Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met Kleuterplein 2

Methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Gratis Resultatenmonitor bij de methode

De Resultatenmonitor is de online registratie- en analysetool bij jouw Malmberg-methode. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen. Je krijgt de Resultatenmonitor gratis bij een softwareproduct.

Je vindt de Kleuterplein Resultatenmonitor op de leerkrachtstartpagina van de Kleuterplein 2 software. Op www.malmberg.nl/softwarehulp vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgericht werken met Kleuterplein 2

Malmberg maakt het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg. Opbrengstgericht werken met Kleuterplein wordt nog makkelijker met de groepsplannen per thema. Er zijn er 16 voor groep 1 en 16 voor groep 2. Voor elk thema is er dus een groepsplan.

Hieronder vind je:
● de handleiding;
● het methodespecifieke groepsoverzicht;
● de algemene groepsplannen;
● een link naar de groepsplannen per thema.

Handleiding

Kleuterplein Handleiding groepsoverzicht en groepsplan

Groepsoverzicht

Kleuterplein Groepsoverzicht

Groepsplannen algemeen

Kleuterplein Groepsplan Taal – Lezen Groep 1
Kleuterplein Groepsplan Taal – Lezen Groep 2
Kleuterplein Groepsplan Rekenen Groep 1
Kleuterplein Groepsplan Rekenen Groep 2

Groepsplannen per thema

Via de links hieronder vind je alle groepsplannen per thema voor groep 1 en 2, voor Taal-Lezen en voor Rekenen.

Groepsplannen per thema Taal-Lezen
Groepsplannen per thema Rekenen

 

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg