Een initiatief van Malmberg

Kwaliteitskaarten bij Pluspunt 4

Leer kinderen zelfstandig nadenken: het directe instructiemodel

Leer kinderen zelfstandig nadenken: een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel

Gebruik de kwaliteitskaart

Werken met het drieslagmodel betekent dat er in de lessen steeds nadruk op een andere as ligt. Dit vraagt om verschillende instructiemodellen. De kwaliteitskaart helpt je om de verschillende instructiemodellen goed toe te passen.

Wanneer gebruik je directe instructie?

Als kinderen een nieuwe rekenstrategie leren is het belangrijk dat ze een directe instructie krijgen. Zo leren ze sommen efficiënt uit te rekenen. Daarom reik jij als leerkracht de strategie aan, legt deze uit, doet het voor en je denkt daarbij hardop na. Deze rekenstrategieën liggen op de horizontale as van het drieslagmodel.

Als de kinderen de strategie kennen, worden ze uitgedaagd om zelfstandig na te denken en gaan ze direct zelf aan de slag met nieuwe opdrachten op de schuine assen van het drieslagmodel: betekenis verlenen en reflecteren.

Downloads

Handleiding Kwaliteitskaarten Pluspunt

Kwaliteitkaarten Pluspunt

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg