Een initiatief van Malmberg

Versterk je woordenschatonderwijs

Heb jij de woordposters voor TaalActief al gezien?

Taal actief versterkt de woordenschat van leerlingen door de woorden niet los, maar in semantische clusters aan te bieden.

Taal actief versterkt de woordenschat van leerlingen door de woorden niet los, maar in semantische clusters aan te bieden. En met behulp van contexten. De woordposters fungeren daarbij als ondersteuning en bieden een extra visuele context. Niet alleen de woordbetekenissen, maar ook de betekenisrelaties tussen de woorden komen in beeld. De leerlingen krijgen niet alleen zicht op de betekenissen van elk woord afzonderlijk, maar ook op de onderlinge betekenis verbindingen tussen woorden in een woordcluster (bijvoorbeeld veroorzaken, oorzaak, gevolg, dankzij).  

Beter onthouden

Allerlei onderzoek wijst uit dat op deze manier leerlingen de woorden niet alleen beter begrijpen en maar ook beter onthouden. De woordplaten zijn dus niet alleen bij het uitleggen van de woorden een effectief hulpmiddel: óók bij het consolideren versterken de platen het woordleerproces.  Als de woordclusters een zichtbare plek krijgen in de klas, kunnen leerlingen telkens terugkijken en oefenen in het gebruik van de woorden, zowel binnen als buiten de taalles. 

Zeker als het gaat om de algemene schooltaalwoorden, zijn er de hele schooldag door kansen om de woorden betekenisvol terug te laten komen bij het praten, luisteren, lezen en schrijven in alle vakken. Bij rekenen (de woorden: de inhoud, de afmeting, de oppervlakte, de schaal), bij aardrijkskunde (het klimaat, de landkaart, de legenda, de grens, de bevolking), bij geschiedenis (de voorouders, de stamboom, binnenvallen, innemen, veroorzaken) enz. enz. 

Door de woordplaten op de woordmuur te hangen als geheugensteun gaan de woorden leven, niet alleen in de taalles, maar ook in de andere vakken en kunnen daar nieuwe woorden bij worden aangehaakt.  

De bijbehorende woordposters, om op te hangen aan de woordmuur in de klas, zijn apart te bestellen bij logo@rezulto.nl. Voor wie ook geïnteresseerd is in resterende Schooltaalwoorden: Rezulto heeft een speciale selectie samengesteld om het pakket te completeren

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg