Een initiatief van Malmberg

Overstappen naar Taal actief 4

Om deze overstap van Taal actief 3 of een andere methode naar Taal actief 4 zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we twee middelen voor u: het overstapdocument en het instapprogramma.

U start dit jaar met Taal actief. Dat kan omdat u dit jaar voor het eerst met Taal actief 4 gaat werken. Om deze overstap van Taalactief 3 of een andere methode naar Taal actief4 zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we twee middelen voor u: het overstapdocument en het instapprogramma. Het kan ook zijn dat u dit jaar start met Taalactief in een nieuwe jaargroep. In dat geval verwijzen wij u graag meteen naar het instapprogramma.

U gebruikt het overstapdocument voor taal en spelling
In deze documenten vindt u per 2 thema’s een overzicht van de benodigde voorkennis. Als de benodigde voorkennis van de kinderen ontoereikend is, geeft het document aan wanneer (o.a. tijdens de instapweek, maar ook tijdens de parkeerweken) en met welke materialen u ervoor kunt zorgen dat de kinderen deze kennis alsnog opdoen. In de leerlijnen van Taal actief is voldoende herhaling ingebouwd en worden taalkundige begrippen en principes telkens opnieuw uitgelegd bij een herhalingsles. De methode biedt daarnaast voldoende extra oefenmateriaal en ruimte in het programma.

Taal actief 4 Handleiding instap- en overstapprogramma
Taal actief 4 Handleiding instap- en overstapprogramma Groep 7-8
Taal actief 4 Benodigde voorkennis taal verkennen Groep 5-8
Taal actief 4 Benodigde voorkennis spelling Groep 5-8

U start daarna het instapprogramma
Dit is een programma van een week waarin u zowel taal als spelling voorbereidt. In deze instapweek staat de inhoudelijke voorbereiding op de eerste thema’s en het kennismaken met de structuur van de methode centraal.

Dit is een programma van een week waarin u zowel taal als spelling voorbereidt. In dezeinstapweek staat de inhoudelijke voorbereiding op de eerste thema’s en het kennismaken met de structuur van de methode centraal.

(De instapprogramma’s vindt u per jaargroep onder de extra materialen.)

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg