Een initiatief van Malmberg

Station Zuid Ouderavondpresentatie

Voorlichting voor ouders over het voortgezet technisch leesonderwijs in groep 4.

Deze presentatie kun je gebruiken om de ouders van de kinderen in groep 4 voor te bereiden op het voortgezet technisch leesonderwijs dat aanvangt vanaf groep 4. In de notitievelden staat relevante achtergrondinformatie, die je kunt gebruiken voor de mondelinge toelichting op de presentatie.

Station Zuid Presentatie ouderavond

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg