Een initiatief van Malmberg

Leesniveaus in Karakter

Organiseren en differentiëren met behulp van de niveaus.

Karakter gaat uit van een convergent instructiemodel voor de basisgroep met daarnaast instructie op een hoger AVI-niveau voor de plusgroep. Hiermee sluit het leesonderwijs aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind en is het in de praktijk goed te organiseren. Differentiatie en organisatie dus prima in balans.

Download hier meer informatie over de verschillende leesniveaus in Karakter.

Leesniveaus in Karakter

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg