Een initiatief van Malmberg

Feestrekenen in groep 3

Hoeveel cadeautjes heeft Piet in zijn zak? En hoeveel krijg jij in je schoen? Laat de kinderen in deze extra les feestrekenen!

Hoeveel cadeautjes heeft Piet in zijn zak? En hoeveel krijg jij in je schoen? Laat de kinderen in deze extra les feestrekenen!

Deze werkbladen sluiten aan bij de doelen van de toets van blok 4:

  • optellen en aftrekken;
  • getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.

De wereld in getallen 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Handleiding Groep 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Werkbladen Groep 3

De wereld in getallen 4 Feestrekenen Antwoorden Groep 3

Pluspunt 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Handleiding Groep 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Werkbladen Groep 3

Pluspunt 3 Feestrekenen Antwoorden Groep 3

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg