Een initiatief van Malmberg

Start je schooljaar met Taal actief 4

Met deze informatie start je het schooljaar goed met Taal actief 4.

Jaarplanning

Jaarplanning Taal actief 2022-2023

Voor nieuwe gebruikers

Start je dit jaar met Taal actief 4? Dan hebben we handige documenten voor je ontwikkeld.

Overstappen van een andere methode naar Taal actief

Om de overstap van Taal actief 3 of een andere methode naar Taal actief 4 zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we twee middelen voor je:

Overstapdocument voor taal en spelling

In deze documenten vind je per 2 thema’s een overzicht van de benodigde voorkennis. Als de benodigde voorkennis van de kinderen ontoereikend is, geeft het document aan wanneer (o.a. tijdens de instapweek, maar ook tijdens de parkeerweken) en met welke materialen je ervoor kunt zorgen dat de kinderen deze kennis alsnog opdoen. In de leerlijnen van Taal actief is voldoende herhaling ingebouwd en worden taalkundige begrippen en principes telkens opnieuw uitgelegd bij een herhalingsles. De methode biedt daarnaast voldoende extra oefenmateriaal en ruimte in het programma.

Overstapdocumenten Taal actief 4

Je start daarna met het instapprogramma

Dit is een programma van een week waarin je zowel taal als spelling voorbereidt. In deze instapweek staat de inhoudelijke voorbereiding op de eerste thema’s en het kennismaken met de structuur van de methode centraal.

Je start met de groep aan een nieuw schooljaar (instappen)

Voor Taal actief 4 is er een instapprogramma gemaakt per jaargroep. Dit is een programma van een week. In deze instapweek bereid je zowel taal als spelling voor. Door het instapprogramma te volgen starten de kinderen met voldoende voorkennis aan de thema’s. Het instapprogramma bestaat per groep uit de volgende onderdelen:

Introductie
• algemene handleiding instap- en overstapprogramma
• een filmpje over de inhoud en structuur van de methode

Taal
• instapspel taal
• 3 lessen taal

Spelling
• instapspel spelling
• 2 lessen spelling

Dictee
• het instapdictee

Instapprogramma groep 4
Instapprogramma groep 5
Instapprogramma groep 6
Instapprogramma groep 7
Instapprogramma groep 8

 

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg