Een initiatief van Malmberg

Leesstrategieën: leuke werkvorm voor tweetallen

Een praktische tip om de kinderen in tweetallen een keertje extra te laten oefenen

Een praktische tip om de kinderen in tweetallen een keertje extra te laten oefenen met begrijpend lezen. De ene helft van de groep krijgt een strategiekaartje en de andere helft een krantenpagina. Op uw teken vormen ze tweetallen en bekijken ze gedurende een paar minuten samen hoe ze de strategie op een artikel van die krantenpagina kunnen toepassen.

Grip op lezen

Grip op lezen Handleiding Leesstrategieen Groep 4-8

Grip op lezen Kopieerblad Leesstrategieen Groep 4-8

Leeslink

Leeslink Handleiding Leesstrategieen Groep 4-8

Leeslink Kopieerblad Leesstrategieen Groep 4-8

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg