Een initiatief van Malmberg

Invulbladen Taalboek

Deze invulbladen kunnen, indien gewenst, door de kinderen worden gebruikt in plaats van het taalschrift.

Kinderen werken in groep 4 vaak voor het eerst met een taalboek en een schrift, en dat is wennen. Daarom hebben we invulbladen gemaakt bij thema 1 t/m 4 van het taalboek, zodat kinderen kunnen wennen aan de wijze waarop de antwoorden in het taalschrift geschreven moeten worden.

Deze invulbladen kunnen, indien gewenst, door de kinderen worden gebruikt in plaats van het taalschrift.

Er zijn dus invulbladen voor deeerste 4 thema’s. Het aantal voorgedrukte items neemt steeds verder af, zodat de kinderen vanaf thema 5 goed kunnen werken in het taalschrift.

Tip voor het printen: Print de invulbladen op 100%. Zet dus niet ‘fit to page‘ aan.

Taal actief 4 Invulbladen Thema 1 Groep 4
Taal actief 4 Invulbladen Thema 2 Groep 4
Taal actief 4 Invulbladen Thema 3 Groep 4
Taal actief 4 Invulbladen Thema 4 Groep 4

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg