Een initiatief van Malmberg

MI (3) Interpersoonlijke Intelligentie

 

Volgens Gardner zetten we een intelligentie in om andere intelligenties te ondersteunen. De interpersoonlijke intelligentie is de meest voor de hand liggende om andere intelligenties te activeren. Waarom de meest voor de hand liggende? Omdat bijna ieder mens op deze intelligentie een beroep kan doen. Alleen mensen met een autistische stoornis schieten bij deze intelligentie tekort.

 

 

In Frames of Mind (1983, 2004) beschrijft Gardner de interpersoonlijke intelligentie als het vermogen verschillen te zien tussen mensen, vooral waar het hun stemming, temperament, motivatie en bedoelingen betreft. Een kind gebruikt dit vermogen om verschil te maken tussen zelf en de mensen in zijn omgeving en het herkennen van hun stemmingen. Een volwassene doorgrondt met dit vermogen de bedoelingen en wensen van anderen en kan zijn gedrag daarop aanpassen.

In deze serie zal ik steeds proberen een relatie met de werking van het brein te leggen. Bij deze intelligentie is dit niet zo moeilijk, mensen met deze intelligentie:

hebben begrip en respect voor anderen;

zijn in staat leiding te geven;

kunnen conflicten oplossen;

leren door het contact met anderen;

hebben behoefte aan contact met anderen;

kunnen deze kwaliteit versterken door omgang met anderen.

In dit artikel heb ik het genoegen een hartverwarmende les te mogen beschrijven van Rien Verkoeijen van het Blariacum College Blerick in Venlo. Ze geeft les aan vmbo/lwoo. Ze maakt nadrukkelijk gebruik van de interpersoonlijke intelligentie bij de vakken Duits en Voeding door leerlingen samen aan een taak te laten werken en ook samen te laten reflecteren op taak en uitvoering. Uit heel veel onderzoek is gebleken dat samenwerking niet alleen het leren bevordert, maar dat ook minder aangename taken door het contact met medeleerlingen leuk kunnen worden. Bovendien blijkt dat de onderlinge acceptatie tussen jongeren van verschillende afkomst en verschillende culturen sterk wordt bevorderd.
Rien maakt daarnaast op bekwame wijze gebruik van de Zevensprong. Ze zet de leerdoelen op het bord, activeert de voorkennis en reflecteert voortdurend.

Rien Verkoeijen zegt zelf over het werken met de Meervoudige Intelligenties als leidraad:

“Het feit dat mensen op verschillende manieren knap zijn was voor mij een uitdaging. ik kan dit gebruiken om de leerlingen op verschillende manieren te bereiken. Ik merk dat onze leerlingen deze didactische werkvorm meer aanspreekt. Ik heb minder ordeproblemen, een beter overzicht, de individuele aanspreekbaarheid is er door vergroot en… hun resultaten zijn verbeterd. Kennis beklijft beter. Met name de zwakkere leerling wordt uitgedaagd mee te doen en te denken en beleeft meer succeservaringen.”

“Als leerkracht sta je aan de kant, kijkt toe, stuurt en geniet.”

En de leerlingen: “Juf, is de les nu al om?”


Hoe ik er zelf naar keek? Voor mij was het weer een bevestiging van de juistheid van de woorden van mijn promotor Prof. Dr. Monique Boekaerts:

“Emoties zijn de brandstof van het leren”.


Lees ook het artikel van Henk Witteman over motivatie en operante conditionering.

 

 

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

7 Responses

 1. Ik begrijp het belang van interpersoonlijke intelligentie en uit ervaring weet ik dat het belang groot is voor het leren.
  Ik heb ook het artikel uit 2008 gelezen,waarnaar de link onderaan verwijst.
  Ik vind het moeilijk om een directe relatie tussen beide artikelen te zien. Ik hoop dat ik goed begrepen heb dat het gaat om het grote contrast tussen beide aanpakken van leren waarbij het blijvende succes van het gebruik van de interpersoonlijke intelligentie groter is dan het korte termijn succes van de operante conditionering.
  Heb ik het doel van de verwijzing goed begrepen?

 2. Tom. het artikel over operante conditionering slaat op de neurobiologische verklaring die aan de rechterzijde van de tekst is gegeven. De oorsprong van operante conditionering ligt in het limbische systeem dat we gemeen hebben met de zoogdieren. Ook interpersoonlijke intelligentie stamt uit dit systeem. In de volgende afleveringen zal ik steeds verband leggen met bevindingen uit neurobiologisch onderzoek.

 3. De les van Rien Verkooyen bewijst dat leerlingen echt wel willen leren als ze een goede leerkracht hebben. Ze straalt respect en liefde voor haar leerlingen uit. Bovendien zie je dat ze autoriteit heeft. Een docente van de oude slag!

 4. “Alleen mensen met een autistische stoornis schieten bij deze intelligentie tekort.”, schrijft u. Hoe zou Rien Verkooyen deze leerlingen (in het kader van Passend Onderwijs) bij “deze les” betrekken?

 5. Beste Jan,
  Dit kost veel liefde en geduld. Er is geen draaiboek voor een vaststaande aanpak. Ik geef les aan een aantal leerlingen met ASS. Iedere leerling is anders en heeft zijn eigen (leer)behoeften.
  Het kost tijd deze leerlingen en hun behoeftes te leren kennen en bovendien het vertrouwen te winnen van deze leerlingen.
  Je kunt misschien volgend boek raadplegen: Coöperatief leren voor alle leerlingen van CPS. Auteurs Mariët Förrer, Leanne Jansen en Brenda Kenter.
  Hierin vind je praktische toepassingen voor leerlingen met speciale leerbehoeften.
  Tot slot. Je mag gerust een keer komen kijken Jan.

  Met vriendelijke groet
  Rien Verkoeijen

 6. Rien Verkoeijen. U geeft heel georganiseerd les. Zo duidelijk! U zult wel populair zijn onder uw leerlingen.Het vertrouwen in u straalt u tegemoet vanuit de jongens en meisjes van de klas. Was het op alle scholen maar zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.