Een initiatief van Malmberg

Start je schooljaar met Staal

Voor Staal zijn er jaarplanningen en instapprogramma’s voor Taal en Spelling beschikbaar. De kinderen maken hiermee kennis met de nieuwe methode.

Jaarplanning

Jaarplanning Staal 2021-2022

Voor nieuwe gebruikers

Voor Staal zijn er instapprogramma’s voor Taal en Spelling beschikbaar. De kinderen maken hiermee kennis met de nieuwe methode. Een thema in Staal duurt vier weken, met in elke week vier taallessen en vier spellinglessen. De vijfde dag is een uitlooples. Bij het eerste thema van het jaar zet u het instapprogramma in. U start elke week met een korte instaples, waarin u samen met de kinderen vooruitblikt op de opbouw van de (reguliere) lessen in die week. U gebruikt dus de ruimte van de uitloopdag voor deze instaples.

Taal

Staal Instapprogramma Taal
Staal Instapprogramma – Quiz bij les 10 Tops en tips

  • Het instapprogramma kunt u gebruiken in groep 5 en 6, om kinderen kennis te laten maken met de structuur en opbouw van Staal Taal. Deze structuur is in alle leerjarengelijk. Kinderen in groep 4 worden bij de start van de methode vertrouwd gemaakt met Staal Taal.
  • Het programma bestaat uit deze handleiding. Daarnaast maakt u gebruik van de bestaande materialen van Staal Taal: werkboek, bronnenboek, digibordsoftware, enzovoort. Bij elke instaples staat aangegeven welke materialen u nodig heeft.
  • De kinderen worden niet inhoudelijk voorbereid op de leerlijnen.
  • Staal Taal biedt de leerlijnen woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven aan. De taaltaken in deze leerlijnen worden concentrisch aangeboden en komen in meerdere leerjaren terug

Spelling

Staal Handleiding Instapprogramma Spelling Groep 4
Staal Handleiding Instapprogramma Spelling Groep 5
Staal Handleiding Instapprogramma Spelling Groep 6
Staal Handleiding Instapprogramma Spelling Groep 7
Staal Handleiding Instapprogramma Spelling Groep 8

  • Het programma bestaat uit deze handleiding. Daarnaast maakt u gebruik van de bestaande materialen van Staal Spelling: werkboek, staalboek, digibordsoftware, enzovoort. Bij elke instaples staat aangegeven welke materialen u nodig heeft

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg