Onderwijstips mei 2015

0


Onderwijs van Morgen selecteert maandelijks de cursussen, congressen, boeken en andere evenementen die voor u als docent de moeite waard zijn. Met deze maand onder andere het Onderwijsfestival2032, een themamiddag over ICT-bekwaamheid en de boeken ‘Beschermjassen op school: aandacht voor verschil in het onderwijs’ en ‘#Mediawijsheid in de klas’.

Boek: #Mediawijsheid in de klas
‘Hoe maak je jongeren mediawijs? Als volwassene je eigen visie aan jongeren opdringen werkt niet. Dan ontstaat de gevreesde (generatie)kloof. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. Dit boek bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat voor het in gesprek gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrach­ten: klaar voor gebruik, maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waar je als docent mediawijzer van kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid’ (bron: Mediawijsheidindeklas.nl). Dit boek wordt medio mei 2015 verwacht: houdt de website in de gaten voor meer informatie.

Festival: Onderwijsfestival2032
21 & 22 mei – Filmmuseum EYE, Amsterdam
‘Het Onderwijsfestival2032 is een tweedaags onderwijsfestival voor onderwijsprofessionals. Het festival wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over de toekomst van het onderwijs, geïnitieerd door de staatssecretaris van OCW Sander Dekker. Het festival wil inspireren, een podium bieden voor kennisuitwisseling en discussies faciliteren tussen onderwijsprofessionals, publieke en semipublieke instellingen en het bedrijfsleven. (…) De werkvormen van de sessies sluiten aan bij de ambitie voor discussie en interactie. U kunt ook veel presentaties verwachten vanuit andere disciplines dan het onderwijs. Gezamenlijk zullen de bezoekers van het festival aanbevelingen en conclusies formuleren en deze aanbieden aan de staatssecretaris’ (bron: brochure Onderwijsfestival2032). Bekijk de brochure voor meer informatie over het programma van Onderwijsfestival2032.

Boek: Beschermjassen op school – aandacht voor verschil in het onderwijs
‘Wat heeft een leerling die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas? Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat? Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs? (…) Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil – bij de ander en bij zichzelf – is essentieel in deze tijd. Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen – van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs – brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan’ (bron: Vangorcum.nl). Dit boek is beschikbaar vanaf 4 mei 2015.

Themamiddag: ICT-bekwaamheid
29 mei – Innovatiehuis, Den Bosch
‘Als ict op de juiste manier wordt ingezet in het onderwijs, leidt dat tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de student. Maar wat is de juiste manier? Wat betekent dat voor de bekwaamheid van docenten en managers? Hoe kun je een ict-bekwame school worden? Welke valkuilen vinden scholen op hun weg? Deelnemers gaan samen op zoek naar de juiste aanpak. Na afloop krijgen zij ook de Hoe?Zo! publicatie ‘ICT-bekwaamheid in het mbo’, met tips over de aanpak en opzet van effectieve scholingstrajecten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Consortium voor Innovatie’ (bron: Kennisnet). Kijk voor meer informatie over de sprekers en het programma op de website van het Innovatiehuis.

Summer School: Design and deliver your own MOOC
4 tot en met 11 juli – Ischia, Italië
‘EMMA, de European Multiple MOOC Aggregator, organiseert van 4 t/m 11 juli 2015 een Summer School gericht op het ontwikkelen van een MOOC. Tijdens de Summer School komen de volgende onderwerpen aan bod: Hoe kies je een aanpak voor je MOOC die het beste past bij de beschikbare middelen en didactische uitgangspunten? Hoe ontwerp je een MOOC volgens best practices en gefundeerde instructional design uitgangspunten? Hoe maak je de content geschikt voor het uploaden, vertalen en transcriben op het EMMA platform? Hoe maak je gebruik van de monitoring en analytische functionaliteiten op het platform om het succes van de MOOC vanuit het oogpunt van de aanbieder en de student te evalueren? (bron: ICT & Onderwijs) Bezoek voor meer informatie over het event en het volledige programma de website van EMMA.

Heeft u ook nog een tip of suggestie die in dit overzicht niet mag ontbreken? Laat dan een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here