Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met Grip op lezen

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruik maken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een online registratie- en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

Op malmberg.nl vind je de handleiding  van de monitor.

 

Opbrengstgericht werken met Grip op lezen

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg. Deze materialen zijn voor Grip op lezen ontwikkeld in samenwerking met Mariët Förrer (CPS onderwijsontwikkeling en advies).

Download hieronder:

  • de handleiding
  • de methodespecifieke groepsoverzichten
  • de methodespecifieke groepsplannen

Handleiding

Grip op lezen Handleiding Groepsoverzicht en plan

Groepsoverzicht

Grip op lezen Groepsoverzicht

Groepsplannen

Grip op lezen Groepsplan Groep 4 periode 1

Grip op lezen Groepsplan Groep 5 periode 1

Grip op lezen Groepsplan Groep 5 periode 2

Grip op lezen Groepsplan Groep 6 periode 1

Grip op lezen Groepsplan Groep 6 periode 2

Grip op lezen Groepsplan Groep 7 periode 1

Grip op lezen Groepsplan Groep 7 periode 2

Grip op lezen Groepsplan Groep 8 periode 1

Grip op lezen Groepsplan Groep 8 periode 2

Grip op lezen Groepsplan leeg

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg