Een initiatief van Malmberg

Overzicht leerdoelen

Overzichten met de leerdoelen en leerlijnen voor verschillende domeinen.

Voor de domeinen rekenen, taal-lezen en sociaal emotionele ontwikkeling zijn overzichten gemaakt met de leerdoelen zoals ze in Kleuterplein voorkomen en zoals SLO ze formuleert. Tevens is per domein een overzicht beschikbaar met de periode en het thema waar deze doelen terugkomen.

Kleuterplein 2 Leerdoelen Rekenen
Kleuterplein 2 Leerdoelen Taal-Lezen
Kleuterplein 2 Leerdoelen Sociaal-emotioneel

Kleuterplein 2 Leerlijnen Rekenen in vergelijking met SLO
Kleuterplein 2 Leerlijnen Taal-Lezen in vergelijking met SLO
Kleuterplein 2 Leerlijnen Sociaal-emotioneel in vergelijking met SLO

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg