Een initiatief van Malmberg

Handige selectietool bij de bakkaarten

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende leerstijlen en werkvormen en relaties tussen de vakken hebben we een handige selectietool bij de bakkaarten ontwikkeld

De bakkaarten van Naut, Meander en Brandaan sluiten aan bij de basisstof van deze methodes. De toepassingsmogelijkheden zijn heel breed. Vanuit de inhoud van de kaarten wordt een verband gelegd tussen de verschillende zaakvakken. Kinderen leren zo dat de vakken met elkaar verbonden zijn. Bij iedere kaart komen elementen van samenwerkend leren aan bod. De kaarten bieden verschillende werkvormen en er is rekening gehouden met verschillende leerstijlen aan de hand van de meervoudige intelligentie theorie van Howard Gardner.

Ook kunnen de kaarten op verschillende momenten worden ingezet. Denk hierbij aan differentiatiemateriaal voor de snellere leerlingen, als extra stof aan het eind van een thema, of als input voor projecten.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende leerstijlen en werkvormen en relaties tussen de vakken hebben we een handige selectietool bij de bakkaarten ontwikkeld. Met deze voor Microsoft Excel ontwikkelde tool selecteert u heel gemakkelijk alle kaarten voor een bepaalde werkvorm of leerstijl of relatie.

Naut Meander Brandaan Selectietool bij de bakkaarten

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg