Een initiatief van Malmberg

Uitleg bij pluswerk groep 8a

Voor groep 8a vindt u in de onderstaande documenten uitleg bij de 3-sterren opgaven van de weektaak en het pluswerkboek.

Voor groep 8a vindt u in de onderstaande documenten uitleg bij de 3-sterren opgaven van de weektaak en het pluswerkboek. Hiervoor is geen specifieke uitleg opgenomen in de handleiding omdat de kinderen deze opgaven zelfstandig maken.

Toch kan het gebeuren dat u een kind even op weg moet helpen of dat u een opgave wilt nabespreken. Het antwoordenboek biedt hiervoor doorgaans voldoende aanknopingspunten. Als extra ondersteuning zijn bij deze opgaven suggesties en tips verzameld voor eventuele uitleg en instructie.

De wereld in getallen 4 Uitleg bij Rekenboek 8a drie sterren opgaven

De wereld in getallen 4 Uitleg bij Pluswerkboek 8a

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg