Een initiatief van Malmberg

Brochure Pluspunt en de referentieniveaus

In Pluspunt zijn de referentieniveaus 1F en 1S handig verwerkt. Hoe dit is gedaan, staat nu uitgebreid beschreven in de brochure ‘Pluspunt en de referentieniveaus’.

In Pluspunt zijn de referentieniveaus 1F en 1S handig verwerkt. Hoe dit is gedaan, staat nu uitgebreid beschreven in de brochure ‘Pluspunten de referentieniveaus’. De brochure bevat tevens algemene informatie over de referentieniveaus.

Brochure Pluspunt en de referentieniveaus

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg