Een initiatief van Malmberg

Deze letters ken ik al

Op dit blad met het klankenbord kan een kind aangeven welke letters het al kent.

Start je met Lijn 3 met een nieuwe groep en wil je weten welke letters de kinderen al kennen? Laat elk kind dan op het volle klankenbord de vakjes met de hen bekende letters inkleuren. Je kunt de kinderen op enig moment ook het lege klankenbord laten gebruiken. Ze kunnen de letters zelf opschrijven, of de letters van het ‘letterblad’uitknippen en opplakken.

Lijn 3 Klankenbord – ingevuld

Lijn 3 Klankenbord – leeg

Lijn 3 Klankenbord – knipblad letters

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg