Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met Station Zuid

Groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een online registratie- en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

Op malmberg.nl vind je de handleiding  van de monitor.

Opbrengstgericht werken met Station Zuid

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Per groep zijn er groepsplannen voor blok 1 t/m 4.

Download hieronder:

  • de handleiding
  • het groepsoverzicht
  • de groepsplannen

Handleiding

Station Zuid Toelichting groepsoverzicht en groepsplan

Groepsoverzicht

Station Zuid Groepsoverzicht

Groepsplannen Groep 4

Station Zuid Groepsplan Groep 4 blok 1

Station Zuid Groepsplan Groep 4 blok 2

Station Zuid Groepsplan Groep 4 blok 3

Station Zuid Groepsplan Groep 4 blok 4

Groepsplannen Groep 5

Station Zuid Groepsplan Groep 5 blok 1

Station Zuid Groepsplan Groep 5 blok 2

Station Zuid Groepsplan Groep 5 blok 3

Station Zuid Groepsplan Groep 5 blok 4

Groepsplannen Groep 6

Station Zuid Groepsplan Groep 6 blok 1

Station Zuid Groepsplan Groep 6 blok 2

Station Zuid Groepsplan Groep 6 blok 3

Station Zuid Groepsplan Groep 6 blok 4

Groepsplannen Groep 7

Station Zuid Groepsplan Groep 7 blok 1

Station Zuid Groepsplan Groep 7 blok 2

Station Zuid Groepsplan Groep 7 blok 3

Station Zuid Groepsplan Groep 7 blok 4

Groepsplannen Groep 8

Station Zuid Groepsplan Groep 8 blok 1

Station Zuid Groepsplan Groep 8 blok 2

Station Zuid Groepsplan Groep 8 blok 3

Station Zuid Groepsplan Groep 8 blok 4

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg