Een initiatief van Malmberg

Rekencircuit groep 3

Rekenkaarten om in twee- of viertallen te doen.

Deze les gaan de kinderen aan rekenkaarten werken. U kunt kiezen om alle kaarten in te zetten of u kunt een keuze maken uit de vierkaarten. De kinderen oefenen:

  • samenhang tussen optellen en aftrekken aan de hand van splitsingen;
  • optel-en aftreksommen tot en met 20;
  • tellen aan de hand van de getallenlijn;
  • tientallen en eenheden binnen de context van geld.

De wereld in getallen 4 Rekencircuit Handleiding Groep 3

De wereld in getallen 4 Rekencircuit Werkbladen Groep 3

De wereld in getallen 4 Rekencircuit Antwoorden Groep 3

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg