Een initiatief van Malmberg

Staal en de referentieniveaus

Voor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus 1F en 1S/2F verplicht.

Sinds augustus 2010 is de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ van kracht. Dat betekent dat de overheid taal en rekenen als kernvakken voor het onderwijs heeft bestempeld om zo de kennis van de kinderen op deze gebieden op een hoger niveau te brengen. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun schoolloopbaan vastgelegd; de referentieniveaus.

Voor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus 1F en 1S/2F verplicht. Maar wat betekenen de referentieniveaus precies en hoe zijn ze in Staal verwerkt? U leest het in deze brochure.

Brochure Staal en de referentieniveaus

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg