Een initiatief van Malmberg

Woordkaarten themawoorden

Meer oefenen met de basiswoorden of de extra woorden van het thema?

Meer oefenen met de basiswoorden of de extra woorden van het thema? Gebruik deze woordkaarten, die geïnspireerd zijn op de woordkaarten van leerkracht Danielle Frijling.

De woordkaarten zijn per thema te downloaden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de woordkaarten van de basiswoorden en de extra woorden. Deze woorden zijn handig per woordenschatles bij elkaar gegroepeerd.

De woorden kunnen in de klas worden opgehangen, zodat de kinderen de nieuwe woorden van het thema regelmatig zien. Daarnaast kunnen ze op de bankjes worden gelegd tijdens de les of gebruikt worden bij de verlengde instructie.

Voor meer tips voor het werken met de woordkaarten, zie het interview met Danielle Frijling.

Taal actief 3 Woordkaarten basis thema 1
Taal actief 3 Woordkaarten basis thema 2
Taal actief 3 Woordkaarten basis thema 3
Taal actief 3 Woordkaarten basis thema 4
Taal actief 3 Woordkaarten basis thema 5

Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 1
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 2
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 3
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 4
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 5
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 6
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 7
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 8
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 9
Taal actief 3 Woordkaarten extra thema 10

 

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg