Een initiatief van Malmberg

Startlessen Station Zuid

Laat de kinderen wennen aan de methode met deze startlessen.

Om samen met de kinderen de methode te verkennen zijn drie startlessen ontwikkeld voor groep 4. De kinderen maken kennis met de werkvormen van de methode, met de doelen van groep 4, de materialen, het vervolgverhaal De Brandweerclub en met de leesbevorderingslessen.

Voor elke les is er een handleiding en een werkblad beschikbaar. Voor startles 3 treft u ook een printblad aan. De startlessen vindt u ook in de digibordsoftware onder ‘printbladen’.

Station Zuid Handleiding Startles 1 Groep 4

Station Zuid Werkblad Startles 1 Groep 4

Station Zuid Handleiding Startles 2 Groep 4

Station Zuid Werkblad Startles 2 Groep 4

Station Zuid Handleiding Startles 3 Groep 4

Station Zuid Werkblad Startles 3 Groep 4

Station Zuid Printblad Startles 3 Groep 4

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg