Een initiatief van Malmberg

Leerstofoverzicht Join in

Opbouw van de leerlijn groep 1 t/m 8 en uitleg over CLIL en VVTO.

In dit leerstofoverzicht lees je hoe de leerlijn van Joinin is opgebouwd van groep 1 tot en met 8. Daarnaast wordt ingegaan op de opbouw van vaardigheden, de woordenschatdidactiek, het impliciete grammatica-aanbod (Essentials) en de concentrische thema-opbouw. Ook informatie over de CLIL-lessen en de VVTO-criteria binnen Join in kun je hierin terugvinden

Join In Leerstofoverzicht

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg