Een initiatief van Malmberg

Vervangende dictees

Tijdens enkele dictees kunnen de kinderen woorden overschrijven van de bladspiegel.

Tijdens enkele dictees kunnen de kinderen woorden overschrijven van de bladspiegel. Dat is niet altijd wenselijk.

Onderstaande dictees kunt u inzetten ter vervanging van deze dictees.

Maximaal 1 woord per dictee komt terug op de bladspiegel. Het is helaas niet altijd mogelijk om woorden te kiezen die niet op de bladspiegel voorkomen. De woorden met* betreffen de categorie van de les, de andere woorden zijn opfris woorden. De zinnen staan soms in een andere volgorde dan in het oorspronkelijke dictee. Negeer daarom de rondjes en vierkantjes in het werkboek. Gebruik voor de werkafspraken alleen de * die op de downloads staan.

Taal actief 4 Eerst proberen Vervangende dictees Groep 4
Taal actief 4 Eerst proberen Vervangende dictees Groep 5
Taal actief 4 Eerst proberen Vervangende dictees Groep 6

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg