meer dan enkele decennia geleden in de kinderschoenen. Zo ben ik betrokken bij het hoger beroep van een Amsterdams schilder die zich qua thema focuste op het ontstaan van gendervoorkeuren. Zijn werk werd door een voormalig amsterdams officier van justitie gezien als kinderporno, terwijl hij werke vanuit eigen jeugdherrinneringen, al vele jaren een vaste partner van zijn eigen leeftijd heeft en nooit kinderen als model heeft gebruikt.
  Ik ben ruim 30 jaar actief binnen homocultuur (theater, film, beeldende-kunst, uitgaan, etc.) en schijf een weblog over zelf-onderdrukking, intolerantie, zelfhaat en normatief gedrag, juist ook binnen het homocircuit op http://www.queerlog.nl/

 21. Ad Schuring, Margje. Ja, ik denk ook wel eens na over de voordelen van de “vrijheid van onderwijs” en de nadelen. Eigenlijk accepteren wij de vrijheid van onderwijs als een groot goed. Maar is het dat wel? Ik ben van een oudere generatie. Ik woonde in een dorp (Oegstgeest) dat half RK was en Half PC, Je gelooft het niet, maar wij (RK-kinderen) speelden niet met PC kinderen. Slecht dus voor integratie. Misschien is het toch beter alle scholen openbaar te maken en de denominaties de kans te geven RK-lessen, PC-lessen, Islam-lessen te geven in extra lesuren. MAAR WEL ALLE KINDEREN BIJ ELKAAR VOOR ALLE ANDERE VAKKEN. ZO KUNNEN WE MOGELIJK VOORKOMEN EEN GESPLETEN LAND TE WORDEN. Natuurloijk ben ik voor vrijheid van godsdienst. Alle godsdiensten behoren gelijk te zijn voor de wet. Maar godsdiensten mogen niet een SPLIJTZWAM vormen waar onze kinderen en kleinkinderen de dupe van worden. Het is de taak van onze generaties ons land bewoonbaar te houden. Vindt u ook niet?

 22. We ontvingen een reactie van een trouwe lezer uit Tunesië die regelmatig de artikelen leest op onderwijsvanmorgen. Zij mailde uit Dubai. Ze geeft aan dat homosekseksualiteit in haar land nauwelijks een issue is, Natuurlijk zijn er homosexuel e mannen en vrouwen, maar ze zijn geen onderwerp van publieke discussie. Zij vindt haar land in dit opzicht tolerant. Toen ze in Dubai hoorde dat de dictator gevlucht was haalde heer zoon een fles champagne en zwaaide haar dochter met de Tunesische vlag.

 23. Ik behoor tot de groep waar het hier over gaat. Dit artikel geft een goed gevoel, omdat er een integer standpunt wordt ingenomen. Ook de reacties zijn hoopgevend. Dank u, redactie.

 24. Op mijn school ligt een boekje van het APS GEWOON HOMO IN HET VOORGEZET ONDERWIJS. Een aanrader voor scholen en docenten,

 25. “De Algemene Onderwijsbond (AOb) is eind vorig jaar een campagne gestart om opnieuw aandacht te vragen voor homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste boodschap is: ‘specifiek beleid op alle scholen om homoseksualiteit te accepteren, zodat alle homoseksuele leerlingen, leraren en oop’ers zich prettig voelen.’
  Er is alle reden om hiervoor opnieuw aandacht te vragen. De inspectie constateert dat over 2003-2004 homodiscriminatie op scholen toeneemt, zowel onder autochtone als onder allochtone Nederlanders. Uit het rapport van de Jeugdraad (2006) komt naar voren dat homoseksuele scholieren er veel behoefte aan hebben om erover te praten, maar dat nergens kunnen.
  Ook bij de AOb groeit het aantal klachten. Op een studiedag van de lesbo-/homogroep zeiden elf van de twaalf docenten tegen problemen aan te lopen. Het ministerie verschuilt zich achter de richtlijnen van de Europese Unie en schuiven de hete aardappel weg.
  Scholen en ouderorganisaties willen geen aparte regeling. Zij vinden dat homodiscriminatie gewoon onder een algemene discriminatiebepaling in het schoolreglement kan vallen. Slechts weinig scholen nemen eenduidig de bepaling in het schoolreglement op: ‘Gij zult niet op grond van seksuele voorkeur discrimineren.’ (zie ook: Begrensd gedrag en Gedragen gedrag mini)

  De AOb lesbo-/homogroep wil in zijn campagne laten zien wat goed beleid inhoudt:

  •Wat doet het management van de school?
  •Hoe is de verhouding docenten – leerlingen?
  •Hoe is de verhouding tussen leerlingen onderling?
  •Wie is rolmodel voor pubers die worstelen met ontluikende homoseksuele voorkeur?
  •Hoe worden ouders voorgelicht?
  Het is een schoolconcern dat vraagt om een geïntegreerde aanpak en de inzet van experts.”

  Reageren?
  gayandschool@aps.nl
  redactie@van12tot18.nl

 26. Het antwoord op de vraag is JA. Want homo zijn heeft veel voordelen. Ik heb er 10 gevonden
  Je rolt niet automatisch als jongere in het vaste patroon van trouwen en kinderen krijgen. Je kijkt meer als buitenstaander naar de maatschappij.
  Omdat je niet automatisch kinderen krijgt, scheelt dat meteen een hoop geld en lawaai.
  Wil je wel kinderen en trouwen, dan kan dat tegenwoordig óók!
  Je hebt meer voordelen op het gebied van lust beleven. Als je op het gebied van seks eens wat anders wilt, dan ben je als heteroseksueel al snel aangewezen op prostituees. Homo’s hebben veel meer mogelijkheden. Je kunt naar een homo-sauna of naar een andere spannende plek.
  Op het gebied van seks weten mannen precies wat zij lekker vinden. Het andere lichaam is hen niet vreemd. Terwijl voor een man een vrouw een heel ander wezen kan zijn.
  Geestelijk voelen mannen elkaar ook beter aan. Een blik kan al genoeg zijn om de ander te begrijpen.
  Hetero-mannen dromen vaak van een hele stoet vrouwen om zich heen. Voor homo’s is zo’n fantasie veel makkelijker te realiseren (zie voordeel 4).
  En dan iets cultureels. Als homo heb je waarschijnlijk meer plezier van kunst van homoseksuele kunstenaars. Dat komt denk ik omdat je altijd op zoek bent naar geestverwanten. Het is bijvoorbeeld heel mooi om te zien hoe Couperus in zijn werken aandacht kan geven aan het uiterlijk van een man. Couperus was immers zelf homo.
  Vriendschappen met vrouwen zijn vaak ideaal. Ook de band met de moeder is meestal heel goed.
  Ten slotte had je in het verleden nog als voordeel dat de homo-wereld een hele spannende wereld was. Veel homo’s kregen er een kick van om zich daarin te begeven. Gerrit Komrij zei al: ‘Het is een geheim genootschap’. Nu is dat helemaal anders. Iedereen is homo en vaart door de grachten. Volgens sommigen is dát juist weer een voordeel.
  Voor mij was een voordeel dat mijn eigen volk (behalve mijn moeder) me afwees. Dat is goed voor de integratie.

 27. Fatima. Wes sterk. Steun je broer.Homoseksualiteit is niet slechts een gevoel, het is een zijn, ikzelf ben lesbisch. Ik kan mijn geaardheid niet veranderen en dat weet Allah ook, want ik heb het van Hem gekregen.

 28. Selim- Ook in reformatorische kerken is homoseksualiteit een groot taboe. Dit artikel toont aan dat de Bijbl weliswaar door God is geïnspireerd, maar door mensen is geschreven. De inspiratie van God wordt zo blijkt in de geschiedenis maar al te vaak door mensen valselijk weergegeven. Zelfs de strijd tussen christenen en moslims wordt door beide zijden als goddelijk geïnspireerd ervaren. Ho kan dat nou? Zie het volgende youtube filmpje over homoseksualiteit en de Reformatie. http://www.youtube.com/watch?v=TkrZ3yav3A4

 29. Selim. Ik denk dat dit een typisch probleem is voor culturen waar de maagdelijkheid van meisjes voorwaardelijk is om tot een huwelijk te komen. Dit brengt mannen ertoe om voor het bevrijdende huwelijk hun seksuele behoeften te bevredigen bij andere mannen (jongens). Homoseksueel gedrag dus bij heteroseksuele mannen. Hoe de vrouwen dit regelen, daar kan men slechts naar gissen. Vrouwen gaan in alle culturen intiemer met erkaar om dan mannen. Vermoedelijk valt wederzijdse hulp daarom minder op.

 30. In dit filmpje kan je heel goed zien in welk innerlijk conflict Sjoerd is geraakt door Christen en homo te zijn. Hij heeft een gaardheid, waarvan hij niet los kan komen, maar gaat proberen als hetero door het leven te gaan. Hij hoopt een leuke vrouw te vinden. Hij beseft echter niet dat hij deze toekomstige vrouw veel verdriet en pijn zal doen. Zo’n relatie is namelijk gedoemd te mislukken, zoals ik enkele malen heb meegemaakt in mijn eigen omgeving. Sjoerd, accepteer dat God je zo gemaakt heeft of nog beter besef dat een onfeilbare God niet in staat zou zijn een gebrekkig mens te scheppen. Dat is gmakkelijker te begrijpen vanuit de evolutietheorie.
  http://player.omroep.nl/?aflID=11051919

 31. Citaat uit “Gewoon homo in het voortgezet onderwijs”, uitgave van het APS.
  Onder het kopje “Doen: lessen relationele vorming” wordt het volgende advies gegeven:
  Veel scholen voor voortgezet onderwijs geven lessen seksuele en relationele vorming. “Gewoon homo zijn” betekent dat de school aandacht besteedt aan seksuele en relationele vorming includief homoseksuele en biseksuele reklaties. Bij het kiezen van een lespakket “seksuele en relationele vorming” iis het belangrijk dat er ook wordt gekeken of deze methode aandacht besteedt aan jongens- en meisjesliefde. De zognaamde “lesmethodes inclusief”. Op de site van http://www.gayandschool.nl/lesgeven vindt u een overzicht van lesmethodes en aanvullende materialen, geselecteerd uit diverse bronnen.

 32. Fransje. Ik ben hier gekomen via twitter en las je reactie. Het lijkt een beetje op een reactie van een jongen die ik vorig jaar sprak in Agadir, Marokko.Volgens hem is een groot deel van de jongens in Marokko homo. Hij bedoelde daarmee dat de meeste Marokkaanse jongens homosexuele ervaringen hebben voordat ze trouwen met een vrouw. Het volgende youtube filmpje laat dit goed zien: http://www.youtube.com/watch?v=Cs2vCDhLuPg Ze blijken een onderscheid te naken tussen de penetrator (mannelijke rol) en de gepenetreerde (vrouwelijk rol). De eerste verdient respect, de tweede wordt geminacht. Wat je noemt ‘sLands wijs, ‘slands eer.

 33. Henk Witteman – u schrijft: Het antwoord op de titel is dus: “Ja”, pubers mogen homo zijn. En dan niet alleen gesteund door de grondwet of het geloof, maar vooral ook door de sociale omgeving van thuis, de sportclub, en niet te vergeten van de school. Ik zou hieraan willen toevoegen EN VOORAL NIET TE VERGETEN DE RELIGIES DIE HUN OORSPRONG VINDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN ZOALS HET CHRISTENDOM EN DE ISLAM.

 34. Op de vraag of een puber homo mag zijn kan ik als Boeddhist het volgende zeggen:
  Het boeddhisme gaat niet uit van sociale regels en andere persoonlijke beoordelingen. Het gaat uit van de zoektocht van ieder persoon en helpt daarbij. Het zegt daarmee dus niets over je keuzes in het leven. Het geeft aan dat Karma afhankelijk is van de invloed die je hebt op andere mensen. Als je dus gelukkig bent (tevreden) en anderen gelukkig maakt, maakt de rest niets uit. Het geheel gaat allemaal wat dieper, maar in principe is anti-homoseksualiteit eerder iets religieus.

 35. Tsien. Je reactie deed mij op zoek gaan naar een belangrijke andere Oosterse religie: het hindoeisme. Ik kwam de volgende uitleg tegen van Perdiep Ramesar uit Den Haag. Hij zegt dat de Kama Sutra een van de bekendste hindoegeschriften. is. Daarin worden alle facetten van seksualiteit en genot tussen man en vrouw beschreven. “Samen met de Koka Shastra is dat het geschrift waarin seks voor het eerst als genot werd gezien”, vertelt de Haagse hindoepriester Attry Ramdhani van de Ram Mandir. Daarvoor werd seks puur als iets functioneels gezien. “Mensen deden alleen aan seks om zich voort te planten.”
  Homoseksualiteit komt in de heilige geschriften van de hindoes niet voor als zodanig. “In geen enkel geschrift ben ik homoseksualiteit tegengekomen”, zegt pandit Dharm Shriemissier uit Purmerend.
  Afgelopen zondag hield de Stichting Arya Samaadj Utrecht (SASU) een bijeenkomst met als thema ‘Hindoeïsme en Homoseksualiteit’. Daar vertelde pandit Bhasker Rewti dat seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht nergens voor komt in de eeuwenoude Veda’s. “Wel wordt er geschreven over de plicht je voort te planten. Om de voortgang van de mensheid in stand te houden.”
  Rewti van de Haagse Vereniging Arya Samaj Nederland (ASAN) stuitte op een gegeven ogenblik tijdens zijn onderzoek op een belangrijk punt. “Hoewel we verplicht zijn om ons voort te planten, mogen we ook niemand discrimineren. Iemand handelt uit vrije wil. Als een homo een relatie wil aangaan, wie zijn wij dan om te zeggen: dat mag niet.” Hij benadrukte tijdens zijn lezing dat er ‘zeker’ over dit onderwerp gesproken moet worden om het uit de taboesfeer te halen. Echter, er zijn wel hindoemythologische verhalen waarmee de priesters homoseksualiteit verklaren. “Er is een verhaal in de Mahabharata waarin een vrouw reïncarneert als man. Het hindoeisme zegt dat je gevoelens en emoties meeneemt naar je volgende leven, dus wellicht ook je geaardheid. Dat creëert een opening om te praten over homoseksualiteit”, zegt Ramdhani. Je ziet dus dat de opvattingen per religie en per cultuur enorm verschillen. Het is voor mij inmiddels duidelijk dat homoseksualiteit van alle tijden is en daarom ook normaal genoemd moet worden.
  Ook pandit Surindre Tewarie van de Haagse Sewa Dhaam Mandir refereert naar de Mahabharata wat betreft homoseksualiteit. “We kunnen niet ontkennen dat deze geaardheid bestaat. Het is zelfs terug te vinden in de Mahabharata.” Een opening om over dit onderwerp te beginnen is nodig, omdat homoseksualiteit nog heel erg in de taboesfeer verkeert.
  Ramdhani: “Vroeger was deze vorm van seksualiteit echt een taboe. Ik merk nu dat de Hindoestaanse gemeenschap het steeds meer gedoogt. Ze weten dat het voorkomt in de eigen omgeving, mensen komen er steeds vaker voor uit, maar er wordt niet over gesproken. Wat rest is openheid.”
  Volgens de 26-jarige ‘Shareshma’ klopt dat wel zo’n beetje. “Ik weet dat ik lesbisch ben, maar in mijn familie is het nog niet officieel bekend. Mijn ouders weten het, maar willen niet dat de rest het ook weet. Ik heb het pas op mijn 25e aan mijn ouders verteld, maar ik denk dat de rest van mijn familie er pas achter zullen komen als ik ga trouwen met mijn vriendin. Misschien word ik wel verstoten.”
  Claudio Galvez-Kovacic is een klinisch psycholoog en historicus die gespecialiseerd in homoseksualiteit. “Tegenwoordig zitten de homo’s vooral in een acceptatie- en waarderingsproces. Vroeger werd het afgedaan als iets smerigs, iets psychisch of onnatuurlijks. Nu gaat het er meer om: hoe kom ik met mijn homoseksualiteit naar buiten, vroeger ging het meer om verandering”, vertelt de bijzonder hoogleraar aan de Harvard University en internationaal consulent van de Schorer Stichting. Bij allochtonen kost het proces om ‘uit de kast te komen’ veel meer tijd. “Dat betekent bijna altijd dat homo’s en lesbo’s uit bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap nog meer lijden dan die uit de autochtone gemeenschap.” Veel homoseksuele Hindoestanen uiten zich anoniem. Ze zoeken elkaar op, op homo-ontmoetingsplekken (‘de baan’) en via het Internet. De Hindoestaanse datingsite Radha (www.radha.nl) biedt ook de mogelijkheid voor on-line homoseksuele relatiebemiddeling. Van de in totaal vijftienduizend leden heeft er ongeveer zeven procent zich aangemeld als homoseksueel, aldus de woordvoerder van de website. “Ze worden lid om de anonimiteit. Er heerst nog steeds een taboe. Ze zijn bang om niet geaccepteerd te worden. Er ligt nog veel werk, maar het begin is er.

 36. We citeren uit en perbericht van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) met als titel Homo-discriminatie is achterlijk en schadelijk voor leerlingen.
  De vraag die aan de orde is, is simpel: mag een bijzondere school discrimineren, artikel 1 van de grondwet overtreden, met verwijzing naar de inhoud van de eigen religie?
  “Godsdienstige wetten gaan niet boven de Grondwet. Het onderscheid tussen ‘homo-zijn’ en ‘praktiserend-homo-zijn’ is geen geldig onderscheid volgens de wet. Het is niet aan de discriminerende instantie om te bepalen wat discriminatie betekent,” aldus Zunderdorp, “het is hard nodig dat de Raad van State duidelijkheid creëert.”
  Een veelgehoord argument is dat het hier om een botsing van gelijkwaardige wetten gaat: het gelijkheidsbeginsel enerzijds en de vrijheid van levensbeschouwing en religie (onder meer vormgegeven in artikel 23) anderzijds. Zunderdorp: “Dat is een merkwaardig, zo niet absurd argument. Op welke manier tast een homoseksuele docent precies de vrijheid van religie aan? Verbiedt hij de kinderen op een orthodox-christelijke school om orthodox-christelijk te zijn? Ontkent hij het bestaan van Jezus? Perkt hij actief andermans religieuze vrijheid in? Het lijkt me stug. Het wordt tijd dat we de vrijheid van religie en levensbeschouwing zuiver interpreteren. Het gaat om de vrijheid voor jezelf te bepalen wat je overtuiging is en naar deze overtuiging te leven. Als deze religieuze overtuiging andermans bestaansrecht actief ontkent en uitsluit, is van religieuze vrijheid geen sprake meer. Dan is er sprake van discriminatie.”
  De vrijheid van levensbeschouwing is een fundamenteel recht in een democratie. Ieder individu heeft het recht zich breed te oriënteren op religies en levensbeschouwingen en op grond daarvan een eigen keuze te maken. De uitwerking van deze keuze moet binnen de wet blijven (‘behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet’ zoals het in artikel 6 staat geformuleerd), de basis die we gezamenlijk onderschrijven. Scholen dienen dít principe uit te dragen. De vrijheid van levensbeschouwing is niet bedoeld om de levensbeschouwelijke keuze van kinderen in te perken en hen te leren dat discriminatie op basis van religieuze overtuiging is toegestaan. Dat Nederland hier ruimte voor laat is zorgelijk omdat deze discriminatie niet alleen homoseksuele docenten raakt, maar ook de leerlingen. Leerlingen die van een door de overheid gesubsidieerde school komen met de boodschap dat homoseksualiteit niet bestaat en als het wel bestaat niet gepraktiseerd mag worden.
  Het Humanistisch Verbond ziet het advies van de Raad van State met spanning tegemoet.

  Links:
  http://www.humanistischverbond.nl

 37. Anoniem. U doelt hier onder meer op de verwarring die ontstaat tussen twee grondwettelijke rechten, te weten de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Ik las onlangs in een artikel in De Telegraaf dat ouders van ca 100 Moslim-kinderen in Amsterdam thuisonderwijs eisen omdat hun Islamitische school op last van de minister iwordt gesloten. Zij eisen namelijk Islamitisch onderwijs voor hun kinderen. Nu kan er niemand in dit land zijn die bezwaar heeft tegen het volgen van godsdienstlessen van welke religie dan ook. Zo zou ik me kunnen voorstellen dat een school op openbare grondslag een imam inhuurt die islamitisch onderwijs geeft aan de kinderen waarvan de ouders dit wensen. Maar onze wetten verstaan onder de vrijheid van onderwijs dat er voor alle religies door de overheid gesubsidieerd algemeen onderwijs moet zijn. Dit betekent in concreto dat ouders de integratie vanhun kinderen in de Nederlandse samenleving kunnen tegengaan op grond van een religie. Op deze site is al eerder deze discussie gevoerd. Toch zou het wederzijds begrip in onze samenleving bevorderd worden als onze kinderen ECHT SAMEN NAAR SCHOOL ZOUDEN GAAN. Op de manier zoals het nu gaat en met de mondiale verharding tussen culturen en rreligies tolereren wij dat onze overheid deze splijting bevordert. Ik weet nog goed dat in mijn jeugd katholieke kinderen niet mochten spelen met protestante kinderen. Nu mogen moslimkinderen niet spelen met christenkinderen en andersom. Wat vinden de lezers van dit problem? Of is het geen probleem? Reageer!

 38. Uit: Gewoon homo in het voortgezet onderiwjs – Uitgave van het APS.
  Denkt u eens na over de volgende vragen:
  1. Neemt uw school homoseksuele personeelsleden aan?
  2. Welke openheid accepteert u van homoseksuele personeelsleden?
  3. Zijn er grenzen aan uw acceptatie als werkgever?
  4. In hoeverre kunnen homoseksuele personeelsleden rekenen op uw steun in geval van negativiteit van de kant van collega’s, leerlingen, ouders.
  WIE DURFT DEZE VRAGEN TE BEANTWOORDEN?

 39. Wat een mooie en integere reacties die dit artikel oproepen. Als projectleider van de website http://www.gayandschool.nl en uitgever van de APS publicatie waarnaar gerefereerd wordt ben ik blij met de bijdragen uit verschillende hoeken.
  Dat homoseksualiteit in een aantal religies weerstand oproept is een feit. Voor homoseksuelen betekent dit een worsteling om zichzelf te kunnen zijn, waar Fatima een schrijnend voorbeeld van geeft. De aanvullingen en zienswijze vanuit oosterse filosofie/ religie zijn mooi om te lezen. De discussie die hier gevoerd wordt en de links die aangereikt worden zijn zeer waardevol voor het onderwijs. Het gesprek aangaan op school, het onderwerp bespreekbaar maken, en de verschillende invalshoeken belichten is de eerste stap naar acceptatie. Het maakt dat zowel leerlingen als docenten hun ideeen en gevoelens over het onderwerp kunnen weergeven wat maakt dat een ieder zich vrijer kan voelen om zichzelf te zijn.

 40. Anniek Verhagen – Dank je wel voor je optimistische bijdrage. En het is waar…wie de reacties van de lezers leest, kan niet anders dan trots zijn op onms tolerante land. Maa dis beel wordt opgeroepen uit de reacties en zegt iets over de humaniteit van de lezers van Onderwijsvanmorgen. Maar ik wil wel een waarschuwend geluid laten horen. Hier komen enkele verontrustende persberichten.
  Sociaal Cultureel Planbureau: DEN HAAG –
  Het gebrek aan acceptatie van homoseksuelen onder jongeren, orthodox godsdienstige Nederlanders, laagopgeleiden en Turkse en Marokkaanse Nederlanders is reden tot zorg.

  De manier waarop scholen omgaan met homoseksualiteit is een belangrijke indicator voor de veiligheid. OCW heeft scholen ondersteund in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en het tegengaan van homodiscriminatie.

  Homobelangenorganisatie COC heeft informateur Rosenthal en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer inmiddels per brief (pdf) opgeroepen meer aandacht te schenken aan het homo-emancipatiebeleid in de komende kabinetsperiode. De belangenorganisatie vindt de zelfmoordcijfers ‘dramatisch’ hoog en en hekelt de benarde positie waarin homojongeren verkeren.
  Volgens Hart van Nederland wordt de haat tegen homo’s in ons land steeds groter. Niet minder dan 10% van de Nederlanders vindt dat homo’s een tijdje de gevangenis in moeten om ze tot inkeer te brengen. Dit schokkende cijfer komt uit de zogenoemde homofobiemeter van de ontwikkelingsorganisatie Hivos. Ook belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen over de toenemende afkeer van homo’s en het geweld tegen deze groep
  WE ZIJN ER DUS NOG LANG NIET!!

 41. Ik was verbijsterd toen ik het filmpje zag van die keurig nette jongen bij Albert Heijn. Niet te geloven dat zo’n bedrijf zo omgaat met een homoseksuele verkoper.

 42. Ik was blij met de link naar http://www.depers.nl/binnenland/544264/Homo-geen-scheldwoord-meer.html en het bijbehorende filmpje. Natuurlijk is HOMO GEEN SCHELDWOORD. We zijn immers allemaal HOMO, want homo betekent MENS. W behoren tot de soort HOMO SAPIENS dit is de wetenschappelijke naam en betekent zoveel als “denkende mens”. Het is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae. We zijn dus allemaal familie van de aapachtigen. We hoeven ons daarom niets te verbeelden.

  In de afgelopn drie jaar hebben zich op 150 scholen Gay Straight Alliances gevormd. Dat zijn door scholieren opgerichte clubjes die opkomen voor homoleerlingen. Zij hebben dit zelf gedaan omdat de schoolleidingen meestal niets doen.
  KOM OP SCHOOLLEIDINGEN volg dit voorbeeld en kom op voor onze homoseksuele medemens. Gelooft u in God of Allah, weet dan dat Hij hen heeft geschapen. Bent u een evolutionist bedenk dan dat ze hun waarde bewezen hebben, anders waren ze allang uitgestorven. Succes ermee!

 43. David (adres bekend) stuurde ons de volgende tekst en verzocht lezers hierop met respect te reageren:
  Het verschil tussen een homo en een frikadel, wie is er nu echt consequent?
  Sommige christenen (vooral in Amerika) hebben er hun hobby van gemaakt om homo’s en lesbo’s met felle campagnes de kerk uit en de kast in te jagen. Miljoenen dollars gaan in deze tak van ‘sport’ om. Alleen al de Amerikaanse groep ‘Focus on the Family’ heeft daarvoor een budget beschikbaar van meer dan 140 miljoen dollar per jaar (daar zou je toch ook heel veel ander goed werk mee kunnen doen). Vaak citeren deze mensen heel indrukwekkende stukken tekst uit bijvoorbeeld het boek Leviticus waaruit blijkt hoe gruwelijk fout homo’s en lesbo’s zijn. Zij zeggen de Bijbel te nemen en te geloven ‘van kaft tot kaft’. Makkelijk kun je je daardoor van de wijs laten brengen totdat je beseft dat mensen die zo hard uit dit boek preken zelf niet eens aan alle eisen van dit bijbelboek voldoen…..
  Volgens datzelfde Bijbelboek mag je bijvoorbeeld geen kleren dragen die gemaakt zijn van een mengsel van katoen en bijvoorbeeld polyester (Leviticus 19:19, daar gaat je H&M collectie…). Mosselen eten of een garnalencocktail bestellen is volgens Leviticus voor God weerzinwekkend (want ze hebben niet de voorgeschreven vinnen of schubben) en het eten van een broodje frikadel (gemaakt van varkensvlees) is volgens deze teksten God een gruwel (Leviticus 11).
  Degene die zo dankbaar gebruik maakt van het boek Leviticus om homo’s te bestoken zal zelf waarschijnlijk aan heel veel andere wetten in ditzelfde boek niet voldoen. Waarom zou die ene regel die over homoseksualiteit lijkt te gaan (Leviticus 18:22) dan wel voor alle tijden gelden en de rest niet? Waarom mag volgens een dominee een homorelatie niet gezegend worden terwijl diezelfde dominee wel rustig een zegen vraagt over zijn (foute) broodje frikadel? Is dat niet met twee maten meten? Waarom de ene tekst wel letterlijk interpreteren en de andere niet? Is dat omdat het altijd makkelijker is met een vinger naar een ander te wijzen dan naar jezelf (Lucas 6:41)?

  Een vraagje: hoeveel Bijbelgetrouwe christenen ken je eigenlijk met maar één hand, voet of oog? Waarschijnlijk maar heel weinig! Zondigen zij nooit? Jezus zegt toch heel duidelijk dat je je hand, voet of oog moet afhakken of uitrukken als deze je tot zonde verleidt (Matteus 5:29-30 en Matteus 18:8-9). En dat gaat al heel snel! Hoeveel hetero mannen kunnen bijvoorbeeld eerlijk beweren dat zij nog nooit een vrouw “hebben aangezien om haar te begeren”? Waarom gehoorzamen ze Jezus dan niet en rukken zij hun ogen uit als Jezus dat zelfs twee keer vraagt in Matteus? “Ja maar die tekst moet je niet letterlijk nemen”. O nee, waarom die tekst dan niet en andere teksten wel? Omdat jij toevallig geen homo of lesbo bent en die interpretatie je beter uitkomt of omdat je zelf liever met twee handen en twee ogen door het leven gaat? Wat zou Jezus daar zelf van vinden? Wie is hier nu blind of bijziend?

 44. Uit de Volkskrant van 25 februari 2010.
  Aanstaande zondag zal een aantal openlijk homoseksuele katholieken ter communie gaan in de kathedrale basiliek St. Jan in Den Bosch. Als ze van bisschop Hurkmans geen hostie ontvangen, zal dat opnieuw bewijzen dat de rooms-katholieke kerk homo’s nog altijd discrimineert. Om dezelfde reden is dinsdag in Cuijk aangifte gedaan tegen pastoor Luc Buyens uit het Brabantse Reusel. Die weigerde zondag zijn parochianen de communie om te verhinderen dat ook de demonstratief aanwezige homoseksuelen de hostie zouden ontvangen.
  Wat begon met ophef over de weigering van Buyens om de plaatselijke Prins Carnaval tot de communie toe te laten vanwege diens homoseksualiteit, dreigt zo uit te groeien tot een confrontatie tussen homo’s en de rooms-katholieke kerk over een van haar meest omstreden standpunten.

  De verhouding tussen homoseksualiteit en religie is een problematische. Hoewel de discriminatie van homo’s tegenwoordig meestal in verband wordt gebracht met de islam, herinneren de gebeurtenissen in Noord-Brabant eraan dat ook het Vaticaan op dit punt een geschiedenis van eeuwen heeft. Ook meer behoudende stromingen in het protestantisme hebben nog altijd moeite met de acceptatie van homo’s.

  Voor niet-gelovigen is het duidelijk. Waarom zou iemand die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkomt bij een kerk willen horen die hem juist om die reden afwijst? Veel homoseksuele katholieken hebben de kerk om die reden de rug toegekeerd. Andere katholieke homo’s draaien het om: hun geloof is niet minder oprecht omdat zij homo zijn. Aan de opvattingen van het Vaticaan hebben zij geen boodschap.

  Pastoor Buyens wel. Zoals hij het tegenover de kerkgangers verwoordde: praktiserende homo’s leven in zonde en dat gaat niet samen met de communie. Volgens het Vaticaan zijn in de natuurlijke, door God gegeven orde, man en vrouw voor elkaar bestemd.

  In de westerse wereld heeft de meerderheid van de bevolking deze opvatting reeds lang achter zich gelaten. Bij alle soms terechte kritiek op de individualisering is het een groot goed dat mensen meer dan vroeger worden geaccepteerd zoals ze zijn, ook als het gaat om hun seksuele voorkeur. Voor een instituut dat zijn invloed ontleent aan een centraal leergezag, is dat moeilijk te verteren. Het gevolg is dat de kerk steeds verder vervreemd van zijn Europese gelovigen. Dat is voor het Vaticaan geen reden snel van mening te veranderen. In Nederland lopen de kerken leeg, maar in de derde wereld, waar conservatieve opvattingen nog dominant zijn, groeit de kerk

 45. Ik snap die kerkelijke leiders niet. Ik vind het wat goedkoop om sommige wereldgodsdiensten “woestijnreligies” te noemen, zoals ik in één reactie las. Maar ik mag toch aannemen dat ook die kerkelijke leiders kennis nemen van de ontwikkelingen en inzichten van de wetenschap. De geschiedenis laat zien dat religies vaak aan de basis staan van conflicten, oorlogen en haat onder mensen. Hoeveel jaren evolutie hebben we nog nodig om zulke destructieve opvattingen te doen verdwijnen?

 46. Fanny. Geloven is irrationeel, wetenschap is vooral rationeel “and never the twain shall meet”. De uitgangspunten zijn onverenigbaar. Het gaat om “niet zien en toch geloven”. Volgens mij gaat het om de ogen te sluiten voor de waarheid (neo-cortex) en toch meegaan met de oerinstincten (reptielenbrein). De keuze is aan ons.

 47. Dany & Fanny. Ik ben praktiserend RK en u moet eens weten hoeveel pijn de volgende Kersttoespraak van onze paus mij doet:
  “De mens moet door de kerk tegen zichzelf beschermd worden, zoals wij het regenwoud tegen de mens moeten beschermen. De mensheid moet luisteren naar de taal van de schepping om de volgens de kerk bedoelde rol van mannen en vrouwen te begrijpen”, aldus de paus maandagmiddag in een kersttoespraak. De paus wil graag dat de mensheid ein-de-lijk gered wordt van het Boze dat homoseksualiteit heet. Ook transgendergedrag is voor de paapse Jezusfluisteraar een balk in het oog (geen splinter). Wat ironisch is voor iemand die de godganse dag in een jurk rondbanjert.
  Wat Paus Ratzinger, die in de Tweede Wereldoorlog netjes bij de Duitse Wehrmacht diende, betreft, gaat de kerk voortaan pro-actiever te werk in het beschermen van de mensheid voor die verschrikkelijke homoseksualiteit.
  Het Vaticaan vindt homoseksualiteit geen officiële zonde, maar het praktiseren van homoseksualiteit wel. Albert Verlinde mag dus best bestaan, maar voor de dingen die Albert ‘s avonds met zijn Onno doet, gaan zowel Onno als Albert naar de hel. VVD’er of geen VVD’er.
  Tevens is het Vaticaan van mening dat homoseksualiteit “een afwijking, een wond” is.
  Prettige kerstdagen, ook namens de christelijke naastenliefhebbende medemens.
  Hoe durft iemand zo te keer te gaan tegen medemensen die door God zijn geschapen?
  Mede Katholieken. Laten wij bidden dat onze Paus van zijn dwaalwegen terugkeert en respect krijgt voor de schepselen Gods (waaronder ons homo’s en lesbiennes)

 48. Fanny, Dany. Ik ken de theorie van de drie breinen. Onze diepe instincten zoals agressie, zelfbehoud, zorgen voor het voortbestaan van de soort (sex dus) , razernij hebben wij gemeen met de reptielen en zitten in onze hersenstam. Dit brein is 5oo miljoen jaar oud en daarom zeer krachtiig Ons menselijke brein is volgens de evolutieleer pas 200.000 jaar oud en is een zwak systeem. Dr. Witteman noemde ons teptielenbrein tijdens een presentatie “cognitief impenetrabel”. Dit betekent dat ons menselijke brein niet bij machte is de instincten vanuit de hersenstam te beheersen. Ik zie het reptielenbrein dan ook als de vertegenwoordiging van het Kwaad. Het reptielenbrein is wel te bereiken via het limbische systeem dat ook wel zoogdierenbrein wordt genoemd. Hier zitten onze emoties, zoals warmte, liefde, sociale gevoelens. Het Kwaad kan slechts overwonnen worden via deze warmte en liefde.Kwaad kan je niet met Kwaad vergelden en dat wil de Paus, Fanny, die de mens die homoseksualiteit beoefent voor eeuwig wil verdoemen. Voor mij zijn dit valse profeten waar de Bijbel al voor waarschuwt.

 49. Geachte meneer Witteman. Ik dank u nogmaals voor dit mooie artikel. Mijn broer en ik hebben het zeker al 10 keer gelezen. Wij zijn ook erg blij met wat zoveel mensen schrijven.Gisteren zagen we Prof. Dick Swaab op de TV. Hij was in gesprek met een Joodse rabbi. Wij gaan zeker een boek van hem kopen. Wat een aardige man en wat sprak hij wijs. Mijn broer en ik zijn u en alle lezers dankbaar voor uw warme woorden.

 50. Fatima Goed om van jou en je broer weer te horen. Ik heb het interview met Prof.Swaab ook gezien. Troost je, Fatima, deze kennis zal ook doordringen in andere culturen en andere godsdiensten. Dan treedt daar ook de VERLICHTING in. We leven met je mee.

 51. Aan Fatima en andere lezers. Ik heb de volgende standpunten uit Islamitische kringen gevonden. Misschien kunnen ze jou en je broer helpen.
  Ook binnen de islam zijn er verschillende stromingen die het geloof verschillend uitleggen en beoefenen. Er zijn grote stromingen als de Shiieten en de Soennieten, maar ook per land, per streek en per imam kan het geloof verschillen. Net als bij het christendom en het jodendom kun je dus niet spreken van ‘de islam’. Bij de interpretatie van de Koran maken sommige mensen onderscheid tussen liwaat en liefdevolle homogevoelens. Liwaat staat voor verkrachting van een man door een andere man, seks met dieren en seks met minderjarigen. Het gaat daarbij met name om anale seks. Dit soort gedrag zou net als bij heteroseks slecht zijn omdat het gaat om misbruik, overmaat of schending van de publieke eerbaarheid. Over gelijkwaardige, vrijwillige en liefdevolle homorelaties schrijft de Koran niet.
  De islam staat over het algemeen veel positiever tegenover seksualiteit dan het christendom. Seks is iets om van te genieten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de belofte voor de hemel. Gelovigen die zich op aarde aan de voorschriften van de islam hebben gehouden, worden in het paradijs beloond en kunnen daar uitgebreid eten en vrijen met mooie jonge mannen en vrouwen. Volgens sommige interpretaties kunnen vrouwen in het paradijs ook van vrouwen genieten, en mannen ook van mannen.
  Tegenover deze interpretaties staat de dagelijkse praktijk waarin veel moslims homoseksualiteit streng afkeuren. Voor veel islamitische homo’s en lesbo’s is het daarom lastig om een vorm te vinden voor hun gevoelens. Sommigen vinden, net als sommige christelijke en joodse homo’s en lesbo’s, dat het geloof iets is tussen hen en God. Meer informatie over islam en homoseksualiteit op http://www.yoesuf.nl. Ook zijn hierover twee boeken verschenen: Islam en homoseksualiteit (te bestellen via http://www.yoesuf.nl) en Mijn geloof en mijn geluk (te bestellen via http://www.schorer.nl).
  Er is ook een zelforganisatie voor allochtone homo-, bi- en transseksuele mannen en vrouwen, de Stichting Habibi Ana. Met allerlei activiteiten, waaronder Arabisch homocafé. Kijk op http://www.habibiana.nl.
  Souad (27 jaar): ‘Homoseksualiteit is niet slechts een gevoel, het is een zijn, ik ben lesbisch. Ik kan mijn geaardheid niet veranderen en dat weet Allah ook.’ [Mijn geloof en mijn geluk, p. 93]
  Hakan (23 jaar): ‘Het is verdomde moeilijk om als homoseksueel geboren te worden in een islamitisch gezin. Je bent gedoemd tot een ellendig bestaan. Je eigen ouders verwerpen je alsof je een oud stuk vuil bent. […] Als homoseksueel tel je niet mee in de islamitische samenleving. Heel triest voor al die mannen en vrouwen met homogevoelens, ze kunnen die door omstandigheden geen normale plaats geven in hun leven.’ [Mijn geloof en mijn geluk, p. 119]

 52. Ik vond een interssante bijdrage van Gay & School: l/NR/rdonlyres/51DFA5E0-B1FF-44E1-9350-A1B758067612/0/Homoseksualiteitenpuberteitperspektiefhltb.pdf
  Heel informatief.

 53. Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) geeft ook voorlichtingsmateriaal uit voor de basisschool. Er is een handzaam boekje getiteld : Gewoon homo op de basisschool” . Dit boekje is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/directie Emancipatie.

 54. Ik kwam het volgende artikel tegen over de dubbele moraal van dominees:
  Het verschil tussen een homo en een frikadel, wie is er nu echt consequent?
  Sommige christenen (vooral in Amerika) hebben er hun hobby van gemaakt om homo’s en lesbo’s met felle campagnes de kerk uit en de kast in te jagen. Miljoenen dollars gaan in deze tak van ‘sport’ om. Alleen al de Amerikaanse groep ‘Focus on the Family’ heeft daarvoor een budget beschikbaar van meer dan 140 miljoen dollar per jaar (daar zou je toch ook heel veel ander goed werk mee kunnen doen). Vaak citeren deze mensen heel indrukwekkende stukken tekst uit bijvoorbeeld het boek Leviticus waaruit blijkt hoe gruwelijk fout homo’s en lesbo’s zijn. Zij zeggen de Bijbel te nemen en te geloven ‘van kaft tot kaft’. Makkelijk kun je je daardoor van de wijs laten brengen totdat je beseft dat mensen die zo hard uit dit boek preken zelf niet eens aan alle eisen van dit bijbelboek voldoen…..
  Volgens datzelfde Bijbelboek mag je bijvoorbeeld geen kleren dragen die gemaakt zijn van een mengsel van katoen en bijvoorbeeld polyester (Leviticus 19:19, daar gaat je H&M collectie…). Mosselen eten of een garnalencocktail bestellen is volgens Leviticus voor God weerzinwekkend (want ze hebben niet de voorgeschreven vinnen of schubben) en het eten van een broodje frikadel (gemaakt van varkensvlees) is volgens deze teksten God een gruwel (Leviticus 11).
  Degene die zo dankbaar gebruik maakt van het boek Leviticus om homo’s te bestoken zal zelf waarschijnlijk aan heel veel andere wetten in ditzelfde boek niet voldoen. Waarom zou die ene regel die over homoseksualiteit lijkt te gaan (Leviticus 18:22) dan wel voor alle tijden gelden en de rest niet? Waarom mag volgens een dominee een homorelatie niet gezegend worden terwijl diezelfde dominee wel rustig een zegen vraagt over zijn (foute) broodje frikadel? Is dat niet met twee maten meten? Waarom de ene tekst wel letterlijk interpreteren en de andere niet? Is dat omdat het altijd makkelijker is met een vinger naar een ander te wijzen dan naar jezelf (Lucas 6:41)?

  Een vraagje: hoeveel Bijbelgetrouwe christenen ken je eigenlijk met maar één hand, voet of oog? Waarschijnlijk maar heel weinig! Zondigen zij nooit? Jezus zegt toch heel duidelijk dat je je hand, voet of oog moet afhakken of uitrukken als deze je tot zonde verleidt (Matteus 5:29-30 en Matteus 18:8-9). En dat gaat al heel snel! Hoeveel hetero mannen kunnen bijvoorbeeld eerlijk beweren dat zij nog nooit een vrouw “hebben aangezien om haar te begeren”? Waarom gehoorzamen ze Jezus dan niet en rukken zij hun ogen uit als Jezus dat zelfs twee keer vraagt in Matteus? “Ja maar die tekst moet je niet letterlijk nemen”. O nee, waarom die tekst dan niet en andere teksten wel? Omdat jij toevallig geen homo of lesbo bent en die interpretatie je beter uitkomt of omdat je zelf liever met twee handen en twee ogen door het leven gaat? Wat zou Jezus daar zelf van vinden? Wie is hier nu blind of bijziend?

 55. Ik vind dit een uitstekend en leerzaam artikel. Wat mij opvat is dat er wel veel individuele leraren reageren, maar dat ik nauwelijks iets les over SCHOOLBELEID. Ik heb toch het gevoel dat het onderwerp op scholen niet of nauwelijks aan de orde is. Ik heb in mijn jonge jaren onderwijs gevolgd op RK-scholen. Ik kende in mijn dorp mensen van wie gefluisterd werd dat ze “van de verkeerde kant`’ waren, maar ze zaten nooit bij ons op school. Ik proef die houding nog steeds. Als het geen onderwerp van gesprek wordt, komt er aan deze discriminatie ook nooit een eind.

 56. Margje. Ik herken je verhaal. Ik woonde ook in zo’n dorp. Er was ook tenminste één homoseksuele man en die was toevallig Nederlands Hervormd, zo zeiden wij van de RK-school. Althans dat gerucht deed de ronde. Maar Margje, ik kan je geruststellen. Ik ben bezig een enquete voor te bereiden voor alle Nederlandse scholen. Het zal nog wel enkele weken duren, maar hij komt eraan.

 57. Ik las een artikel waarin werd gezegd dat een positieve houding tegenover jongeren het schoolklimaat bevordert. Ik citeer: “”Wat uit onder andere het wetenschappelijk onderzoek van Henny Bos van de UVA blijkt, is dat scholen waar je je aan de regels moet houden, homojongeren lekkerder in hun vel zitten en zij dus minder last hebben van psychologische problemen. Dit werd door de aanwezige docenten beaamd.” Aldus Vera Bergkamp, kandidaat raadslid D66 Amsterdam. “Het gaat dan om het aanspreken van jongeren op ongewenst gedrag, bijvoorbeeld als jongeren elkaar uitschelden voor ‘homo’. Een docent die dan niets doet, draagt bij aan een onveilig klimaat en bevordert daarmee intolerantie tegen homoseksuele meisjes en jongentjes.”

 58. Ik volg de reacties op dit artikel met veel belangstelling. Ik hoop dat er een enquete onder de scholen komt, omdat het belangrijk is dat duidelijk wordt op welke scholen emancipatie van homokinderen wordt gedwarsboomd. Ik vrees dat zal blijken dat homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd op islamitische scholen en orthodox protestante. Ik vind dat iedere school niet alleen homoseksualiteit moet tolereren, maar er actief positief mee om moet gaan. Scholen die dit niet doen, dienen volgens mij gesloten te worden. Wij zouden het niet accepteren als zwarte kinderen niet zouden worden geaccepteerd en actief zouden worden gediscrimineerd. Ik denk dat onze regering eens zou moeten gaan nadenken over afschaffing van de vrijheid van onderwijs. Alleen maar openbare scholen dus. Dat is ook beter voor de integratie van allochtone kinderen. Alleen via het onderwijs kan er werkelijke integratie plaats vinden. ALLE KINDEREN DUS SAMEN NAAR SCHOOL EN SAMEN IN DE KLAS.

 59. Coos Williams. – ALLE KINDEREN DUS SAMEN NAAR SCHOOL EN SAMEN IN DE KLAS.
  Daar zit wel wat in. Ik geloof dat dit in Frankrijk ook zo gaat. Al geloof ik niet dat daar de integratie beter verloopt. Maar dat kan wel andere oorzaken hebben. Ik geloof dat ouders maar wat blij zijn met de vrijheid van onderwijs, want nu kunnen ze hun kinderen sturen naar scholen waar geen Moslims zijn of geen gereformeerde of katholieke kinderen. Integratie is een zaak van lange adem. Het heeft tijd nodig. Ik ben zelf van Ierse afkomst. Ik ben hier geboren en goed geïntegreerd. Of je integreert hangt af van de wens om te integreren. Als mijn ouders niet hadden willen integreren, waren ze wel in Ierland gebleven, denk ik. In ieder geval is acceptatie van seksuele geaardheid een MUST.

 60. ISheila – n een eerdere reactie schreef ik het volgende:
  Ook bij de AOb (Algemene Onderwijsbond) groeit het aantal klachten. Op een studiedag van de lesbo-/homogroep zeiden elf van de twaalf docenten tegen problemen aan te lopen. Het ministerie verschuilt zich achter de richtlijnen van de Europese Unie en schuiven de hete aardappel weg.
  Scholen en ouderorganisaties willen geen aparte regeling. Zij vinden dat homodiscriminatie gewoon onder een algemene discriminatiebepaling in het schoolreglement kan vallen. Slechts weinig scholen nemen eenduidig de bepaling in het schoolreglement op: ‘Gij zult niet op grond van seksuele voorkeur discrimineren.’ (zie ook: Begrensd gedrag en Gedragen gedrag mini) MET ANDERE WOORDEN: ER GEBEURT NIETS. VOLGENS MIJ BOTSEN HIER DRIE WETTEN: DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS – DE VRIJHEID VAN GODSDIENST EN ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET.

 61. T. Wismans. Dank voor het filmpje. Bent u de T. Wismans van Gelukskunde? Ik las vanmorgen het volgende stukje in de krant. New York, dinsdag.
  Ëen “APP” die de gebruiker zou bevrijden van zijn homoseksualiteit heeft in de VS voor commotie gezorgd. Het stukje software is ontwikkeld door de christelijke beweging Exodus, die beweert met de hulp van Jezus deze “aandoening” te overwinnen. Inmiddels hebben al meer dan 100.000 mensen een petitie tegen de applicatie ondertekend, die werd opgezet door Truth Wins Out, een club die zich inzet voor homorechten. Ik las dit in De Telegraaf van 22 maart 2011.

 62. Ik zag met trots dat onze nieuwe burgemeester openlijk sprak over zijn homoseksualiteit in het filmpje van Theo Wismans. En waarom ook niet? Na dit artikel was ik zelf helemaal overtuigd.

 63. Enkele dagen geleden hebben we op de TV kunnen zien hoe een homostel door jeugdig tuig in onze stad het leven zo zuur werd gemaakt dat ze moesten opkrassen.Deze jeugd is thuis verkeer opgevoed en ook op school zullen ze het onderwerp homo niet bespreken. Ik ben jaloers op de mensen van Maastricht die een echte homo burgemeester hebben. De plotie doet hier niets en de scholen ook niet.

 64. Ik zag tot mijn plezier dat er een enquete plaats vindt onder lezers van onderwijsvanmorgen. Hierin wordt ons gevraagd te reageren op de stelling; Op onze school wordt een actief beleid gevoerd tegen discriminatie van homo’s.
  Ik denk dat de lezers een aardige doorsnee zijn van de docenten van scholen en dat de eindscore een betrouwbaar beeld zal vormen van de werkelijkheid. Ik roeo iedereen op: DOE MEE AAN DEZE STEMMING! STEM!!!!

 65. Van Jeanine Hennis-Plasschaert, Lid Tweede Kamer VVD, kwam een bericht van waardering binnen voor het artikel
  Mag een puber homo zijn?

 66. De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing. Persoonlijke keuzevrijheid staat voor ieder individu voorop. Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Respect voor de geaardheid van eenieder vormt daarbij een vanzelfsprekendheid.
  De Partij voor de Dieren erkent het belang van de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving, maar omdat wij een kleine fractie zijn, zien wij ons gedwongen om keuzes te maken bij de onderwerpen waar wij ons actief voor inzetten. Noodzakelijkerwijs ligt het zwaartepunt van onze aandacht bij onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan dierenwelzijn, natuur en milieu.
  Hoewel we veelal geen initiërende rol zullen hebben bij andere onderwerpen, stemmen we uiteraard wel mee als deze onderwerpen in de Kamer behandeld worden. Ervaringen uit de praktijk beschouwen we daarbij als nuttige informatie en we nemen de door u verstrekte informatie graag mee in onze besluitvorming.
  Op dit moment gaat het te ver om vooruitlopend op agendering in de Tweede Kamer over elk onderwerp een standpunt in te nemen, maar ik hoop u hiermee een beeld te hebben gegeven van de wijze waarop onze politieke afwegingen gemaakt worden.
  We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en nodigen u van harte uit om ons te blijven volgen via onze website http://www.partijvoordedieren.nl.
  Met vriendelijke groet,
  Ola Sinoo
  Publieksvoorlichting
  Partij voor de Dieren
  http://www.partijvoordedieren.nl

 67. Mrvrouw Sap – Hartelijk dank voor uw e-mail van 28 maart 2011 aan GroenLinks. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven.
  Vorige week vierde het homohuwelijk het tienjarige bestaan, een mooi en belangrijk symbool in de homo emancipatie.
  Kamerlid Ineke van Gent wil meer dan symboliek alleen. “De Tweede Kamer wacht al jaren op een aantal belangrijke concrete stappen op het gebied van homo-emancipatie. Zoals een einde aan de praktijk van weigerambtenaren, seksuele vorming in het onderwijs en een snelle behandeling van het wetsvoorstel lesbisch ouderschap. Ik ben het wachten zat. Voor de zomer wil ik die 3 wetsvoorstellen naar de Kamer hebben.”
  GroenLinks pleit al jaren voor expliciete aandacht van scholen voor seksualiteit in al zijn vormen. In 2009 is een motie hierover aangenomen.
  “Scholen worden wel gevraagd aandacht te besteden aan seksuele vorming, maar doen het vaak niet. Soms mag het niet van de school. Soms vermijden leraren het onderwerp, uit angst voor de reactie van ouders. Maar jongeren hebben recht op een goede en brede seksuele vorming op school,” aldus Van Gent.
  Bovendien blijkt uit onderzoek dat gebrek aan voorlichting en onwetendheid, de belangrijkste voedingsbodem is voor homofobe incidenten.
  Ik heb uw stuk met veel belangstelling gelezen en ik kan u mededelen dat GroenLinks het volledig met u eens is. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor deze problematiek in het onderwijs en waar mogelijk dit steeds aan de kaak blijven stellen.
  Ik wil u nogmaals danken voor uw reactie en uw publicatie.
  Met vriendelijke groet,
  Lisanne Vodegel
  Publieksvoorlichting
  Tweede Kamerfractie GroenLinks

 68. Van de Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Genetraal kregen wij bericht dat het artikel “Mag een puber homo zijn” is doorgestuurd naar de Vaste commissie OCW. Dit is een goede zaak, temeer daar uit de stemming op deze site blijkt dat slechts een kwart van de scholen aangeeft een actief beleid tegen homo-discriminatie te voeren. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

 69. De enquete onder de scholen geeft tot nu toe aan dat 55% geen actief beleid voert tegen discriminatie van homo’s en dat 20% niet weet of er enig beleid is.Omdat je mag verwachten dat actief beleid zichtbaar is, zou de conclusie kunnen zijn dat 75% van de scholen niets doet aan het leed van homo-jongeren. Hoe vindt u dat? Reageer svp!

 70. Wat fijn. Op 1 dag waren er meer dan vijf duizend bezoekers die dit artikel hebben bezocht. Ik heb het ook mijn zoon laten zien. Die voelde zich erg gesteund. Ook hebben we lieve mails gekregen die ons sterkte toewensen. Ik zie dat er ook nog steeds gestemd wordt. Het negatieve totaal (geen beleid) + weet niet blijf echter meer dan 75%. Onbegrijpelijk dat onze scholen geen oog hebben voor het geluk van kinderen zoals van mijn lieve zoon.

 71. Vandaag in de Telegraaf:
  Geweld tegen homo´s wordt binnenkort dubbel zo hard bestraft. Dat maken ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveld (CDA) en Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vrijdag bekend.

 72. Redactie. Straffen werkt soms, maar verhardt eerder de standpunten. Opvoeden is beter. Als kinderen van jongs af aan wordt geleerd dat homokinderen ook goed zijn en men maakt gebruik van wetenschappijke argumenten, dan hanteert men een instrument dat een duurzame werking heeft. Er zijn religies die zeer tolerant zijn, maar er zijn er ook die menen te moeten zwaaien met de gesel God’s. Heel langzaam is men in ons land tot het besef gekomen dat gekleurde mensen net zo zijn als witte mensen met alleen maar wat meer en soms veel meer pigment. Dat pigment is gemakkelijk te verklaren net zoals variaties in seksuele voorkeur. Als men wil straffen, straf dan de mensen die homohaat prediken.

 73. Dank voor uw mail. Discriminatie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan, ook wat betreft homo’s. Dat geldt overigens niet alleen voor de school. Er bestaat echter geen specifieke wettelijke plicht om een actief beleid te voeren om discriminatie van homo’s tegen te gaan. Wel is er de plicht een veilig klimaat te bieden. We hebben geen bijzondere reden om te veronderstellen dat naast andere groepen homo’s er bijzonder bekaaid vanaf zouden komen.
  Vriendelijke groet,
  Gijsbert Leertouwer
  Beleidsmedewerker SGP

 74. Beste Henk Witteman,
  De SP is zeer tegen alle vormen van discriminatie, ook tegen homodiscriminatie. In de kerndoelen van het onderwijs staat dat er aandacht moet zijn voor seksuele diversiteit en ook wordt vanuit de staat subsidie verstrekt aan vele initiatieven om homoseksualiteit bespreekbaar te maken op scholen.
  Helaas is het voor scholen van bijzondere signatuur nog steeds mogelijk om in sommige gevallen homoseksuele leraren en leerlingen weg te sturen. Een zeer kwalijke zaak. SP Kamerlid Jasper van Dijk heeft vorig jaar samen met andere partijen een wet ingediend om deze praktijk aan te passen. Zie ook http://www.sp.nl/onderwijs/nieuwsberichten/7952/100909-van_dijk_dient_wet_in_stop_homodiscriminatie_op_scholen.html
  Vriendelijke groet,
  Wouter Groot Koerkamp
  Medewerker SP Tweede Kamerfractie
  Kijk ook eens op:
  http://www.sp.nl/onderwijs/

 75. Naar aanleiding van de reactie van de SP, citeren wij uit de door de SP opgegeven link:
  Van Dijk dient wet in: ‘Stop homodiscriminatie op scholen’
  09-09-2010 • Scholen mogen geen leraren en leerlingen meer weigeren omdat zij homoseksueel zijn. Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat deze week is ingediend door D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Met deze wet komt een eind aan het sterk verouderde verschijnsel dat bijzondere scholen homoseksuele leraren mogen weigeren omdat zij niet in de grondslag van de school zouden passen. Voor de SP speelt seksuele geaardheid geen enkele rol bij het personeelsbeleid. Bij leraren moet het gaan om kwaliteit, niet om seksuele voorkeur.’
  Tot op de dag van vandaag zijn er scholen die van hun personeel eisen dat zij de homoseksuele leefwijze afwijzen. Dit is mogelijk vanwege de zogenaamde ‘enkele-feitconstructie’ in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Die komt erop neer dat scholen homoseksuele leraren mogen weigeren omdat zij homoseksueel gedrag vertonen. Voor de SP valt een dergelijke constructie niet meer te legitimeren in de huidige tijd. In het wetsvoorstel wordt deze enkele-feitconstructie dan ook geschrapt.
  Van Dijk is tevens indiener van het wetsvoorstel voor een acceptatieplicht in het onderwijs. Deze wet regelt dat scholen leerlingen moeten toelaten indien de leerling de grondslag van de school respecteert. Nu mag een school nog eisen dat een leerling de grondslag onderschrijft in plaats van respecteert. Ook dat criterium is verouderd volgens Van Dijk: ‘Scholen zijn publieke instellingen die open moeten staan voor alle leerlingen, ongeacht hun geloof, afkomst of seksuele voorkeur.’

 76. Wat een goede artikelen staan op deze site! En fijn dat de politiek meediscussieert. Elke vorm van discriminatie komt voort uit angst. Hoe sterker we onze kinderen/leerlingen maken, hoe minder zij geneigd zullen zijn anderen vrijheid te misgunnen. En hoe eerder ze tegen onrecht opstaan, want kinderen laten zich echt wel corrigeren door hun peergroup. Als iemand in een klas intolerant is over homo’s maar de rest accepteert dat niet, dan is het snel afgelopen. Ik heb nog wel moeite met de grenzen. Ik kan niet goed verklaren waarom ik zelf tegen boerka’s ben bijvoorbeeld, want als je een ander volledige godsdienstvrijheid gunt, moet je daarin ook grenzeloos zijn. Toch ben ik dat niet. Misschien omdat het me toch blijft hinderen dat de vrouwen die een boerka dragen daar wellicht niet zelf voor zouden kiezen als ze de vrijheid hadden het niet te doen.

 77. Zsuzanne Nederveen, je hebt gelijk. Discriminatie is het zoeken naar eigen veiligeheid en wordt inegegeven door angst.
  In dit artikel hebben we het over het geluk en het ongeluk van jongeren. Is dit een gegeven dat we zo maar als een natuurwet moeten accepteren? Zo van “er zijn nu eenmaal mensen die niet precies zo zijn als de meeste anderen”. Misschien zelfs “Eigen schuld, dikke bult?”Die worden gediscrimineerd als ze pech hebben. Toch is daar wat aan te doen. Niet door hard te straffen, al kan dat ook wel eens goed zijn, maar door op te voeden. Sinds kort bestaat er een schoolvak dat de naam GELUKSKUNDE draagt. Het is ontworpen door Theo Wismans en Tjeu Seeverens, beiden van het Charlemagne College in Landraaf/Kerkrade. Ik heb inmiddels lessen gevolgd bij Theo Wismans en ben ervan overtuigd geraakt dat GELUKSKUNDE een van de sleutels is die kan bijdragen tot homo-emancipatie onder de jeugd. Er is een artikel op deze site met de naam intrapersoonlijke intelligentie (ja, die van Gardner’s meervoudige intelligenties). Daar is een filmpje bij dat een goed idee geeft hoe leerlingen van 12 jaar kunnen openstaan voor emoties en voor elkaar. De les wordt gegeven door Theo Wismans. Klik op: https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/mi-4-intrapersoonlijke-intelligentie

 78. Van Theo Wismans, docent GELUKSKUNDE, kregen we de volgende mail toegestuurd. Deze gaat over zelfdoding en we weten dat ook homo-pubers dit hebben gedaan of er in gedachten mee bezig zijn. Ze zijn dan letterlijk dood-ongelukkig over het gebrek aan acceptatie; Hier is de boodschap van Theo:
  http://player.omroep.nl/?aflID=10169432

  MoedigeMoedersN MichelBothmerv/dBunt
  In Nijkerk heeft weer een jongere een einde aan zijn leven gemaakt laten wij de oogkleppen weghalen en de waarheid onder ogen zien aldus de Moeders

  Vanmorgen zag ik een regen tweets van de Moeders over weer een zelfmoord in Nijkerk. Je weet dat deze moedige ouders Gelukskunde inzetten om aan betere wereld( drugsgebruik) te werken met hun kids en ook die uit het land. Dat is toch heel ontroerend. Ook te weten dat je idee over Gelukskunde zich echt heeft geworteld in de samenleving. Het is net de lente je ziet nu de twijgjes groeien tot een heel mooi bos: de verankering van Gelukskunde, schoolbreed heel diep.

  Ook Henk Witteman die in OVM een heel proces op gang heeft gebracht iz homozijn en pubers. .. het is echt tof en goed dat dit over dit thema zo mooie kanten opgaat.

 79. http://www.leraar24.nl/zoek/dossier?trefwoord=homoseksualiteit Ook hier mooie items. Prachtig dat over deze onderwerpen op vele fronten leerzame artikelen en visies te vinden zijn, Zou op de social media een forum moeten komen waarin meer ervaringen en gedachtes met elkaar gedeeld kunnen worden. Het feit dat over dit thema zo constructief gesproken wordt is heel bijzonder en geeft aan dat het kan. Ik denk dat veel mensen het negatieve gepraat op de aktuele media meer dan beu zijn. Ik zie steeds vaker op omroepen zoals de Kro, Ncrv en Eo prachtige uitzendingen over intermenselijke thema’s .
  De Wandeling op de zondagmorgen, Spangas, het versieren van taarten op de vpro. Het kost veel tijd maar als nu eens iedereen via bv twitter doorgeeft dat er een uitzending op de tv of radio te zien of horen is die de moeite waard is dan zijn we een stuk verder. In het boek slimmerkunde van Malmberg staan heel veel tools hoe je dit kunt aanpakken. Je zou kunnen overwegen om een facebook en twitter te maken vanuit onderwijsvanmorgen. Malmberg is via onderwijsvanmorgen, de projekten Gelukskunde en Slimmerkunde heel vernieuwend maar vooral puur. Hulde ook aan Jan van Miert , vo direkteur bij Malmberg die dit heel goed aanvoelt. Vraagt deze tijd ook waarin veel mensen , ook scholen zijn gaan nadenken over het en hun leven en visie. Ik noem het herbronning, op zoek gaan naar broedplaatsen waar men zich veilig en voelt in een warm bad . Zo kun je heel goed zelf je weg bepalen en door de vele onzekerheden van deze tijd heen prikken en nieuwe wegen gaan bewandelen. Beleving, ervaring, met elkaar delen, verbinden zijn daarbij hot items. Een overweging zou kunnen zijn om vanuit Malmberg en Ovm sprongetjes te maken die zo kunnen, zonder kosten ook nog. Maak gebruik van de sociale overwaarde!.reizende reporters bv leerlingen van scholen die mee wille doen en die verslagen bv filmpjes maken van good practice stories op hun scholen. Ik weet zeker dat je hier een punt scoort. Zou je zelfs mini items van kunnen maken als uitgever en op de site zetten. Met apps naar de aktuele tablets.Of e books die heel goed te maken zijn .
  Ik merk in mijn dagelijkse werk als leraar dat de leerlingen heel open staan voor deze benadering. Ze willen graag gehoord en gezien worden maar dat valt niet mee in deze tijd. Ben benieuwd of deze out of the box reaktie iets oplevert. Ik roep ook iedereen op in het onderwijsland, kom met voorbeelden en mail ze naar onderwijsvanmorgen,. Er zit een puike redactie en ik weet zeker dat Yvonne en Renske dit oppakken.
  Bedankt!

 80. Ongelofelijk, die uitslagen van de poll. Als je de nee stemmers en de “weet niet” stemmers bij elkaar optelt dan kom je op zeker 75% van de scholen die niet actief homo-vriendelijk zijn. Wat een schande. Durft de PVDA geen kleeur te bekennen zoals Groen Links en de VVD omdat zij vrezen stemmen te verliezen van allochtone kiezers. Daar is homohaat nogal populair. Kom PVDA, beken kleur net zoals Groen Links en laat principes en menselijlkheid prevaleren boven toegeven aan homohaatl Toon moed en spreek julli uit!!!!

 81. Ik geef les aan een multi-culturele school. Hoewel het best een leuke school is, is de sfeer toch echt anti-homo. Het woord “homo” wodt gebruikt als scheldwoord. Ik heb dan ook nee gezegd in de enquete. Ik kwam het volgende verslag tegen.
  Bruce Bawer is een Amerikaanse journalist die een aantal jaren in Nederland woonde. Hij schreef het beroemde boek While Europe Slept. In een nieuw artikel benoemt hij de idylle. Een Amsterdam van de jaren negentig waar het voor homo’s goed toeven was. Bawer noemt het een Oasis of Tolerance.
  Hij beschrijft gay-bashing niet als een serie incidenten, maar als een existentiële bedreiging voor de positie van homo’s. Gepleegd door moslims die Europa zien als onderdeel van de umma, de moslim-wereld waar ze niet alleen het recht maar ook de plicht hebben de islamitische ideeën ingevoerd te krijgen.
  De gevolgen zijn enorm. Homo’s die op straat in elkaar worden geslagen, zelfs soms in de uitgaanggebieden, homo’s die niet meer herkenbaar over straat durven, homo’s die moeten ontkennen homo te zijn, homoseksuele leraren die moeten spelen dat ze hetero zijn.
  De homo-vijandigheid doordesemt de moslim-cultuur, zeker de agrarisch-tribale cultuur van onze nieuwe Nederlanders. Zie de sjaria, gebaseerd op de koran die de meest gruwelijke straffen in petto heeft.
  Vz, een moslim die homo’s in elkaar slaat handelt volledig in lijn met de islamitische theorie. Zijn gedrag sluit ook aan bij de macho-cultuur van het thuisland en ook nog eens bij wat hij hier hoort van de imam, verneemt via de heimwee-schotels en aansluit bij de juridische praktijk in de moslim-dictaturen of wat hij leest op Marokko.nl, een haat-site gesubsidieerd onder de verantwoordelijkheid van deze minister (Pasterk).

 82. Hr Witteman. Ik vind het moeilijk uw vraag te beantwoorden. U stelde in uw heldere artikel de volgende vraag: Hoe zou u als docent ervoor zorgen dat een homoseksuele leerling zich sociaal geaccepteerd voelt in de klas?
  Dat is heel moeilijk voor de individuele docent. Hij of zij is afhankelijkvan het algemeen beleid van de school. Uit uw poll blijkt dat het daarmmee bijzonder triest gesteld is. Deze enquete is wel een goed middel om de schijnheiligheid van scholen aan de kaak te stellen. Complimenten voor onderwijsvanmorgen.nl.

 83. De poll is wel duidelijk. Bij zo’n 20% van de scholen is een actief beleid tegen homo-discriminatie. Z0’n 60% heeft geen beleid en bij 20% weten ze niet of ze een actief beleid hebben tegen de discriminatie van homo’s. Ik heb gelezen dat 27 april de vaste commissie van OCW bijeen komt om over discriminatie op scholen te spreken. Ik ben erg benieuwd of daar iets uitkomt.

 84. 1 op de 10 mensen is linkshandig. In de jaren 50 keek men vreemd tegen linkshandigheid aan. Linkshandig zijn was volgens de Kerken (ja, weer die kerken)een teken dat je de duivel diende – vandaar ook de negatieve bijklank van het Latijnse woord “sinister” wat links of linkshandig betekent.
  Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw werden kinderen die met links wilden schrijven zelfs door de meester of juf met een lineaal op hun hand geslagen. Ze moesten “normaal doen”.
  De maatschappelijke acceptatie van linkshandigheid is een recent fenomeen. Nu maar hopen dat het ook zo gaat met homoseksualiteit.

  Zie je de overeenkomst ?
  Positief iig: het idee dat linkshandigen als “raar” of “slecht” moeten worden beschouwd komt jou als bizar voor. In slechts een paar generaties is de haat voor linkshandigheid bijna volledig verdwenen uit de maatschappij.
  Laten we hopen dat hetzelfde zal gelden voor homohaat

 85. ‘@Homo sapiens. We gaan er zeker iets mee doen. 27 april vergadert de vaste kamercommisse OCW over het onderwerp veiligheid in en rond het onderwijs. Daarna zal er zeker een reactie komen op de poll en gaan we op een school die ja heeft gezegd op de stelling en waar dus een actief antidiscriminatiebeleid wordt gevoerd, vragen hoe zij dit doen. Ook willen wij dan enkele leraren en leerlingen interviewen.

 86. Binnenkort gaan we op bezoek bij een school die hoort tot de 20% van de scholen de wel een actief beleid voert tegen discriminatie van homo’s. Onderwijsvanmorgen.nl maakt er een artikiel van.

 87. Ik heb een vraag aan de redactie over de poll inzake het anti-discriminatiebeleid op scholen. Ik vind de cijfers schokkend. In hoeverre zijn ze representatief? Iedere lezer kan meedoen. Maar natuurlijk doet niet iedereen mee. Geeft de uitslag meer dan een indicatie van het anti-discriminatie beleid?

 88. Aan alle lezers.- De resultaten van de poll liegen er niet om. 60% van onze lezers geeft aan dat er geen actief beleid op hun school is tegen discriminatie van homo’s. 20% geeft aan niet te weten of er een dergelijk beleid is. Slechts 20% geeft aan dat er een actief beleid op hun school is tegen discriminatie van homo’s.
  Dit zijn schokkende cijfers. Inmiddels heeft ook de inspectie onderzoek gedaan. Ik citeer uit dit rapport:
  “Op verzoek van het ministerie van OCW verrichtte de inspectie onderzoek naar seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
  Incidenten over homoseksualiteit van personeel of leerlingen op scholen lijken zich voornamelijk af te spelen in het voortgezet onderwijs, met name in het vmbo en het praktijkonderwijs. Een deel van de scholen die volgens de directeur geen incidenten had, beschikte over weinig inzicht in de seksuele diversiteit op school en weinig beleid voor aanpak van incidenten. Het lijkt erop dat alert zijn en zichtbaar maken van incidenten belangrijke factoren zijn om in scholen een structurele aanpak tot stand te kunnen brengen.
  Pesten van homoseksuele leerlingen en leraren is in het onderwijs bepaald geen zeldzaamheid. Personeelsleden bevestigen dat beeld.Incidenten rond (seksuele) weerbaarheid doen zich op veel scholen voor. Een kwart tot een derde van de directies heeft ervaring met loverboy-praktijken. Ook ongewenste webcontacten en ongewenste aanrakingen tussen leerlingen onderling worden vaak genoemd. Dit heeft doorgaans niet geleid tot beleidsontwikkeling, maar vaak wel tot een aanbod in de vorm van projecten.
  Houding en schoolcultuur
  De helft van de leerlingen meent dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit uit kunt komen. De helft van de leerlingen heeft moeite met openlijke uitingen ervan. In een aantal scholen zeggen ook personeelsleden dat zij niet durven uitkomen voor homoseksualiteit. Leraren en ondersteunend personeel denken overigens aanzienlijk positiever over homoseksualiteit dan hun leerlingen.
  Beleid en aanbod
  Slechts een beperkt aantal scholen in het vo heeft seksuele diversiteit specifiek uitgewerkt in beleidsmaatregelen; in het mbo gebeurt dat nauwelijks. Uit onderzoek valt op te maken dat een onderwijsaanbod gericht op seksuele diversiteit en weerbaarheid vooral in het vo voorkomt. De invulling van het aanbod is docentafhankelijk en niet structureel opgenomen in het kader van veiligheid of burgerschap bij andere vakgebieden. Een meerderheid van de leerlingen, met name de jongste groepen, staat wel voor een aanbod open.
  Tot besluit
  In het algemeen is er een groot verschil in perceptie tussen directie en personeel enerzijds en leerlingen anderzijds als het gaat om beleid en aanbod inzake seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Het feit dat leerlingen vaak zeggen dat hun school niets of weinig doet aan onderwerpen als seksualiteit, homoseksualiteit en seksuele weerbaarheid geeft te denken. Meer betrokkenheid van leerlingen bij het ontwikkelen van beleid en contact over het aanbod kan bijdragen aan meer inzicht van de school en aan een meer open schoolklimaat.
  Leerlingen die zichzelf relatief het minst weerbaar vinden, zitten op schoolsoorten waar het minste beleid en het minst gesystematiseerde aanbod bestaat. Leerlingen die zichzelf het meest weerbaar voelen, zitten op scholen met de meeste beleidsinitiatieven en het best geborgde aanbod. Hier is sprake van een mismatch. Wat nodig is, is een aanpak op maat.” Einde citaat.

 89. Dit is een buitengewoon helder en leerzaam artikel. Een zin intigreert mij, namelijk: Oud-Minister Plasterk stelde zelfs dat religie “homo-acceptatie afremt”. Kunt u dit verklaren? Als de woorden van deze oud-minister waar zijn, moet er dan geen actie ondernomen worden richting deze religies? Wij kennen allemaal het verbod op diefstal van andermans goederen. Deze wordt door alle religies gesteund. Maar wat zouden we doen met een religie die diefstal aanbeveelt? Zouden we die niet gewoon moeten verbieden? Hoe zit dat dan met religies die homohaat propageren? Hoe denken andere lezers daarover?.

 90. Fryda. Je vraag was: Maar wat zouden we doen met een religie die diefstal aanbeveelt? Zouden we die niet gewoon moeten verbieden? Hoe zit dat dan met religies die homohaat propageren? Hoe denken andere lezers daarover?. Ik ben daar rechtlijnig in. Homohaat zaaien is tegen de Nederlandse wet (art. 3) Deze religies moeten verboden worden. Zij moeten officieel het standpunt verkondigen dat natuurwetenschappelijk bewezen is dat homoseksualiteit volgens de huidige inzichten geen gevolg is van individeel falen. Dan mogen zij wat mij betreft blijven, want in ons land is ook vrijheid van godsdienst.

 91. Pia en Fryda. Dit zijn stevige standpunten. Toen ik ze gisteren las dacht ik meteen aan de wens die de vader van de gedachte is. Vanmorgen ls ik dat de Chtistenunie zich gaat verzetten tegen bijvoorbeeld homodiscriminatie vanuit de Islam. Dit is voor mij een nieuw geluid. Een hoopvol geluid, mag ik wel zeggen. Als homo heb ik veel meer last dan vroeger van discriminatie. En tot mijn spjt moet ik zeggen dat dit veel uit de hoek komt van moslim landgenoten, al wil ze ze niet over een kam scheren. Er zijn ook veel sympathieke en tolerante mensen bij. Ik denk dat hun imams veel meer tolerantie moeten uitstralen en moeten wijzen op het feit dat heilige boeken zoals de Koran en de Bijbel geschreven zijn in een tijd toen de kennis van nu niet aanwezig was.

 92. Pia, Fryda – Vanmorgen hoorde ik André Rouwvoet van de Christenunie. Hij waarschuwde voor de extreme vormen van de Islam, maar zei ook dat hij voor de vrijheid van godsdienst is en voor de vrijheid van onderwijs. De Islam vindt hij geen probleem zolang men blijft binnen de regels van de Nederlandse wetten.Hier kan ik het zonder meer mee eens zijn. Het is jammer dat er in ons land geen Moslimpartij is die alle Moslims vertegenwoordigt. Dat zou veel meer duidelijkheid scheppen.

 93. Hans Vermeer. Het is inderdaad goed dat de Christenunie zijn antihomo standpunt aan het veranderen is. Wij hebben de Nederlandse christelijke partijen altijd als fatscoenlijk en menslievend gezien. Maar toch was er iets mis met enkele gsristelijke partijen. Hun homostandpunt konden we niet rijmen met hun opvattingen over naastenliefde en medemenselijkheid. We hebben Rouvoet gisteren ook gehoord. Hij liet wat acceptatie betreft de kerk toch nog in het midden. We denken dat dit de taal van een politicus is die iedereen te vrend wil houden. Het komt wel goed met de Christenunie. Nu onze moslims nog. We zijn het met je eens, als ze erbij willen horen dan is er geen plaats voor homohaat en de sharia. In ons land gelden de Nederlandse wetten. In deze wetten kunnen ze ook lezen dat alle godsdiensten respect verdienen. Dat vind je niet in het Midden Oosten.

 94. Frederik en Agaath – Volgens mij zijn nog lang niet alle Christelijke kerken om. Er zijn drie streng-gereformeerde kerken die geweld (fysiek of verbaal) tegen homo’s niet wille afzweren. Weer was het oud kamerlid Rouvoet die in Schepper & Co liet zien hoe huichelachtig sommige zogenaamde Christenen met homoseksualiteit omgaan. Ik ga eens uitzoeken welke drie kerken dit zijn. Homo’s zijn gewoon onze medemensen, onze broeders dus. Ik heb vroeger geleerd dat wie zijn broeder haat een moordenaar is.

 95. Ahmed. Heel goed.Op de door u genoemde site las ik onder meer het volgende:
  Een groot aantal kerken heeft in de Domkerk in Utrecht een verklaring ondertekend en gepresenteerd, waarin geweld tegen homoseksuelen wordt veroordeeld.

  Op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homofobie, zet een groot aantal kerken een belangrijke stap naar meer begrip voor homoseksuelen in de religieuze wereld. De dag is niet zomaar gekozen: op 17 mei 1990 schrapte de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van de lijst met geestesziekten.

  Evenbeeld
  De kerken verklaren onder andere: ‘Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan. We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen.’

 96. Natuurlijk waren veel mensen verheugd toen ons het nieuws bereikte dat onze kerken een overeenkomst hadden gesloten met het COC om dscriminatie van homo’s tegen te gaan. 27 mei vergadert de Vaste Commissie OCW . Hier komt het anti-discriminatiebeleid ook aan de orde. Over deze vergadering hoop ik u te kunnen berichten. Niet alle kerken hebben de overeenkomst met het COC echter getekend. Daaronder waren de gereformeerden vrijgemaakt. Op hun site staat een aantal reacties op hun afhoudend standpunt. Klik op: http://forum.gkv.nl/forum/list_message/349892 .Een deel van de reacties zie ik als bemoedigend, een deel van de reacties komt voort uit angst voor het moeten afzweren van overuigingen die al eeuwen het mensbeeld van velen beheersen. We weten nog niet zo heel lang hoe het menselijk brein werkt. Oordelen en veroordelen, haat, liefde, emoties komen uit andere delen van het brein dan het cognitie en intelligentie. Het doet er volgens mij niet toe of het brein tot stand is gekomen door evolutie of door de Schepper. Het brein is er en we moeten het ermee doen. Duidelijk zal voor iedereen zijn dat haat, moord en doodslag niet gevoed moeten worden maar door de hogere breinen moet worden bestreden. Daarvoor hebben we Verlichte Geesten nodig, Lees: https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/het-volwassen-brein-2/

 97. Op 26 mei ben ik getuige geweest van de bijeenkomst van de vaste commissie onderwijs. Ik wacht nog even het verslag af om er zeker van te zijn dat u als lezers de precieze informatie krijgt. Het woord homobeleid is varvangen door de term seksuele verscheidenheid. Ik ben gewend vooral te luisteren en de onderliggende gedachtenwisseling te begrijpen. Noem het interesse in analoge communicatie in tegenstelling tot digitale communicatie waar het gaat om de letterlijke betekenis van de woorden. Het was duidelijk voor mij dat de Minister sprak vanuit de nieuwe politieke realiteit. Je voelde gewoon de sturende hand van de SGP. Deze traditionele christenen moeten niet veel van homo’s hebben en ook partijen als PVDA en SP met hun grote allochtone aanhang toonden een oud-testamentisch begrip voor homoseksualiteit. Uiteindelijk heeft ook de Koran een basis in het Oude Testament. Ik begreep dat het kabinet daarom weigert scholen te verlichten voorlichting over homosekseksualiteit als belangrijke doelstelling vast te leggen. Een gemiste kans? Ik kom er nog op terug.

 98. Vroeger had je nooit homoseksuele leerlingen in de klas. Zeker 20 jaar lang ben ik er nooit een tegengekomen. Ook homo-leraren heb ik nooit in het echt ontmoet. Wel waren er wel eens geruchten. Maar die kon ik in ieder geval nooit geloven. Wat moeten die jongens en meisjes het moeiilijk gehad hebben. Sommigen trouwden zelfs en kregen kinderen .Arme vrouwen, denk ik nu. We waren in die tijd echt achterlijk. Een van dit achterlijke mensen was ikzelf.moet ik bekennen.

 99. Ik ben leraar biologie in een van de grote steden. Onze school heeft veel Marrokaanse leerlingen. Omdat homo een veel gebruikt scheldwoord is dat te pas en te onpas wordt gebruikt, heb ik dit artikel met een 4HAVO klas besproken. Het maakte veel indruk toen ze lazen dat homoseksualiteit geen kwestie van schuld is, maar dat je zo geboren wordt. Ik vertelde hen ook dat er net zoveel Marokaanse mensen homo waren als Nederlandse. Eerst werd er heftig geprotesteerd,maar toen we erover doorgingen moesten ze toegeven dat ze ook in hun eigen gemeenschap mensen kenden over wie gefluisterd werd.Er moeten in deze gemeenschapppen ook mensen zijn die bekend, beroemd zijn. Wat zou het goed zijn als deze zich bekend maakten. Ik denk dat, omdat mijn leerlingen stil werden toen ze de reacties zagen van enkele landgenoten op dit artikel.

 100. Hans Fonville. Heel goed om deze tekst met je leerlingen te besprekken. Bij mij op school worden mij soms de volgende bijbelteksten voor de voeten geworpen:

  Volgens de Bijbel mag je namelijk niet homo zijn. Zo staat daarin:

  ‘En wanneer een man bij een manspersoon ligt zoals men bij een vrouw ligt, hebben beiden iets verfoeilijks gedaan. Zij dienen zonder mankeren ter dood gebracht te worden. Hun bloed is op hen.’ (Leviticus 20:13)

  ‘En gij moogt niet bij een manspersoon liggen zoals gij bij een vrouw ligt.
  Het is iets verfoeilijks.’ (Leviticus 18:22)

  Dit zijn zinnen uit een zeer lang verleden toen de mensen nog als nomaden in kleine groepen door de woestijn trokken. Homoseksuelen konden ze niet gebruiken, want die plantten zich niet voort.Dat bracht de stam in gevaar, Vandaar de afwijzing. Helaas, religies leren maar zelden en leiden maar al te vaak tot verstrarring en daardoor tot onderdrukking en onwetendheid. Laten we dus bidden voor de gelovigen, dat zij het Licht mogen zien.

 101. Drans van Mameren. “Bidden voor de gelovigen”. Dat is voor mij nieuw. Maar er zit wel een beetje waarheid in. Het is als met ritueel slachten. Er zijn religies die al duizenden jaren ritueel slachten en deze lange tijd gebruiken om dieren onnodig te kwellen . Uw conclusie dat religie geen ruimte laat voor nieuwe inzichten is in dit geval wel eden beetje juist. Leuk deze site. Hier leer je nog eens wat.

 102. Meester Maat. Homodiscriminatie – vrouwendiscriminatie vind je vooral bij streng-gelovigen. Waarom eigenlijk? Wat zijn de bronnen waaruit ze putten?

 103. Viola en Meester Maat. Ik heb wat citaten gezocht in de Bijbel Dan schrik je wel. Het oude testament is een boek vool haat. Leest u enkele citaten die ik verzameld heb:numeri 15 vers 32 , als nu de kinderen israëls in de woestijn waren , zo vonden zij een man, hout lezende op den sabbatdag en die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot mozes, en tot aaron , en tot de ganse vergadering , en zij stelden hem in bewaring , want het was niet verklaard , wat hem gedaan zou worden , zo zeide de HEERE tot mozes , die man zal zekerlijk gedood worden de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger , toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had,
  ook voor homoseksualiteit (Leviticus 20 vers 13), het vervloeken van de ouders (Leviticus 20 vers 19), waarzeggerij en spiritisme (Leviticus 20 vers 27) of diefstal wordt men gestenigd. In Jozua 7 vers 24 wordt een man, samen met zijn ‘onschuldige kinderen en dieren’ gestenigd wegens diefstal,
  ‘en Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De HEERE zal u beroeren te dezen dage en gans israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen.’
  zelfs op vloeken staat de doodstraf; Leviticus 24 vers 14: ‘Breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen, die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele vergadering stenigen,
  naast al de opgenoemde misdaden verlangt jahwe mensenoffers , in richteren 11 word een meisje door haar vader ten brandoffer gebracht, in ruil voor een militaire overwinning , hij stimuleert het houden van slaven en legt bizarre wetten op omtrent de waarde van mannen en vrouwen , zie
  Leviticus 27 ,als uw schatting eens mans zal zijn van twintig jaren oud, tot een, die zestig jaren oud is, dan zal uw is het een vrouw, dan zal uw schatting zijn dertig sikkelen , en is het van een, die vijf jaren oud is, tot een, die twintig jaren oud is, zo zal uw schatting van een man twintig sikkelen zijn, en voor een vrouw tien sikkelen , maar is het van een, die een maand oud is, tot een, die vijf jaren oud is, zo zal uw schatting van een man zijn vijf sikkelen zilvers, en uw schatting over een vrouw zal zijn drie sikkelen zilvers , en is het van een, die zestig jaren oud is en daarboven, is het een man, zo zal uw schatting zijn vijftien sikkelen, en voor een vrouw tien sikkelen,
  naast de legitimatie van slavernij, getuigt een tekst als deze ook van een uiterst misogyn karakter, jahwe en zijn priesters en profeten haten vrouwen, die in hun ogen lagere levensvormen zijn , dit blijkt ook uit Exodus 20 vers 17, waarin vrouwen worden gezien als bezit,
  Ik ga ook eens kijken in andere heilige boeken, nou ja, heilig.

 104. Francis. Eerlijk gezegd is de heilige Koran ook niet goed voor vrouwen. Ik begrijp dat niet goed. Zal wel zijn omdat Kran erg oud is. Hier zijn wat teksten die bewijzen dat Bijbel en Koran uit oude tijd zijn.
  Vrouwonvriendelijeke citaten uit Koran
  Soera 4:34
  “De goede vrouw is gehoorzaam (…) maar de vrouw van wie je verlating verwacht; berisp ze, laat ze alleen in hun slaapvertrekken en tuchtigt ze”
  Bukhari 72:715
  Soera 4:3
  “Trouw met een vrouw naar jouw keuze, twee, of drie, of vier. ”
  Soera 4:23
  Een man is het geoorloofd een vrouw als seksslaaf te nemen buiten het huwelijk.
  Bukhari 1 2 28:
  “Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. (zie ook volume 7, boek 62, nr. 124, 125) ”
  Bukhari 1 2 28:
  “Vrouwen zijn ondankbaar”
  Bukhari 1 6 301:
  Vrouwen zijn dommer dan mannen.
  Bukhari 1 6 301
  Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode.
  Bukhari 1 6 301
  Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen.
  Bukhari 1 6 301
  Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen.
  Bukhari 1 6 301
  “Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard. ”
  Muslim – 4 1032, 1034
  “Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat. ”
  “De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en hun echtgenoten. ”
  “Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen. ”
  Muslim – 8 3303:
  “Een vrouw moet instemmen voordat men met haar mag trouwen. Een maagd stemt in door te zwijgen. “

 105. Francis, Yoessoef. Bedankt voor jullie bijdragen. Terwijl ik dit schrijf hoor ik net op de radio dat PVV-leider Wilders is vrijgesproken van haatzaaien tegenover moslims. De rechtbank maakte hier een subtiel onderscheid tussen het beledigen van ndividuele personen en de opvattingen van groepen mensen in het publieke debat. Dat is wat ook hier gebeurd is toen Francis de opvattingen uitsprak die volgens hem wijzen op vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel en Yoessoef die hetzelfde deed met betrekking tot de Koran. Natuurlijk kunnen individuele christenen en individuele moslims zch gekwetst voelen door deze citaten. Het is echter mijns inziens volstrekt legitiem om de oorsprong van vrouwonvriendelijkheid en haat tegen homo’s ook te zoeken in heilige boeken waaruit veel mensen inspiratie putten.

 106. Ik kwam het volgende alleraardigste stukje tegen met een historische blik op de homobeweging.

  Onlangs schudde Nederland een heel klein beetje op haar grondvesten. Jan Kees de Jager, het olijke dikkerdje dat de financiën van het land op orde houdt, had aan De Telegraaf verteld dat hij tegenwoordig gelukkig is met een man. De reacties liepen uiteen, van argwaan ten aanzien van de late uit-de-kast-kom-leeftijd tot afwijzing van de ophef. Het feit dat dit nieuws is, zegt hoe dan ook iets over de moeizame acceptatie van homoseksuelen in Nederland. Lees HIER verder.

 107. I am sorry to say I strongly disagree with this article. God cannot have meant people to be gay, I feel. Nor can evolution as gay people do not procreate. Thank you all the same.

 108. John Bradbury. All respectful reactions are welcome. And so is yours. Whether you believe in God or Allah, whether you are an atheists, a creationist, of an evolutionist, there is a man-made law in this country that does not tolerate hatred towards any other human being in the country. This is something we are proud of. As early as AD 1800,the British poet Willam Blake (1757 – 1827)said in one of his Proverbs: Prisons are built with stones of Law, Brothels with bricks of Religion. Good Luck to you!

 109. John Bradbury, dr Witteman, Francis & Yoessoef. Thank you for your reply to John’s contribution. Man-made laws in civilized countries show more compassion to people than Bible orKoran demonstrate. In my opinion these outdated religions should be modernized by humanistic philosophers. Preserve that which is good and discard that which is evil.

 110. ‘@John Bradbury, Southport: Given the terrible track record of people with a strong belief in some kind of god, I am sure that god never meant mankind to be religious.

 111. Vraag aan Swaab: Hoe ging u om met de storm van protest toen u eind jaren tachtig bekendmaakte dat er een verschil is in de hersenen tussen homo- en heteroseksuelen?
  Swaab: Het zogenaamde homokwabje. Ik kreeg brieven, bommeldingen en doodsbedreigingen, geadresseerd aan DR. MENGELE SWAAB. Destijds was ik er vrij laconiek onder. “Als ze net zo goed zouden moorden als Nederlands schrijven, zou het wel loslopen”, zei ik toen. Nu, na die moorden, zou ik er wellicht minder gemakkelijk overheen stappen.

 112. Ook in Suriname in een heving polomiek uitgebroken rond homoseksualiteit. Hier komen enkele citaten vanuit de Nationale Aaasemblee.
  Wat heeft Ronny Asabina in werkelijkheid gezegd?
  Het DNA-lid heeft naar aanleiding van de issue, dat homo paren pleegkinderen adopteren, gesteld dat zulks geen gezonde en normale ontwikkeling is. Hij heeft nimmer gesteld het recht van een homo te willen beknotten. Noch minder heeft hij gesteld een discriminerende houding tegenover homo’s te zullen manifesteren. Hij heeft ook op geen moment daartoe opgeroepen. Ronny Asabina heeft gebruik gemaakt van zijn democratisch recht om aan te geven tegen homo gedragingen te zijn. Hij heeft toen beredeneerd dat homoseksualiteit een afwijking,
  een geestelijke ziekte is. In, DNA, maar ook daarbuiten heeft men bewust dan wel onbewust een totaal andere interpretatie gegeven aan zijn uitspraak ter zake. Nogmaals, ik ben erg ingenomen met de
  ondersteunende reacties die Ronny van de mainstreet gehad heeft.
  Als er meer belangstelling is, volgen nog meer citaten. Het zou interessant zijn de mening van Surinaamse Nederlanders te vernemen.

 113. ‘@Bertus Tweeling. Je weet ook wel dat er veel homo’s zijn in Suriname. Net zoals overal. Ik las het volgende in een Nederlandse krant. Hij wordt wel de roze imam genoemd. Muhsin Hendricks, homo en imam, heeft een boodschap voor moslims in Amsterdam: homo zijn én moslim mag. Agressie uit moslimhoek tegen homo’s en lesbiennes schokt hem. Voor jongeren die homo’s uitschelden of in elkaar slaan, heeft de Zuid-Afrikaan Muhsin Hendricks (43) een goede raad. ”Ik zou ze willen uitnodigen de Koran goed te lezen. Daarin staan voldoende verhalen over respect en naastenliefde.”
  Hendricks is in Amsterdam op uitnodiging van het COC. Zaterdag spreekt hij op een congres over homoseksualiteit en islam. Het is voor het eerst dat de homobelangenorganisatie een homoseksuele imam op de sprekerslijst heeft staan.
  Nergens heeft Hendricks tijdens zijn islamstudie een expliciete afwijzing van homoseksualiteit gevonden, zegt hij, maar wel passages die het bestaan van homo’s erkennen. Toch werd hij in eigen land door orthodoxe geloofsgenoten uitgemaakt voor een satanist die van een rots moet worden gegegooid. Laten we niet schijnheilig zijn.

 114. De onderzoeken van Swaab zijn omstreden en bewijzen helemaal niet dat homoseksualiteit aangeboren is.
  Hierover is genoeg wetenschappelijke informatie gepubliceerd.

 115. Het zogenaamde homokwabje is in geen enkele vergelijkbare studie ooit meer aangetoond!

  Het feit dat het allemaal aidspatienten waren wiens hersenen door Swaab werden onderzocht lijkt een verklaring voor de vegrote kwab te zijn.

  Maar het doet er verder niet zoveel toe. Want homo zijn kwam in allerlei culturen en vormen voor.

  In de Griekse oudheid bijvoorbeeld was het heel normaal. Daar ging het meer om dat je wel mocht penetreren als man in welke ondergeschikte dan ook, maar niet gepenetreerd mocht worden. Rechtsongelijkheid op basis van je sociale positie.

  In ieder geval, allerlei argumenten maken de wereld er niet beter op.

  Dat het natuurlijk zou zijn bijvoorbeeld doet er ook niet toe, want er zijn zoveel natuurlijke driften. De mens is juist uniek omdat ze daarin keuzes maakt op basis van moraliteit en ….? das de vraag… neem pedofilie komt in de natuur heel vele voor bv bij bonobos, neem het vermoorden van je eigen kinderen, komt in de natuur heel veel voor!

  Dus das ook geen argument.

  Maar al met al maakt het niet zo heel veel uit hoor. Als je in God gelooft ben je van harte welkom bij hem, of je nu moordenaar, pedofiel, verkrachter ben. Als je bij hem zal hij je liefhebben.

 116. ‘@Swaaber. Het is typerend voor mensen en in ieder geval voor de meeste mensen, dat zij standpunten innemen die gebaeerd zijn op hun geloof, op wel of niet rationele argumenten, op hun cultuur etcetera. Dat is een ieders goed recht, zolang zij anderen daarmee niet beschadigen. Ik zie in uw beide reacties dat u graag een steentje bij wil dragen aan de discussie.
  Ik wil daarbij graag als een soort gespreksleider fungeren. Het onderwerp interesseert me, en als ik kan bijdragen tot een toenamse van kennis en daarmee hopelijk ook een toenemende toleraantie wilm ik dat graag doen. Ik ben eens gaan zoeken naar pro en contra informatie, maar ben begonnen bij een neutrale bron: Wikipedia. Hier komt wat ik vond:
  Er bestaan allerlei theorieën over het ontstaan van homoseksualiteit. Veel van die theorieën worden fel bestreden. Is homoseksualiteit aangeboren of tijdens de jeugd verworven? Is homoseksuele geaardheid iets van de laatste paar eeuwen, of is zij er altijd al geweest? Hebben alle homoseksuelen iets gemeenschappelijks, afgezien van hun seksuele aanleg? Is het ontstaan van een homoseksuele aanleg bij mannen vergelijkbaar met het ontstaan van een lesbische geaardheid bij vrouwen? Over deze en verwante vraagstukken werd en wordt veel gediscussieerd. Er is nog geen verklaring op tafel gekomen die aanspraak kan maken op algemene geldigheid.

  Eén van de biologische theorieën is de volgende.[2] De ontwikkeling van neuronen en dendrieten in de amygdala en delen van de hypothalamus zijn per sekse verschillend. Dat komt doordat deze hersendelen tijdens de ontwikkeling van de foetus bij de aanwezigheid van testosteron anders ontwikkelen dan bij de afwezigheid ervan.

  Het betreft overigens niet de gehele hypothalamus of amygdala, maar slechts bepaalde kernen ervan. Deze kernen noemt men seksueel-dimorfe kernen. Zo is in de hypothalamus de area praeoptica medialis bij mannen over het algemeen groter dan bij vrouwen. In de amygdala is de corticomediale kern ook groter bij mannen. Deze kern is verbonden met de area praeoptica medialis van de hypothalamus.

  Het lijkt erop dat dit verschil in ontwikkeling zorgt voor de geslachtsgerelateerde verschillen in het denken, seksuele oriëntatie, agressie en cognitieve functies. Sommige onderzoekers denken dat homoseksualiteit ontstaat doordat tijdens de embryonale ontwikkeling er wèl testosteron vrijkomt maar bij de foetale ontwikkeling niet.[bron?]
  Ik nodig iedereen uit mee te doen. Let wel dat onbeschaafde uitingen worden verwijderd.

 117. ‘@Swaaber. Fijn dat u deze discussie los maakt. Uw bijdrage was gaf mij toch het gevoel dat ik de intregriteit en professionaliteit van een van Nederlands p
  meest prominente wetenschappers wil benadrukken. Ik citeer:
  Op wetenschappelijk gebied is Swaab een van de belangrijkste, ook internationaal bekende Nederlandse onderzoekers, met veel publicaties, en die ook veel geciteerd wordt in wetenschappelijke en nog meer in lekenpublicaties.
  Swaab heeft talloze wetenschappelijke prijzen gewonnen en heeft 65 promovendi begeleid, waarvan er een twaalftal prijzen gewonnen heeft voor hun onderzoek. Hij is redactielid of hoofdredacteur van een aantal tijdschriften over hersenonderzoek. Hij heeft meer dan 350 artikelen gepubliceerd in ‘peer-reviewed’ tijdschriften en is eindredacteur van 9 wetenschappelijke boeken geweest. Hij heeft aan meer dan 180 boeken een hoofdstuk bijgedragen. Hij is lid, oprichter of erelid van vele wetenschappelijke en beroepsverenigingen.
  Hij is een wetenschapper van het hoogste niveau en verdient ons respect.
  Tegenwoordig houdt Swaab zich bezig met onderzoek naar de ziekte van Alzheimer

 118. ‘@ Swaaber. Ik wil wel even reageren. Geen hormonen, maar genen plus opvoeding en ervaring
  Volgens Ivanka Savic moeten we in het homo-hetero-vraagstuk onze blik verleggen van testosteron naar genen. Daar zit wel iets in, blijkt uit onderzoek van o.a. Michael Bailey. Bij eeneiige tweelingen (die genetisch precies aan elkaar gelijk zijn) met een homoseksuele ‘helft’ is de kans dat de ander ook homo is ongeveer vijftig procent. Genen spelen dus wel degelijk een rol.
  Als een van hen homo is, is de kans dat de ander dat ook is ongeveer 50 procent. Zou seksuele oriëntatie helemaal in de genen zitten of voor de geboorte door testeron worden bepaald, dan zou dat bijna 100 procent moeten zijn. En uit hetzelfde onderzoek van Bailey blijkt nog iets interessants. Broers die geen genen delen, omdat ze allebei geadopteerd zijn, zijn in meer dan tien procent van de gevallen allebei homo. Dat is vaker dan je zou verwachten, aangezien in de complete samenleving drie tot vijf procent van de mannen homoseksueel is. Zo’n overeenkomst tussen geadopteerde kinderen is daarom aanwijzing dat – ook opvoeding en levenservaring een duidelijke rol spelen in het ontstaan van seksuele voorkeur. Om Swaabs woorden te gebruiken: de “ontwikkeling na de geboorte” waar hij geen enkel bewijs voor zag, is toch belangrijk.

 119. ‘@Swaaber. De volgende woorden uit je bijdrage vielen me op. .”……zoveel natuurlijke driften. De mens is juist uniek omdat ze daarin keuzes maakt op basis van moraliteit en ….? das de vraag… neem pedofilie komt in de natuur heel vele voor bv bij bonobos, neem het vermoorden van je eigen kinderen, komt in de natuur heel veel voor! Dus das ook geen argument. Maar al met al maakt het niet zo heel veel uit hoor. Als je in God gelooft ben je van harte welkom bij hem, of je nu moordenaar, pedofiel, verkrachter ben. Als je bij hem zal hij je liefhebben.” Ik vind dit nogal ver gaan. Je zegt hiermee dat mensen met weeffouten niet verantwoordelijk zijn voor hun daden, omdat ze niet anders kunnen. Misschien is dit wel zo, want als er geen vrije wil is, is er ook geen keus en ben je niet verantwoordelijk of strafbaar. Eigenlijk zijn er tenminste twee corrigerende invloeden. Dat is op de eerste plaats de mens (en de maatschappij) zelf. Wat nadelig is voor anderen wordt strafbaar gesteld. Ook in de natuur zijn corrigerende invloeden die op de zeer lange termijn via evolutie weeffouten onschadelijk maken. Dit wordt me nu toch wat te bar. Misschien wil iemand andfers het stokje overnemen.

 120. KRANTENKOPPEN: HOMORELLEN

  Ik moet u zeggen dat het mij steeds weer schokt als in ons hoog ontwikkelde land steeds weer ophef ontstaat over een kennelijk wijdverbreide HAAT tegen homo’s en lesbiennes. Het kan niet ontstaan zijn door GEBREK AAN KENNIS. Immers, het is over de gehele wereld bekend dat seksuele voorkeuren ontstaan zijn voor de geboorte, zoals ik heb beschreven in dit artikel. Het schort ons dus niet aan objectieve kennis. Waardoor ontstaat homohaat dan? In mijn artikel heb ik het gerelateerd aan de geringe omvang van jagervolkeren IN DE OUDHEID. . Homoseksualiteit moet bij deze volkeren bedreigend zijn geweest, omdat het geboortecijfer er door zou dalen. Ik speculeer nu even verder over dit voortbestaan van kleine stammen. Cohesie tussen groepen is belangrijk, omdat de mens het sterkst is als hij sociaal is georganiseerd. Een middel om te komen tot sociale cohesie is het hebben van een gezamenlijke religie. Als je met zijn allen de MAAN aanbad, dan kon je je afzetten tegen de aanbidders van de ZON en een vijandbeeld doen ontstaan. Als je als maanaanbiddende stam bedreigd werd door het slinkend geboortecijfer als gevolg van seksuele variatie, dan kon je het geloof in de MAAN combineren met afwijzing van seksuele variaties als HOMOSEKSUALITEIT. Ik vermoed dat deze AFWIJZING in de loop der eeuwen opgenomen is door ons REPTIELENBREIN en daar een vaste plaats heeft verworven. Slechts ons INTELLIGENTE BREIN is in staat deze absurditeit te verwijderen. Maar dat vergt tijd. Een belangrijk probleem is dat homohaat in stand blijft door oude religies die zijn ontstaan ten tijde van jagers- en herdersvolken. Ik duid hier met name op stromingen binnen de Christelijke en Moslimgemeenschappen. Zij beroepen zich op oude, heilige boeken die letterlijk voor WAARHEID worden aangenomen. De verantwoordelijkheid ligt hier dan ook vooral bij religieuze leiders. De gelovigen kijken naar hen op en nemen hun interpretatie van de heilige boeken als waarheid aan. Homo’s in traditoneel christelijke gemeenschappen worden afgewezen (passieve weerzin) of uitgescholden en geslagen (actieve weerzin). Kinderen uit traditionele moslimgezinnen doen hetzelfde. HET IS NIET ZO MOEILIJK OM HOMOHAAT TE VERKLAREN!.
  Maar wat doen we ermee? Actieve homohaat is in ons land bij wet verboden. Dit betekent dat er straffen op staan. Maar kun je kinderen de jonger zijn dan 12 straffen? Nee, want deze kinderen zijn strafrechterlijk niet verantwoordelijk voor hun daden. MAAR je kunt wel de ouders aanspreken en zelfs straffen, omdat de kinderen onder het ouderlijk gezag vallen. Dat zal de opvattingen van die ouders niet veranderen. Maar ze zullen hun kinderen mogelijk wel wijzen op het feit dat actieve homohaat nu eenmaal niet is toegestaan. Geldboetes zouden een middel kunnen zijn. ECHTER gedragsverandering kan alleen plaats vinden via opinievormende instanties. Priesters, imams, dominees zijn de sleutelfiguren. Zij bepalen of de harten en hoofden van hun volgelingen open gaan staan voor een HUMANER beeld van onze medemens. Dit vergt jaren, maar is van groot belang. Mijn advies is dus: volg de snelle route van de straffen in de wetenschap dat dit weliswaar slechts leidt tot een mate van demping van uitingen van haat en werk tegelijk aan de langzame route van opvoeding en overtuiging. MAAR DWING OOK AF!!

 121. Citaat uit NRC Next van 30 september 2011.
  “Daders” (vangeweld tegen homo’s) zijn meestal mannen, die vaak met hun eigen seksualiteit worstelen. Uit een Amerikaanse studie bleek dat homofobe mannen het meest opgewonden raakten van porno met twee mannen.” Waarvan acte!

 122. Uit onderzoek van socioloog Laurens Buijs van de UvA onder daders van anti-homogeweld blijkt dat het merendeel wordt gepleegd door aotochtonen. Hij voegt daar echter aan toe dat Nederlands-Marokkaanse jongeren wel oververtegenwoordigd zijn bij geweldsdelicten tegen homo’s. Zij plegen 36% van de dlicten, erwijl maar 16% van de Amsterdamse jongeren een Marokkaanse achtergrond heeft.

 123. Tot mijn genoegen zag ik gisteren een discussie op de TV over homoseksualiteit bij gereformeerden vrijgemaakt. Je ziet toch dat ook hier een glimp van Verlichting doorbreekt. Nu de Islam nog. Als ze daar ooit zo ver mochten komen dan zou de wereld er een stuk vriendelijker uitzien.

 124. Goed nieuws. Dank zij de PVV is er nu een kamermeerderheid die er voor gaat zorgen dat ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homostellen te trouwen, worden ontslagen. Stapje voor stapje gaan we vooruit in dit land.

 125. Helaas moet ik mijn eerder optimisme wat laten varen inzake de weigerende ambtenaren van de burgerlijke stand. De PVV vertraagt nu het proces, ondanks druk van de progressieve partijen. De informele gedoogpartij (SGP) belemmert de zaak en dreigt met de Eerste Kamer. Coaltie + PVV komen daar precies een stem tekort. Machtspolitiek dus van het zuiverste soort van de Mannenbroeders.

 126. ‘@Frank Lenoir – Ik heb het ook gehoord. Wat een macht heeft zo’n kleine partij. Ik begrijp het wel. Ze zijn daar wel trots op. “De Heer heeft ingegrepen”, zei mijn streng gelovige buurvrouw.

 127. Ik las het volgende in een Christelijk opinieblad: Ik denk dat deze wet nodig is, ook in Polen,” zegt parlementslid Leszek Deptu namens de Poolse Boerenpartij. “We moeten kinderen en jongeren beschermen tegen homoseksualiteit.” Stanislaw Rakoczy, weer een ander parlementslid: “Ik ben niet tegen mensen met een andere seksuele geaardheid, maar ik denk dat er geen behoefte is aan het propageren van dergelijk gedrag.”
  Deze zelfde woorden gebruikte kamerlid van Vliet destijds van de SGP.

 128. ‘@Margot. Mijn naam is een toevalligheid. Wat ik me afvraag is het volgende. Moslims en Christenen beweren dat de mens geschapen is door respectievelijk Allah en God. Hij kijkt in ieder niet “om en ziet dat het goed was”. Nee, een Perfect Wezen heeft iets geschapen wat niet deugt, althans dat zeggen de aanhangers. Hoe kan dat nou? Als een timmerman zulk slecht werk aflevert worden we boos en moet hij de klus opnieuw doen en dan goed. Denk hier eens 9over na en veroordeel homo’s niet.

 129. Vanmorgen op 16 december 2011 telden we de 60.000e bezoeker voor dit artikel. Dit is binnen een jaar. En even belangrijk: er zijn ca 150 reacties, die stuk voor stuk integer zijn. Als redacteur en auteur van onderwijsvanmorgen ben ik daar samen met u trots op. Het betekent in ieder geval dat veel mensen geen vooroordelen (meer) hebben tegen mensen die homo of lesbienne zijn. En dat ze als ze die wel hebben of hadden bereid waren over hun vooroordelen heen te stappen en bereid waren kennis te nemen van nieuwe inzichten. Blijf schrijven als u zaken tegen komt de erop wijzen dat we in Nederland toleranter zijn geworden, of als u zaken tegen komt die aantonen dat we er nog lang niet zijn.

 130. Dagblad TROUW: UPDATE Het christelijk onderwijs krijgt een nieuwe lesmethode over homoseksualiteit. De methode, waarin homoseksualiteit niet expliciet wordt afgewezen, moet halverwege volgend jaar beschikbaar zijn voor christelijke scholen.

  Dat schrijft uitgeverij Merweboek op haar website.

  ‘Wij kunnen een relatie afkeuren, maar mogen de mensen met hun geaardheid niet veroordelen’, aldus auteur Henrieke Remmink vandaag in het Nederlands Dagblad. Volgens haar moeten jongeren met een homoseksuele geaardheid het gevoel krijgen dat ze dit mogen uiten, zonder te worden afgewezen.
  In de methode staat ‘dat seksualiteit thuishoort in een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw’, zei Remmink. Volgens haar neemt de methode dus wel impliciet stelling in de kwestie, maar kunnen jongeren zelf een mening vormen over het thema. ‘Het heeft geen zin om een standpunt op te leggen. Veel jongeren zijn het dan bij de deur van het klaslokaal al weer vergeten.’
  Scholen hebben volgens haar behoefte aan de methode. Daarnaast heeft het kabinet onderwijs over homoseksualiteit verplicht.
  Toch een stapje vooruit!

 131. Denk dieper na
  De Bijbel is duidelijk over homoseksualiteit. Geestelijken en leken die hun eigen bijbel schrijven doen daar niets aan af. Integendeel, zij worden in de bijbel gewaarschuwd tegen hun goedpraterij van afkeurenswaardig gedrag. Mogen onze kinderen (hoe jong?) het onderscheidend vermogen gegeven worden om deze onnodige extra ballast in hun opvoeding naast hun neer te leggen. Opgroeien is al verwarrend genoeg zonder pseudo Christendom.

 132. Roel_
  Waarom is er überhaupt een methode over homoseksualiteit nodig? Omdat gelovigen er moeite mee hebben? Het is niet de taak van ons onderwijs om kinderen te leren “dat seksualiteit thuishoort in een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw”. Ik zie meer in een methode over geloof, om kinderen te leren dat geloof thuishoort achter de voordeur.

 133. Peter Emile
  “In de methode staat dat seksualiteit thuishoort in een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw” Dat is ongeveer hetzelfde als beweren dat het maken van muziek uitsluitend thuishoort in het christelijke patronaatsgebouw in het dorp. Of dat zingen uitsluitend thuishoort in de kerk. Of dat negers uitsluitend thuishoren in Afrika. Zodra menselijk gedrag langs een religieuze maatlat wordt gelegd, ontstaan onderdrukking, ontkenning, uitsluiting en dus discriminatie en hypocrisie.

 134. joosttiboschsr
  Over welk christelijk onderwijs in Nederland heeft men het eigenlijk? Voorzover ik kan inschatten alleen over de hele kleine groep zwaar gereformeerde scholen. een klein percentage van de christelijke scholen. Heb in de zestiger- zeventiger jaren van de vorige eeuw al op een katholieke school -en toen inderdaad nog met de overal nog bestaande taboemoeite- als hetero gelovige met leerlingen besproken dat zowel hetero- als homosexualiteit tot echte liefde kan leiden.

 135. a. doorgeest
  Het blijft voor mij redelijk onbegrijpelijk dat nogal wat christelijke scholen zo moeilijk blijven doen over homosexualiteit. Die is meestal geen persoonlijke keuze, maar een zijnstoestand: de ene is zus, de andere zo. Wel kun je leerlingen bijbrengen zo verstandig mogelijk met hun eigen sexualiteit om te gaan, en het nodige respect op te brengen voor partners en anders-geaarden. Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers en ‘leven en laten leven’ blijft een goed devies.

 136. Deze manier van denken is er de oorzaak van, dat er al eeuwen lang een konstante vluchtelingenstroom van de biblebelt richting de grote steden in het westen des lands plaats vindt. Weg uit de verstikkende sfeer van het oud papier en de mummelende grijsaards, die niet de intelligentie hebben, om bijbelteksten te kunnen lezen en interpreteren zoals het moet.

 137. De Bijbel is duidelijk over homoseksualiteit. Geestelijken en leken die hun eigen bijbel schrijven doen daar niets aan af. Integendeel, zij worden in de bijbel gewaarschuwd tegen hun goedpraterij van afkeurenswaardig gedrag. Mogen onze kinderen (hoe jong?) het onderscheidend vermogen gegeven worden om deze onnodige extra ballast in hun opvoeding naast hun neer te leggen. Opgroeien is al verwarrend genoeg zonder pseudo Christendom.

 138. Hoera!! Het Christelijk onderwijs krijgt een lesmethode over homoseksualiteit. Het wordt als volgt aangekondigd: Het christelijk onderwijs krijgt een nieuwe lesmethode over homoseksualiteit. De methode, waarin homoseksualiteit niet expliciet wordt afgewezen, moet halverwege volgend jaar beschikbaar zijn voor christelijke scholen.

  Dat schrijft uitgeverij Merweboek op haar website.

  ‘Wij kunnen een relatie afkeuren, maar mogen de mensen met hun geaardheid niet veroordelen’, aldus auteur Henrieke Remmink vandaag in het Nederlands Dagblad. Volgens haar moeten jongeren met een homoseksuele geaardheid het gevoel krijgen dat ze dit mogen uiten, zonder te worden afgewezen.
  Ja, u leest het goed! Homoseksualiteit wordt niet expliciet afgewezen. Maar we impliciet, daar kunt u op rekenen. Accentatie van homo’s gaat een nieuwe fase in. Ze worden onderdeel van de gedoogcultuur. Mensen kijk toch naar de wetenschap, zoals dit artikel. Gooi onzinnige opvattingen daterend uit verouderde woestijnculturen toch overboord.We accepteren toch ook donker haar, blond haar, rood haar, blanke huid, zwarte huid, bruine huid, slimme mensen, minder slimme mensen, sterke mensen, zwakke mensen. Waarom dan homo’s niet?

 139. Een belangrijk probleem is dat homohaat in stand blijft door oude religies die zijn ontstaan ten tijde van jagers- en herdersvolken. Ik duid hier met name op stromingen binnen de Christelijke en Moslimgemeenschappen. Zij beroepen zich op oude, heilige boeken die letterlijk voor WAARHEID worden aangenomen. De verantwoordelijkheid ligt hier dan ook vooral bij religieuze leiders. De gelovigen kijken naar hen op en nemen hun interpretatie van de heilige boeken als waarheid aan. Homo’s in traditoneel christelijke gemeenschappen worden afgewezen (passieve weerzin) of uitgescholden en geslagen (actieve weerzin). Kinderen uit traditionele moslimgezinnen doen hetzelfde. Het is niet zo moeilijk om homohaat te verklaren.
  Maar wat doen we ermee? Actieve homohaat is in ons land bij wet verboden. Dit betekent dat er straffen op staan. Maar kun je kinderen de jonger zijn dan 12 straffen? Nee, want deze kinderen zijn strafrechterlijk niet verantwoordelijk voor hun daden. Maar je kunt wel de ouders aanspreken en zelfs straffen, omdat de kinderen onder het ouderlijk gezag vallen. Dat zal de opvattingen van die ouders niet veranderen. Maar ze zullen hun kinderen mogelijk wel wijzen op het feit dat actieve homohaat nu eenmaal niet is toegestaan. Geldboetes zouden een middel kunnen zijn. Echter gedragsverandering kan alleen plaats vinden via opinievormende instanties. Priesters, imams, dominees zijn de sleutelfiguren. Zij bepalen of de harten en hoofden van hun volgelingen open gaan staan voor een humaner beeld van onze medemens. Dit vergt jaren, maar is van groot belang. Mijn advies is dus: volg de snelle route van de straffen in de wetenschap dat dit weliswaar slechts leidt tot een mate van demping van uitingen van haat en werk tegelijk aan de langzame route van opvoeding en overtuiging. MAAR DWING OOK AF!!

 140. patrick 2
  Nog steeds worden in de biblebelt mensen bedreigd en getreiterd, zelfs met de dood bedreigd vanwege hun homosexuele geaardheid. Oude mannen slijten hun sleetse gedachten via dorpsraden en verenigingen de maatschappij in en verzieken de leefbaarheid in hun dorpen. Het klopt Herman dat er een konstante vluchtelingenstroom is naar de steden om de verstikkende sfeer te ontlopen. Helaas lukt dit de weldenkende mens niet vanwege de huizencrisis. Het zijn nu tropenjaren om er te wonen en te overleven.

 141. Toch een beetje feest. Een jaar geleden , om precies te zijn op 18 januari 2011, publiceerde onderwijsvanmorgen het artikel https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/homoseksualiteit-in-de-klas/. Binnen dit jaar is het artikel door meer dan 62.000 mensen gelezen. Opvallend is ook het grote aantal integere reacties vanuit de lezers.
  In het recente artikel https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/het-expeditiemodel-1b-de-gelukkige-leerling/ hebben we het over gelukkige pubers. We beseffen steeds meer dat GELUK in de jeugdjaren voorwaardelijk is voor een evenwichtige groei. We vinden het ook terug in onze grondwet:
  Artikel 1 van de grondwet luidt dan ook: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
  Gediscrimineerd worden in de jeugdjaren op wat voor gronden dan ook heeft traumatische gevolgen die het hele leven voelbaar zijn. Het is duidelijk dat in onderwijsvanmorgen trends te voorschijn komen die duiden op een veranderende maatschappij in positieve zin. Qua bezoekers aantallen trekken https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/kun-je-geluk-lerenvan Theo Wismans en dit artikel gelijk op. Het publiek geeft dus duidelijk aan welke richting de maatschappij dient te gaan.

 142. Proficiat OnderwijsNederland. Het aantal bezoekers bij de artikelen van Henk Witteman en van de groep Gelukskundebedenkers is echt te gek. Het is echt een mooie bijscholing. Het is ook een voorbeeld van co-creation, crowd sourcing
  https://staging-onderwijsvanmorgensowmedia.kinsta.cloud/kun-je-geluk-leren
  Ik weet nog dat enkele jaren geleden ik een artikel opstuurde naar OVM en waar Karlien Dijstra er een historisch werk van maakte. De gevolgen waren niet te geloven. Maanden lang de gehele landelijke pers, radio, tv, kranten, tijdschriften, ook uit het buitenland op bezoek bij de lessen Gelukskunde. Na het bedenken van het boek Gelukskunde door Tjeu Seeverens en het uitgeven door Malmberg maakt de methode iedere week een doorstart. Bijzonder proces. Meer dan 150 afgevaardigden van scholen zijn in deze elssen op bezoek geweest, er zijn afstudeerscripties, promoties geweest. Vele bezoekers zijn zelf aan de slag gegaan en maken van Gelukskunde een uniek proces. Ook bij volwassenen is het prima aangeslagen. Vele workshops en masterclasses zijn door mij en Tjeu Seeverens verzorgd. Ook prachtig is dat het hele proces overgeslagen is op vele nieuwe ontwikkelingen hier in Nederland bv TedxYouth, durftevragen, levensbeschouwing (Taize) etc.
  Voor 2012 vraag ik iedereen die bruikbare content heeft ontwikkeld voor Gelukskunde dat mij te sturen. Het komt dan op de website http://www.gelukskunde-malmberg.nl. DOEN dus. t.wismans@charlemagnecollege.nl , linkedin:theo wismans
  Vanuit de vele kontakten die Tjeu heeft in onderwijsland en ook door Gelukskunde is hij , oa met mijzelf en vele geweldige mensen verder gegaan met het maken van het vervolg nl slimmerkunde. http://www.slimmerkunde.nl
  Vergeet niet het menu open te maken.. je komt er een gigantische hoeveelheid content tegen die te gebruiken is in de lessen, bijscholing voor de docenten en natuurlijk deel 2 met een bijzondere bijdrage van Fanny Koers. kijk ook eens naar http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BwMM1V2PW_A.

 143. ‘@De lezers van Dagblad Trouw. De PC scholen nemen “homoseksualiteit” in hun lessenpakket op. Aan de reacties van lezers zie je de worsteling die mensen hebben. Wat is waar? De Bijbel en de Koran of de bevindingen uit de natuurwetenschappen? Ten tijde van he begin van onze jaartelling was de waarheid val Levithicus begrijpelijk. Dit heb ik in dit artikel proberen te verklaren. Maar de worsteling wordt steeds sterker. Het natuurwetenschappelijk bewijs wordt steeds duidelijker. De evolutieleer is gewoon een feit. Beschavingen die deze op grond van Oude Teksten weigeren te accepteren, raken wetenschapppelijk achterop. Je kunt bijvoorbeeld geen onderzoek doen naar het gedrag van mensen, naar de oorsprong van dieren, naar de verscheidenheid van soorten enzovoort als je gelooft dat de wereld 6000 jaar geleden geschapen is.Dan stokt de voortgang van het onderzoek en ontstaan ook grote verschillen in welvaart tussen volkeren.Dat is uitermate onwenselijk en kan slechts leiden tot afgunst en uiteindelijk oorlog.

 144. Minister Schippers van volksgezondheid vindt dat er een einde moet komen aan de vergoeding door de zorgverzekering voor een therapie die homo’s helpt hun homoseksualiteit te onderdrukken. De minister noemt de vergoeding voor deze homotherapie ‘bizar’. “Homoseksualiteit is geen ziekte. De zorgverzekering is bedoeld voor het behandelen van ziektes”, aldus de minister.

  Schippers wist niet dat de homotherapie door de zorgverzekering wordt vergoed. Ze gaat onderzoeken hoe die vergoeding tot stand komt, want er kan niet worden gedeclareerd onder de noemer ‘genezen van homoseksualiteit’. Volgens de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland wordt de therapie verpakt in een deugdelijke diagnose, bijvoorbeeld jeugdtrauma, waarvoor wel een vergoeding bestaat. De verzekeraars noemen dat onacceptabel.

  De therapie wordt aangeboden door Different, onderdeel van de orthodox-christelijke organisatie Tot Heil des Volks. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat een onderzoek instellen naar de therapie.

  Een grote Kamermeerderheid verwerpt de vergoeding voor de therapie. Linda Voortman (GroenLinks): “We voeren hier hele discussies over de samenstelling van het pakket en over eigen bijdragen in de geestelijke gezondheidszorg. De minister is daarin vrij streng. En dan zou dit opeens wel kunnen? Bovendien is de werkzaamheid van een therapie die erop gericht is om je seksuele geaardheid te veranderen niet bewezen. Nog een reden die therapie niet te vergoeden.” Andere fracties in de Kamer van links tot rechts denken er precies zo over.

  Alleen de christelijke partijen hebben een ander standpunt. Margreet Smilde (CDA) neemt een afwachtende houding aan: “Ik wil eerst weten wat Different precies doet. Als blijkt dat het gaat om genezen van homoseksualiteit dan zou dat inderdaad bizar zijn. Maar tegen psychische steun voor homo’s in christelijke kring heb ik geen bezwaar.”

  Esmee Wiegman (ChristenUnie) is stelliger: “Treed niet in de keuzevrijheid van de patiënt. Je kunt niet op ideologische gronden een bepaalde therapie verbieden”. Wiegman vindt dat het een taak is van de Inspectie voor de volksgezondheid om zorginstellingen te toetsen op kwaliteit en professionaliteit. Als die beneden de maat zijn is er reden tot ingrijpen. SGP-voorman Kees van der Staaij liet via Twitter weten dat ‘homoseksuele mensen die bewust kiezen voor psychosociale begeleiding door Different, onze steun verdienen’.
  Beste lezers: Wat is uw mening? Reageer en doe mee met deze maatschappelijke discussie op uw eigen onderwijsvanmorgen. Henk Witteman zal zo veel mogelijke reageren.

 145. ‘@Lezers van Dagblad Trouw. Homoseksuelen komen of zijn in gewetensnood cq psychische nood, omdat er religies zijn die homoseksualiteit op grond van zogenaamde heilige boeken afwijzen. Toch is er een oplossing. Homoseksualiteit is aangeboren, religies worden aangeleerd. Omdat ze aangeleerd zijn, kunnen ze ook AFGELEERD worden.Dat kan zeker met een goede cognitieve therapie.

 146. Tijdens mijn laatste week bij Onderwijsvanmorgen mag ik toch nog eens een succesje proeven.Vandaag 24 maart 2012 mocht OVM de 65 duizendste lezer van het artikel “Mag een puber homo zijn? begroeten. En dat in 14 (1) ja, veertien maanden tijd na verschijning van het artikel op 18 januari 2011.. De 62 duizendste meldde zich op 18 december 2011. Dit betekent dat in 3 maanden tijd er 3 duizend lezers zijn geweest. Waarom vind ik dit bijzonder verheugend? Bij alle pessimistische geluiden over homohaat in de moslimwereld, heb ik goede reden te veronderstellen dat dit komt door een “verlichte” moslima van Marokkaanse afkomst. Enkele dagen geleden meldde ze zich bij mij als “follower” via Twitter. Omdat ze zich nogal OPENLIJK als moslima presenteerde stuurde ik haar bij wijze van kennismaking dit artikel met het verzoek dit te retweeten. Het artikel had non enkele tientallen lezers te gaan voor de mijlpaal van 65.000. En ja, ze waren er bijna onmiddellijk. In een sneltreinvaart meldden zich ca 50 lezers. En beste lezers, dat deed mij goed, omdat het aantoont dat ons rationele brein mits goed geïnformeerd duistere reflexen en emoties kan overwinnen.

 147. Aankondiging nieuw informatieblad Gay&School

  Hoera, een homo in ons team!

  De lesbische kleuterjuf en de homoseksuele wiskundedocent: wees er blij mee!
  Een school met een homo of lesbienne in het team kun je een bevoorrechte school noemen.
  Is dat overdreven hoera-geroep? Ja, natuurlijk. Maar toch …

  Het nieuwste informatieblad van Gay&School belicht de homodocent van verschillendekanten.
  Ook van de vrolijke kant, met een knipoog.

  Dit informatieblad geeft tips en achtergronden aan:
  – De directie. Hoe creëer je een homovriendelijke sfeer op school, waarin ookhomodocenten
  optimaal functioneren?
  – De heterodocent. Een goede teamspirit is belangrijk voor iedere docent. Voorje homocollega
  geldt dat dubbelop.
  – De homodocent wil gewoon een goede docent zijn. En verder …?
  Een homo in je team? Hoera!
  Maar je moet er wel wat voor doen.

  Download ons gratis infoblad en doe er je voordeel mee.

  Sinds 2001 is Gay&School een website vol actuele en praktische informatie rond seksuele diversiteit
  in het onderwijs. Schooldirecteuren, docenten en leerlingen worden uitgenodigd om naar eigen
  behoefte en inzicht gebruik te maken van nieuws, lesmateriaal, informatie, tips en activiteiten op
  de website gayandschool.nl.

  http://www.gayandschool.nl gay-and-school@aps.nl postbus 85475 3508 AL Utrecht
  @G_and_S

 148. Ik constateer dat dit artikel nog steeds veel lezers trekt. Ik kwam het volgende tegen op een site die zich bezig houdt met homoseksualiteit en hersenonderzoek:
  ‘Pakweg honderd telefoontjes per dag, stapels dreigbrieven en bommeldingen kreeg Dick Swaab toen hij in 1989 wereldkundig maakte dat de hersenen van homo’s en hetero’s er anders uitzagen. En suggereerde dat homofilie niet is aangeleerd, maar aangeboren.
  De Amsterdamse hersenonderzoeker had het destijds over een specifiek deel van het brein, de hypothalamus.

  Ivanka Savic en Per Lindström, neurowetenschappers aan het Karolinska Instituut in Stockholm, hebben ontdekt dat de hersenen van homo’s en hetero’s in meer opzichten van elkaar verschillen. Die vondst publiceren ze deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

  Savic en Lindström lichtten niet het hele brein door, maar keken – net als Swaab – naar specifieke delen. Zo vergeleken ze de omvang van de beide hersenhelften van homo’s met die van hetero’s, bepaalden ze de grootte van de kleine hersenen en keken naar de amygdala, een amandelvormige concentratie van hersencellen. Die speelt een belangrijke rol bij de verwerking van emoties. Of beter gezegd: zé spelen een belangrijke rol bij de verwerking van emoties, want een mens heeft twee amydala’s. In elke hersenhelft één. De onderzoekers bestudeerden de hersenen van in totaal negentig mannen en vrouwen met behulp van MRI en PET-scans.

  De resultaten zijn verbazingwekkend eenduidig. Net als heteromannen bleken lesbiënnes asymmetrische hersenen te hebben. De rechterhelft was net wat groter dan de linker. Bij homo’s en heterovrouwen waren de beide hersenhelften gelijk.

  Ook als het ging om de amygdala en verbindingen daarvan met andere hersengebieden, leken de hersenen van homofiele proefpersonen meer op die van het andere geslacht, dan op die van de heteroseksuele seksegenoten. Metingen aan de kleine hersenen leverden niks opvallends op. Die waren bij alle proefpersonen symmetrisch en ongeveer even groot.

  De structurele verschillen tussen de hersenen van homoseksuelen en die van heteroseksuele proefpersonen van hetzelfde geslacht kunnen niet simpelweg het resultaat zijn van aangeleerd gedrag, schrijven de onderzoekers in PNAS.

  Aldus is het artikel een stevige ondersteuning voor wat Swaab jaren geleden al beweerde: homofilie is aangeboren.’

 149. Een gemiste kans!!
  Zaterdag 6 oktober 2012 werd in het tv-programma Debat op 2 gesproken over lesgeven over seksuele diversiteit. Vanaf 1 december a.s. is dat namelijk verplicht op basisscholen en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil met de verplichting zorgen dat er meer tolerantie ontstaat voor homo-, bi- en transgender jongeren.

  Want we zijn wel het land van de Gay Pride en Paul de Leeuw, het blijft voor veel jongeren nog steeds moeilijk om uit de kast te komen. Bang voor reacties van vrienden en familie, bang ook voor pestgedrag op school of de sportvereniging. Er plegen vijf keer zoveel homoseksuele jongeren zelfmoord als heteroseksuele jongeren.
  Deze uitzending stelde mij helaas teleur.!!
  Hoewel Pia Dijkstra enkele (schuchtere) pogingen deed het debat op scherp te zetten, verzandde de discussie in de religieuze opvattingen van een IMAM, een DOMINEE en een strikt KATHOLIEKE moeder die de vraag niet wilden beantwoorden of homoseksualiteit AANGEBOREN is of dat deze een vrijwillige keuze is van mensen. Natuurlijk als je erkent dat homoseksualiteit aangeboren is dan kun je er GEEN SCHULDVRAAG bij stellen. Je bent ook niet verantwoordelijk voor blauwe ogen of een huidskleur. Alleen dwaze, onwetende mensen veroordelen zwarte medemensen. Wat mij betreft geldt hetzelfde voor mensen die geloven dat de wereld 6000 jaar geleden is geschapen en dat een Schepper mensen heeft gecreeerd met een weeffout. Dit kwam er tijdens het debat niet uit. Een gemiste kans!

 150. Dat was een “flash of insight” van de Paus!! Natuurlijk is het niet verboden homo te zijn. De Paus gaat hiermee de strijd aan met die intolerante religies, die het uiteindelijk zullen afleggen tegen de menselijke natuur die bepaalt dat de liefde van mensen niet beperkt is door wetten en geboden. Deze uitspraak van de Paus kan nooit meer ongedaan worden gemaakt!!

 151. Ik kwam het volgende tegen op een site die zich bezig houdt met homoseksualiteit en hersenonderzoek: ‘Pakweg honderd telefoontjes per dag, stapels dreigbrieven en bommeldingen kreeg Dick Swaab toen hij in 1989 wereldkundig maakte dat de hersenen van homo’s en hetero’s er anders uitzagen. En suggereerde dat homofilie niet is aangeleerd, maar aangeboren. De Amsterdamse hersenonderzoeker had het destijds over een specifiek deel van het brein, de hypothalamus. Ivanka Savic en Per Lindström, neurowetenschappers aan het Karolinska Instituut in Stockholm, hebben ontdekt dat de hersenen van homo’s en hetero’s in meer opzichten van elkaar verschillen. Die vondst publiceren ze deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Savic en Lindström lichtten niet het hele brein door, maar keken – net als Swaab – naar specifieke delen. Zo vergeleken ze de omvang van de beide hersenhelften van homo’s met die van hetero’s, bepaalden ze de grootte van de kleine hersenen en keken naar de amygdala, een amandelvormige concentratie van hersencellen. Die speelt een belangrijke rol bij de verwerking van emoties. Of beter gezegd: zé spelen een belangrijke rol bij de verwerking van emoties, want een mens heeft twee amydala’s. In elke hersenhelft één. De onderzoekers bestudeerden de hersenen van in totaal negentig mannen en vrouwen met behulp van MRI en PET-scans. De resultaten zijn verbazingwekkend eenduidig. Net als heteromannen bleken lesbiënnes asymmetrische hersenen te hebben. De rechterhelft was net wat groter dan de linker. Bij homo’s en heterovrouwen waren de beide hersenhelften gelijk. Ook als het ging om de amygdala en verbindingen daarvan met andere hersengebieden, leken de hersenen van homofiele proefpersonen meer op die van het andere geslacht, dan op die van de heteroseksuele seksegenoten. Metingen aan de kleine hersenen leverden niks opvallends op. Die waren bij alle proefpersonen symmetrisch en ongeveer even groot. De structurele verschillen tussen de hersenen van homoseksuelen en die van heteroseksuele proefpersonen van hetzelfde geslacht kunnen niet simpelweg het resultaat zijn van aangeleerd gedrag, schrijven de onderzoekers in PNAS. Aldus is het artikel een stevige ondersteuning voor wat Swaab jaren geleden al beweerde: homofilie is aangeboren.’

 152. Ik kwam het volgende tegen op een site die zich bezig houdt met homoseksualiteit en hersenonderzoek: ‘Pakweg honderd telefoontjes per dag, stapels dreigbrieven en bommeldingen kreeg Dick Swaab toen hij in 1989 wereldkundig maakte dat de hersenen van homo’s en hetero’s er anders uitzagen. En suggereerde dat homofilie niet is aangeleerd, maar aangeboren. De Amsterdamse hersenonderzoeker had het destijds over een specifiek deel van het brein, de hypothalamus. Ivanka Savic en Per Lindström, neurowetenschappers aan het Karolinska Instituut in Stockholm, hebben ontdekt dat de hersenen van homo’s en hetero’s in meer opzichten van elkaar verschillen. Die vondst publiceren ze deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Savic en Lindström lichtten niet het hele brein door, maar keken – net als Swaab – naar specifieke delen. Zo vergeleken ze de omvang van de beide hersenhelften van homo’s met die van hetero’s, bepaalden ze de grootte van de kleine hersenen en keken naar de amygdala, een amandelvormige concentratie van hersencellen. Die speelt een belangrijke rol bij de verwerking van emoties. Of beter gezegd: zé spelen een belangrijke rol bij de verwerking van emoties, want een mens heeft twee amydala’s. In elke hersenhelft één. De onderzoekers bestudeerden de hersenen van in totaal negentig mannen en vrouwen met behulp van MRI en PET-scans. De resultaten zijn verbazingwekkend eenduidig. Net als heteromannen bleken lesbiënnes asymmetrische hersenen te hebben. De rechterhelft was net wat groter dan de linker. Bij homo’s en heterovrouwen waren de beide hersenhelften gelijk. Ook als het ging om de amygdala en verbindingen daarvan met andere hersengebieden, leken de hersenen van homofiele proefpersonen meer op die van het andere geslacht, dan op die van de heteroseksuele seksegenoten. Metingen aan de kleine hersenen leverden niks opvallends op. Die waren bij alle proefpersonen symmetrisch en ongeveer even groot. De structurele verschillen tussen de hersenen van homoseksuelen en die van heteroseksuele proefpersonen van hetzelfde geslacht kunnen niet simpelweg het resultaat zijn van aangeleerd gedrag, schrijven de onderzoekers in PNAS. Aldus is het artikel een stevige ondersteuning voor wat Swaab jaren geleden al beweerde: homofilie is aangeboren.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.