Een initiatief van Malmberg

Erratum themahandleiding groep 7 thema 4

In de themahandleiding is per abuis de werkboekpagina uit thema 5 geplaatst.

In de themahandleiding is op bladzijde 26-27 per abuis de werkboekpagina uit thema 5 geplaatst. De leerkrachtinstructie in de kantlijnen sluit wel aan op de inhoud van de les 4 van thema 4. Gebruik bijgaande pdf om het probleem op te lossen.

Argus Clou NT Handleiding Groep 7 Thema 4 les 4 p26-29

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg