Een initiatief van Malmberg

‘t kofschip bij Taal actief 4

In het taalboek B van groep 6 is een afbeelding van 't kofschip opgenomen om kinderen te ondersteunen bij deze regel.

In de spellinghulp werkwoordspelling van Taal actief is ‘t kofschip x’ opgenomen als verwijzing naar de kofschipregel.

De kofschipregel luidt:

Haal van het hele werkwoord-en af. Staat de laatste letter in ‘t kofschip x?

Ja        De verleden tijd is stam + te(n).
Het voltooid deelwoord eindigt op t.

Nee     De verleden tijd is stam +de(n).
Het voltooid deelwoord eindigt op d.

In het taalboek B vangroep 6 is een afbeelding van ‘t kofschip opgenomen om kinderen te ondersteunen bij deze regel. Deze pdf kunt u hieronder downloaden, om bijvoorbeeld in de klas op te hangen of op het digibord te tonen. Op veler verzoek is er nu ook een versie van het printblad met daarop de regel voorgedrukt.

Taal actief 4 Afbeelding ‘t kofschip x – met regel
Taal actief 4 Afbeelding kofschip

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg