Een initiatief van Malmberg

Een ijzersterke medezeggenschapsraad? 5 tips

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders, vo-leerlingen, leerkrachten en docenten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt zijn eigen cultuur en de ene raad is veel actiever dan de andere. Ouders kunnen enorm waardevolle input leveren, omdat zij verwoorden wat je leerlingen ervaren. Maar hoe zorg je voor een sterke, effectieve MR? Wij geven je 5 tips.

Wat doet de MR op school?

Als je als leerkracht, docent, leerling of ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. Uitzonderingen zijn situaties met individuele leerlingen of leraren. Die worden niet besproken in de MR. Onderwerpen voor de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • de lestijden;
 • de schoolgids;
 • vaststellen of wijzigen van het schoolreglement;
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan toekomstplannen voor bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen;
 • het ‘pestprotocol’: de schoolregels rondom pesten en discriminatie;
 • de invulling van het schoolreisje;
 • eten en drinken.

Tips voor een sterke medezeggenschapsraad

 1. Elk MR-lid heeft toegang tot noodzakelijke kennis

Om mee te kunnen denken over het beleid van een school, moet je als MR-lid een idee hebben over de onderwerpen waarover de MR mag meedenken of beslissen. Ook is het handig om enige kennis van wet- en regelgeving te hebben. Meld je je als nieuw MR-lid aan? Vraag dan naar een overdrachtsdossier.

Zorg daarnaast dat je weet wat er in de CAO staat over medezeggenschap. Hoeveel uur krijg je (als leerkracht of  docent) voor het werk? Wat is er afgesproken over de taakverdeling en functies binnen de MR? Goede bronnen om je op weg te helpen zijn:

 • infowms.nl. Dit is dé website voor medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs;
 • Het boek ‘Zakboek medezeggenschap Wms’;
 • Het boek ‘Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’.
 1. Ken het wettelijk recht op faciliteiten

MR-leden hebben wettelijk recht op faciliteiten voor scholing en ondersteuning. Maak er gebruik van. Veel ouder- en onderwijsorganisaties bieden ondersteuning en trainingen aan, op maat of via open inschrijving.

 1. Zoek kennis buiten de MR

Zet de kennis en expertise van anderen in. Zo kun je met ‘stille leden’ of commissies voor bepaalde (tijdelijke) onderwerpen werken. En vraag hulp van deskundige ouders, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of ICT.

 1. Neem niet te veel hooi op je vork

Beperk je jaarlijks tot een aantal belangrijke onderwerpen en besteed daar extra aandacht aan. Dit kunnen actuele ontwikkelingen binnen de school zijn, maar ook onderwerpen die uit de MR zelf voortkomen.

 1. Werk samen met andere organisaties

Naast de MR zijn er meer organisaties op en om een school actief. Zorg dat je regelmatig contact houdt met bijvoorbeeld de ouderraad, de leerlingenraad, de buitenschoolse opvang en de gemeente. Wissel ook eens ervaringen uit met andere medezeggenschapsraden binnen én buiten de schoolorganisatie. Je kunt veel van elkaar leren.

Heb je ervaringen in of met een medezeggenschapsraad? Wat zijn jouw tips voor een goed werkende MR? Deel je ervaringen met ons via onderstaand reactieformulier.

 

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.