Een initiatief van Malmberg

Doorgaande lijn Lezen

Overzichten doorgaande lijnen Lijn 3 en andere leesmethodes

Lijn 3 bouwt voort op de tussendoelen van groep 1 en 2 en heeft een doorgaande lijn naar de meest gebruikte taal-en leesmethodes voor groep 4. Leren in een doorgaande lijn betekent dat het onderwijsaanbod op organisatorisch, inhoudelijk en didactisch niveau zoveel mogelijk op elkaar is afgestemd. Bedoeld om het onderwijs efficiënter en effectiever te maken. Het zorgt voor gebruiksgemak voor de leerkracht en voorkomt cognitieve verwarring bij kinderen.

In bijgesloten overzichten laten we zien hoe ons aanbod voor het vakgebied Aanvankelijk lezen naadloos aansluit op de methodes Kleuterplein, Station Zuid, Grip op lezen en Leeslink.

Uiteraard sluiten deze methodes ook goed aan op andere methodes in het basisonderwijs.De taal-, lees-en spellingmethodes van Malmberg zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd en daarmee herkenbaar voor zowel de leerkracht als de kinderen.

Doorgaande lijn Kleuterplein – Lijn 3

Doorgaande lijn Lijn 3 – Grip op lezen

Doorgaande lijn Lijn 3 – Leeslink

Doorgaande lijn Lijn 3 – Station Zuid

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg