Een initiatief van Malmberg

Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands (EN) wordt door veel leerkrachten gehanteerd.

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands (EN) wordt door veel leerkrachten gehanteerd. Eind 2008 is het protocol voor groep 1 en 2volledig herzien. In dit artikel leest u een samenvatting op hoofdlijnen van dit protocol, met steeds daaraan gekoppeld een bespreking van de manier waarop Kleuterplein aansluit bij de beschreven werkwijze.

Het artikel is geschreven door auteurs van Kleuterplein met advies van het Expertisecentrum Nederlands. Dit artikel is vooral interessant voor de intern begeleider/onderbouw-coördinator.

Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg