Een initiatief van Malmberg

Instapprogramma groep 7

U kunt de onderdelen van het instapprogramma van groep 7 als pdfs downloaden.

U start dit jaar met Taal actief. Dat kan omdat u dit jaar start met Taal actief in een jaargroep (instappen). Wanneer u voor het eerst met Taal actief gaat werken (overstappen van een andere methode) verwijzen wij u naar de overstapdocumenten.Voor Taal actief 4 is er een instapprogramma gemaakt per jaargroep. Dit is een programma van een week. In deze instapweek bereidt u zowel taal als spelling voor.

Door het instapprogramma te volgen starten de kinderen met voldoende voorkennis aan de thema’s.

Het instapprogramma bestaat per groep uit de volgende onderdelen:

Introductie

  •  algemene handleiding instap-en overstapprogramma
  • een filmpje over de inhoud en structuur van de methode

Taal

  • instapspel
  • 3 lessen taal

Spelling

  • instapspel spelling*
  • 2 lessen spelling

Dictee

  • het instapdictee*

Het instapspel vindt u in in thema 1 van uw handleiding.

Algemene handleiding

Taal actief 4 Handleiding instap- en overstapprogramma Groep 7-8

Taal

Taal actief 4 Handleiding Taal Groep 7
Taal actief 4 Instaplessen Taal Groep 7 – antwoordbladen
Taal actief 4 Instaplessen Taal Groep 7 – oefenbladen
Taal actief 4 Antwoorden instapspel Taal Groep 7

Spelling

Taal actief 4 Handleiding Spelling Groep 7
Taal actief 4 Antwoorden instapspel Spelling Groep 7
Taal actief 4 Instaplessen Spelling Groep 7 – antwoordbladen
Taal actief 4 Instaplessen Spelling Groep 7 – oefenbladen

Dictee

Taal actief 4 Instapdictee Groep 7
Taal actief 4 Invulblad instapdictee Groep 7

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg