Een initiatief van Malmberg

Kennisnet en SLO presenteren nieuw model 21e eeuwse vaardigheden


Kennisnet en SLO presenteerden deze week het vernieuwde model voor 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft een aangepaste versie waarin ‘digitale geletterdheid’ ter verduidelijking is opgedeeld in vier deelvaardigheden. Het model bestaat in totaal uit elf generieke vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

In het nieuwe model staan 11 vaardigheden die leerlingen nu moeten te leren om er later in hun leven profijt van te hebben. Het nieuwe model verschilt van het oorspronkelijke model dat Kennisnet in 2014 samenstelde. De vaardigheid ‘digitale geletterdheid’ heeft namelijk plaatsgemaakt voor vier concreter geformuleerde vaardigheden, namelijk: computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid.

De 21e eeuwse vaardigheden zoals gepresenteerd door Kennisnet en SLO zijn:

1. Kritisch denken: bij kritisch denken gaat het om het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

2. Creatief denken: creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

3. Probleem oplossen: probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

4. Computational thinking: computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

5. Informatievaardigheden: informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren.

6. Ict-basisvaardigheden: ict-(basis)vaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.

7. Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

8. Communiceren: het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

9. Samenwerken: bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

10. Sociale en culturele vaardigheden: bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

11. Zelfregulering: bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

Lesmaterialen in ontwikkeling
Op dit moment werken Kennisnet en SLO aan de ontwikkeling van lesmateriaal bij het model. Remco Pijpers (Kennisnet) stelt namelijk dat veel scholen zitten te springen om materiaal waarmee ze de 21e eeuwse vaardigheden een concrete plaats kunnen geven in hun onderwijs: ” We zien dat er op onze website veel wordt gezocht naar informatie over dit onderwerp. (…) Er wordt onder andere hard gewerkt aan een leerlijn programmeren en SLO werkt verder aan het concretiseren van andere vaardigheden; met name kritisch denken en zelfregulering,” aldus Pijpers in een artikel op Kennisnet. De eerste lesmaterialen komen dit voorjaar beschikbaar.

Heeft u ook behoefte aan lesmateriaal waarmee u de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden concreet kunt integreren in uw lessen? Of heeft u misschien al een goede manier gevonden om dit te doen? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

6 Responses

  1. Concreet lesmateriaal m.b.t. de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden zijn wat mij betreft zeer welkom! Vooral heel praktisch materiaal.

  2. Ook wij, scholen voor blinde en slechtziende leerlingen, zijn op zoek naar geschikt lesmateriaal en een leerlijn m.n. voor programmeren. We hopen van harte dat er deze keer rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van onze blinde en slechtziende leerlingen! Zodat we nu eens niet achteraf het materiaal moeten aanpassen, maar dat hier in de bron al rekening mee wordt gehouden. Design4All is ook 21eeuws!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.