Een initiatief van Malmberg

Onderwijstips februari 2014

Onderwijs van Morgen selecteert maandelijks de cursussen, congressen, boeken en andere evenementen die voor u als docent in het voortgezet onderwijs de moeite waard zijn. Met deze maand onder andere de Onderwijsavond met als thema ‘Betrokkenheid als leeropbrengst’ en het boek ‘Positive behaviour support in het voortgezet onderwijs.’

Boek: ‘Positive behaviour support in het voortgezet onderwijs’
Dit boek is een handleiding voor teams in het voortgezet onderwijs die denken aan de invoering van of bezig zijn met het implementeren van de aanpak van schoolwide positive behavior support (SWPBS). Het tegemoetkomen aan de gedragsmatige en emotionele behoeften van jongeren in het voortgezet onderwijs krijgt vaak weinig aandacht vanwege de nadruk op het voorbereiden van de leerlingen op vervolgopleidingen en de frequente toetsing. Onderzoek toont al lang aan, dat aandacht voor die emotionele en gedragsmatige behoeften een positief effect heeft op de leerresultaten. De implementatie van het SWPBS-raamwerk is een effectieve manier om daaraan tegemoet te komen. Beschikbaar vanaf 28 februari

Conferentie: Talenonderwijs in 2014
11 februari – APS, Utrecht
Veel taaldocenten zijn bezig met ‘opbrengstgericht werken’, het motiveren van leerlingen en met ICT in de taalles. Deze conferentie biedt praktische handvatten die je kunnen helpen in de dagelijkse lespraktijk. Na een plenaire inleiding over de nieuwste ontwikkelingen, kun je in drie rondes een keuze maken uit telkens drie workshops die zich richten op een van de genoemde thema’s. Na afloop van de conferentie heb een aantal bruikbare ideeën opgedaan voor uw praktijk als talendocent. De dag is bedoeld voor docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans in havo/vwo.

NIVOZ/Het Kind Onderwijsavond: ‘Betrokkenheid als leeropbrengst’
13 februari – Landgoed De Horst, Driebergen
Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt deze avond vanuit het thema ‘Betrokkenheid als leeropbrengst’. Volman pleit voor een visie op ‘leeropbrengsten’ waarin niet alleen de hoogte van het leerresultaat telt maar ook de kwaliteit ervan. Het resultaat van leren zou niet alleen ‘veel weten’ moeten zijn, maar ook: met de verworven kennis en vaardigheden iets kunnen en willen doen, je daar verantwoordelijk voor voelen. Die kwaliteit duidt zij aan als ‘betrokkenheid’. Zij gaat vervolgens in op de vraag hoe onderwijs dat ‘betrokkenheid als kwaliteit van leeropbrengsten’ realiseert eruit zou kunnen zien. Scholen kunnen hieraan werken door leerlingen te laten ervaren dat leerinhouden de neerslag zijn van oplossingen die eerdere generaties voor hun problemen hebben gevonden (bijv. wiskunde, natuurkunde) of laten zien hoe eerdere generaties met hun vragen en problemen omgingen (bijv. geschiedenis, literatuur). Hoge leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar. De ervaring op je eigen manier van betekenis te zijn, ligt binnen het bereik van alle leerlingen, of ze nu worden opgeleid tot ambachtsman of academica.

Boek: ‘Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs’
‘Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs’ biedt een grondige inleiding in het oplossingsgerichte denken. Besproken wordt hoe je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk kunt gaan dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Het boek bestaat uit vier onafhankelijk van elkaar te lezen delen: het oplossingsgerichte denkkader, het werkveld van het onderwijs als geheel, het instrumentarium en het ‘doen en laten’ in leidinggeven, middenmanagement, onderwijzen, ondersteunen en assisteren. De derde druk wordt verwacht rond 20 februari

Heb jij ook nog een tip of suggestie die je graag deelt met collega’s? Stuur een e-mail naar de reactie of reageer direct via onderstaand reactieformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.