Een initiatief van Malmberg

EI- en AU-rap bij spelling

Om de kinderen wat meer houvast te bieden met betrekking tot de keuze van ei/ij en au/ou zijn er platen en raps ontwikkeld.

Om de kinderen wat meer houvast te bieden met betrekking tot de keuze van ei/ij en au/ouzijn er platen en raps ontwikkeld. Op het digibord staat een animatie bij de rap. Voor scholen die (nog) geen digibordsoftware hebben, staan hier de raps.

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg