Een initiatief van Malmberg

Nieuwe omrekentabellen bij toetsen Argus Clou Natuur en techniek

Omrekentabel bij de digitale toetsen.
omrekentabel Argus Clou Natuur en techniek

Sinds 2017 zijn de methodes van Argus Clou ook volledig digitaal te gebruiken. Ook de toetsen kunnen digitaal gemaakt en beoordeeld worden. De beoordelingssystematiek in de Malmberg Resultatenmonitor wijkt echter af van de systematiek zoals die in de handleidingen is opgenomen.

Om te komen tot identieke eindcijfers per toets, ongeacht of je op papier of digitaal toetst, hebben we een aangepaste omrekentabel gemaakt. Je vindt de nieuwe tabel hieronder.

Download

Argus Clou NT Omrekentabellen toetsen Groep 5-8

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg