Een initiatief van Malmberg

Betrokkenheidscrisis leerling te lijf met PBL

Het huidige onderwijssysteem kan beter, vindt psycholoog en onderwijzer Thom Markham. Nog te vaak ziet hij scholen met ongemotiveerde of weinig betrokken leerlingen. Hij spreekt zelfs over een ‘betrokkenheidscrisis’. Markham ziet project based learning (PBL), niet te verwarren met projectgestuurd onderwijs, als een waardevol instrument om dit aan te pakken.

Op de blog Mind/Shift opperde hij onlangs diverse innovaties voor het onderwijs. Wat kunnen we leren van Markhams suggesties en project based learning?

1) Geen feiten, maar conceptenEen belangrijk element van project based learning is het durven loslaten van “ouderwets” onderwijs waar het onthouden van feitjes centraal staat. Bij project based learning ligt de focus op het leren van concepten. De opvatting is dat leerlingen door het begrijpen van concepten betere competenties en vaardigheden verwerven dan door het leren van feitjes.

2) Inzetten op 21st century skills
De vaardigheden waar project based learning op inzet zijn de zogenaamde 21st century skills als communicatie, samenwerken en zelfmanagement. Volgens Markham onmisbare vaardigheden in onze huidige gepersonaliseerde maatschappij, waar veel vraag is naar ondernemende personen. Het ontwikkelen van kritisch denken en feedback geven aan mede leerlingen is een terugkerend element in het lesprogramma evenals het werken in teams en het presenteren van resultaten.

3) Creëer relevantie voor leerlingen
Een streven van propject based learning is leerlingen een actievere leerhouding aan te meten. Aansprekende projecten en thema’ waaruit relevantie voor de leerlingen blijkt, zijn daarom noodzakelijk. Voor de PBL-docent de creatieve uitdaging om de lesstof in projectvorm te gieten. Een effectieve manier om relevantie te creëren is leerlingen aan te spreken op hun eigen ervaring en belevingswereld. Hoe kun je door het bestuderen van de crisis in de jaren ’20 bijvoorbeeld iets relevants zeggen over de huidige economische crisis?

4) Authenticiteit
Naast relevantie hecht project based learning veel waarde aan authenticiteit; het idee dat het werk dat leerlingen verrichten op school ‘echt’ is en iets bijdraagt. De projecten zijn vaak zodanig ingericht dat de resultaten worden gepresenteerd aan een publiek buiten de school. Dit kan zijn in de vorm van een video, maar ook het houden van een presentatie. De leerling heeft bovendien de mogelijkheid om eigen interesses aan de hoofdvraag te verbinden en deelvragen te verfijnen. Het resultaat hiervan is meer betrokkenheid en motivatie om het project goed af te ronden.

5) Durf te innoveren
Project based learning vraagt om creatieve docenten die in staat zijn zelf projecten te ontwikkelen en verbeteren. Het is essentieel dat docenten nieuwe dingen uitproberen. Markham erkent dat dit soms gepaard gaat met vallen en opstaan. Volgens hem is echter de beloning groot: deze manier van werken maakt lesgeven spannend en leuk, betrekt leerlingen beter bij de stof en inspireert hen om zelf innovatief te zijn.

Hoe kijk jij aan tegen een innovatieve vorm van onderwijs als project based learning?

 

Welkom! Hier kan je discussiëren over het onderwijsnieuws, tips uitwisselen, vragen stellen en inhoudelijk bijdragen aan artikelen. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen worden geweigerd. Het kan even duren voordat jouw reactie zichtbaar is.

2 Responses

  1. misschien eens buiten de deur kijken en open staan voor succesverhalen?
    onderwijskerels.nl mijn blog over “kinderen kunnen niet computeren” O.B.S de Zevensprong Almere heeft die skill al vanaf 2003 ingebed.

  2. misschien eens buiten de deur kijken en open staan voor succesverhalen?
    onderwijskerels.nl mijn blog over “kinderen kunnen niet computeren” O.B.S de Zevensprong Almere heeft die skill al vanaf 2003 ingebed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

Advertentie

Volg OvM

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
likes
0 K
volgers

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Onderwijs van Morgen. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van onderwijs ontwikkelingen, trends en tips.