Een initiatief van Malmberg

Digitaal registratiesysteem Taal en Spelling

Gebruik de resultatenmonitor om de scores te registreren.

Resultatenmonitor bij je methode

De registratiebladen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats kun je gebruikmaken van de Malmberg Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor is een online registratie- en analysetool. De monitor registreert leerresultaten, adviseert vervolgleerstof en genereert periodiek groepsplannen.

Wanneer je een licentie hebt op een digitaal product bij een Malmberg-methode, dan heb je automatisch toegang tot de leerkracht-startpagina. De Resultatenmonitor van de methode is een gratis module, toegankelijk vanuit de leerkrachtstartpagina.

In de Resultatenmonitor kun je de resultaten van toetsen die je op papier afneemt registreren. Maken de leerlingen de toetsen digitaal door middel van de toetssoftware, dan verschijnen de resultaten automatisch in de Resultatenmonitor. De Resultatenmonitor geeft op basis van de toetsresultaten vervolgadvies op maat.

Op www.malmberg.nl/softwarehulp vind je meer informatie over het gebruik van de monitor.

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg