Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met Lijn 3

Malmberg maakt opbrengstgericht werken gemakkelijker.

Resultatenmonitor

De Resultatenmonitor is de online registratie-en analysetool bij uw Malmberg-methode.De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen. U krijgt de Resultatenmonitor gratis bij een softwareproduct. U vindt de Resultatenmonitor op de leerkrachtstartpagina van uw methodesoftware. Op www.malmberg.nl/softwarehulp vindt u meer informatie over het gebruik van de monitor.

Groepsplannen bij Lijn 3

In de Resultatenmonitor worden automatisch groepsplannen gegenereerd. Wilt u de plannen handmatig bijhouden, dan kunt u gebruik maken van onderstaande lege bestanden. De bestanden bevatten een standaardtekst. U kunt deze aanpassen aan uw eigen situatie.

Lijn3 Groepsplan periode 1

Lijn3 Groepsplan periode 2

Lijn3 Groepsplan periode 3

Lijn3 Groepsplan periode 4

Kwaliteitskaarten bij Lijn 3

De kwaliteitskaarten Lijn 3 zijn opgesteld om de kwaliteit van het onderwijsaanbod met Lijn 3 op groeps- en schoolniveau structureel te kunnen beoordelen, vastleggen en verbeteren.

Handleiding kwaliteitskaarten Lijn3

Kwaliteitskaart L3 lezen thema 2-6

Kwaliteitskaart L3 lezen thema 7-12

Kwaliteitskaart L3 spelling

Kwaliteitskaart L3 woordenschat en begrijpend luisteren

Kwaliteitskaart L3 woordenschat en mondelinge communicatie

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg