Een initiatief van Malmberg

Variatie bij woordrijen en timeroefeningen

Eerst goed, dan snel.

In Karakter zijn woordrijen en timeroefeningen opgenomen. De instructie bij het technisch lezen richt zich in eerste instantie op het juist ontsleutelen van woorden. Zodra het kind de letters goed kan benoemen en woorden accuraat leest, kan worden geoefend aan het werken van het juiste leestempo.

Download hier meer informatie over hoe variatie en woordrijen zijn opgenomen in Karakter.

Karakter Variatie bij woordrijen en timeroefeningen

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg