Een initiatief van Malmberg

Toetsaanbod Karakter

Doel van de toetsen en hun relatie tot de technisch lezen-toetsen van Cito.

Karakter biedt methodegebonden signalerende/diagnosticerende toetsen. Wat is het doel van deze toetsen en hoe verhouden ze zich tot de technisch lezen-toetsen van Cito? In dit document worden de Karakter-toetsen toegelicht.

Karakter Toetsaanbod

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg