Een initiatief van Malmberg

Kwaliteitskaarten bij De wereld in getallen 5

Leer kinderen zelfstandig nadenken: het directe instructiemodel.

Leer kinderen zelfstandig nadenken: een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel

Gebruik de kwaliteitskaart

Werken met het drieslagmodel betekent dat er in de lessen steeds nadruk op een andere as ligt. Dit vraagt om verschillende instructiemodellen. De kwaliteitskaart helpt je om de verschillende instructiemodellen goed toe te passen.

Wanneer gebruik je directe instructie?

Als kinderen een nieuwe rekenstrategie leren is het belangrijk dat ze een directe instructie krijgen. Zo leren ze sommen efficiënt uit te rekenen. Daarom reik jij als leerkracht de strategie aan, legt deze uit, doet het voor en je denkt daarbij hardop na. Deze rekenstrategieën liggen op de horizontale as van het drieslagmodel.

Als de kinderen de strategie kennen, worden ze uitgedaagd om zelfstandig na te denken en gaan ze direct zelf aan de slag met nieuwe opdrachten op de schuine assen van het drieslagmodel: betekenis verlenen en reflecteren.

Wil je meer weten?

Bekijk dan de video waarin onderwijskundige Arjanne Hoogerman en methodespecialist Martijn de Wit uitleggen hoe je de directe instructie toepast en hoe deze samenwerkt met het drieslagmodel. Ook krijg je tips hoe je met je team een nog hoger niveau kan behalen.

Meer info?

Bekijk ook de overige pijlers van de rekenvisie van Malmberg via malmberg.nl/rekenonderwijsvandetoekomst

Downloads

Handleiding Kwaliteitskaarten De wereld in getallen 5
Kwaliteitskaarten De wereld in getallen 5

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg