Een initiatief van Malmberg

ei-plaat en au-plaat

Hang ter ondersteuning de ei-plaat en de au-plaat in de klas.

In de eerste helft van het schooljaar leren de kinderen de verschillen tussen ei en ij en au en ou. Kinderen leren deze klanken door herhaling en inslijpen. De ei-plaat en de au-plaat, gebaseerd op het ei-verhaal en het au-verhaal, ondersteunen hen daarbij. De afspraak is steeds: staat een woord op de plaat en komt het voor in het verhaal, dan schrijf je de ei (of au). Zo niet, dan schrijf je ij (of ou).

De ei-plaat en au-plaat staan achterin het spellingwerkboek. Daarnaast kunt u onderstaande printbladen in de klas ophangen. De A3-bestanden zijn eventueel als A2-poster af te drukken.

De verhalen bij de ei-plaat en de au-plaat staan op kopieerblad 3 en 4 achter het tabblad Algemeen in de kopieermap Algemeen.

Lijn 3 AU-plaat A3

Lijn 3 EI-plaat A3

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg