Een initiatief van Malmberg

Docenthandleiding: motiverend lesgeven in het vmbo

docenthandleiding motiverend lesgeven

Het motiveren van leerlingen is een complexe zaak. Er zijn nou eenmaal geen pasklare oplossingen die voor iedere leerling of situatie werken. Toch kun je als docent heel wat bereiken door autonomie-ondersteunend les te geven. Daarover lees je alles in ‘Motiverend lesgeven’, een handleiding van Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

De handleiding ‘Motiverend lesgeven’ komt voort uit het onderzoeksproject ‘Intrinsiek motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergronden’. Hierin is onderzocht of en welke mate een training in het bieden van autonomie en structuur – principes vanuit de zelfdeterminatietheorie – bijdraagt aan de motivatie van leerlingen op onder meer het vmbo.

Onderzoeksresultaten

Docenten die de training hadden gevolgd, boden meer autonomie en ontwikkelden een betere relatie met hun leerlingen dan docenten die de training niet hadden gevolgd. Ook de motivatie van leerlingen ging erop vooruit: ze lieten minder extrinsieke en meer intrinsieke motivatie zien. Daarnaast lieten ze meer inzet en zelfvertrouwen zien dan leerlingen van docenten die de training niet hadden gevolgd.

Docenthandleiding

In de docenthandleiding lees je hoe je als docent meer autonomie en structuur kunt bieden aan leerlingen en zo de motivatie kunt verhogen. Als docent kun je meer autonomie bieden door:

  • Door aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen
  • Door betekenisvolle keuzes te bieden
  • Door dwingende taal te vermijden

‘Wanneer dit samengaat met het bieden van structuur, oftewel het afspreken van duidelijke regels met de klas en het bieden passende begeleiding van het leerproces op het niveau van iedere leerling, kunnen docenten optimale condities scheppen waarbinnen alle leerlingen zichzelf kunnen motiveren’, aldus het NRO.

De theoretische kennis in de handleiding is aangevuld met voorbeelden om een zo concreet mogelijk beeld te geven van wat je als docent kunt doen om de motivatie van leerlingen te verbeteren. Daarnaast is een hoofdstuk met reflectievragen opgenomen om meer zicht te krijgen op je eigen handelen en eventuele verbeterpunten.

Downloaden

Je kunt de docenthandleiding downloaden via de website van het NRO. Tevens vind je er een nieuwsbericht over de uitkomsten van het aan de handleiding voorafgaande onderzoek en kun je er het volledige onderzoeksverslag downloaden.

Heb jij ervaring met autonomie-ondersteunend lesgeven? Wat is jouw gouden tip? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.