Een initiatief van Malmberg

Denkstappen spelling

Hang ter ondersteuning de denkstappen van spelling op in uw klas.

Bij spelling leren de kinderen de denkstappen 1 (thema 1-6) en de denkstappen 2 (thema 7-12). Je kunt deze in de klas ophangen om de kinderen hieraan te herinneren.

Lijn 3 Denkstappen spellen 1_A4

Lijn 3 Denkstappen spellen 2_A4

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg