Een initiatief van Malmberg

Opbrengstgericht werken met De wereld in getallen 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar.Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een onlineregistratie-en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp onder het kopje ‘Ondersteuning lesmateriaal’ vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Opbrengstgericht werken met De wereld in getallen 4

Malmberg maakt u het opbrengstgericht werken makkelijker. Met methodespecifieke groepsoverzichten en groepsplannen met een duidelijke uitleg.

Deze materialen zijn voor De wereld in getallen 4 ontwikkeld in samenwerking met Ina Cijvat en Brenda van Rijn, adviseurs rekenen Expertis onderwijs adviseurs. Download hieronder:

  • de handleiding;
  • het methodespecifieke groepsoverzicht;
  • de methodespecifieke groepsplannen.

Handleiding

De wereld in getallen 4 Handleiding Groepsoverzicht en plan

Groepsoverzicht

De wereld in getallen 4 Groepsoverzicht

Groepsplannen per jaargroep

De wereld in getallen 4 Groepsplan leeg

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 3A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 3A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 3B blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 3B blok 3-4

 

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 4A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 4A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 4B blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 4B blok 3-4

 

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 5A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 5A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 5B blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 5B blok 3-4

 

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 6A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 6A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 6B blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 6B blok 3-4

 

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 7A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 7A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 7B blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 7B blok 3-4

 

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 8A blok 1-2

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 8A blok 3-4

De wereld in getallen 4 Groepsplan Groep 8B

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg