Een initiatief van Malmberg

Kerstknutsel De ballen in de kerstboom

Een kerstboom kleuren, knutselen en kerstballen tellen.

Op dit werkblad kleuren de kinderen eerst de kerstboom. Vervolgens geeft de begeleider opdrachtjes om verschillende hoeveelheden kerstballen en de ster een bepaalde kleur te geven. De begeleider knipt de kerstballen en de ster uit. Daarna plakken de kinderen deze in de boom aan de hand van gerichte opdrachten: de ster bovenop, de blauwe ballen onderin etcetera.

Peuterplein De ballen in de kerstboom

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg