Een initiatief van Malmberg

artikel

Trots op: onze praktijkklas

trots op onze praktijkklas Juf & Meester Malmberg

Sinds twee jaar werken ze bij stichting PCO Accrete in Noordwest-Overijssel met praktijkklassen. Acht kinderen van verschillende scholen gaan elke week een dagdeel naar een bedrijf om daar praktijkervaring op te doen. In Juf & Meester magazine laten zeven enthousiaste leerlingen zien hoe leuk dat is. Harry Bouwman, coördinator van deze praktijkklas, vertelt erover.

Idee

‘Het idee van de praktijkklas zat al jaren in mijn hoofd. Ik werk 39 jaar in het onderwijs en vond dat er vroeger een mooi evenwicht was tussen de theoretische vakken en de meer praktijkgerichte vakken als aardrijkskunde, techniek, gym, natuur en geschiedenis. Kinderen die niet zo theoretisch aangelegd waren, kwamen meer aan hun trekken met praktische dingen. De laatste twintig jaar is het accent verschoven naar rekenen, taal en lezen. De handvaardigheidslokalen zijn bijna overal verdwenen. Sommige kinderen lijden daaronder.

We hebben al jaren een plusklas voor leerlingen die theoretisch meer aankunnen. Zij gaan buiten de klas aan het werk. Maar de praktisch ingestelde leerlingen blijven in de klas. En juist met deze kinderen wilde ik het lokaal uit. Naar de praktijk.

Ik had dit plan al een hele tijd, maar pas toen Ruud Plomp, een orthopedagoog/onderwijskundige, dit plan zag, begon het te rollen. In november 2017 zijn we met de pilot gestart.’

Selectie

‘We selecteren kinderen op basis van hun uitstroomprofielen. Kinderen van wie je weet dat ze na de basisschool naar het praktijkonderwijs gaan of naar de basisberoepsgerichte leerweg, komen voor de praktijkklas in aanmerking. Deze kinderen gaan een dagdeel per week naar de praktijkklas. We bezoeken dan een bedrijf en doen daar allerlei praktische activiteiten.

Toen we onze plannen aan de ouders vertelden, waren sommige ouders geroerd: eindelijk iets waar onze kinderen blij van worden. Natuurlijk waren er ook wel ouders die schrokken: mijn kind in de praktijkklas? Totdat hun kind voor de eerste keer terugkwam van een praktijkklas en daarover vertelde. Veel kinderen vertellen namelijk thuis nooit iets over school. Nu komen ze met een verlengsnoer thuis of met een timmerkist. Ze bakken brownies en leren met mensen omgaan.’

Doel

‘Ons eerste doel is om de kinderen succeservaringen op te laten doen, want veel van deze kinderen hebben tot groep 6 weinig succeservaringen gehad.

Het tweede doel is om ze te laten ontdekken dat leren ook leuk kan zijn. We hadden zelf niet gedacht dat het effect zo groot zou zijn:

  • De motivatie gaat omhoog, de kinderen zeggen zelf: “Meester, ik ga beter mijn best doen, want ik wil later ook in zo’n bedrijf werken.”
  • Het helpt ze de week door te komen. Ze kijken uit naar die ochtend in de week.
  • Ouders zeggen: “Mijn kind is echt veranderd. Ze praten nooit over school, maar nu wel over de praktijkklas.”’

Bedrijven bezoeken

‘We bezoeken met de kinderen verschillende bedrijven en doen daar uiteenlopende klussen. We gaan naar het verzorgingstehuis, de supermarkt, de kringloopwinkel, installatiebedrijven, houtbewerkingsbedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, horeca, groenvoorziening enzovoort.

Ik heb alle bedrijven persoonlijk benaderd. Via de mail werkt het niet, je moet er langs gaan. Ze roepen allemaal: “Fijn dat je komt!” Ze hebben namelijk allemaal gebrek aan mensen. Dit zijn hun werknemers van de toekomst.’

Opdoen sociale vaardigheden

‘Ik stond ervan te kijken hoe belangrijk het opdoen van sociale vaardigheden voor de kinderen is. Voordat ze aan de praktijkklas gaan meedoen, ondertekenen ze een gedragscode. Daarin staan veiligheids- en omgangsregels. De eerste keer dat we een verzorgingstehuis bezochten, waren de kinderen heel bleu, ze zeiden haast niets. De tweede keer ging het al veel beter en nu zijn ze helemaal vertrouwd. Doordat ze beter weten hoe ze met mensen moeten omgaan, voelen ze zich veel zekerder.’

Budget

‘De praktijkklas is niet goedkoop, maar de gelden hiervoor komen uit het budget passend onderwijs. Je begeleidt met een leerkracht en een onderwijsassistent een groepje van acht leerlingen. Vanwege de veiligheid moet je met twee begeleiders zijn, want als er iets met een kind gebeurt en je moet bijvoorbeeld naar een huisarts, kun je de kinderen niet zonder toezicht achterlaten bij een bedrijf. Bovendien hebben deze kinderen meer begeleiding nodig. Maar als je ziet wat het oplevert, is het zeker de moeite waard!’

Praktijklokaal

‘Accrete is een stichting voor christelijk basisonderwijs met zestien scholen en 2000 leerlingen. We hebben momenteel vier praktijkgroepen, op dinsdag tot en met vrijdag. We zijn nu ook volop bezig met het inrichten van een praktijklokaal. Dan worden we minder afhankelijk van de bedrijven en kun je meer variatie en differentiatie aanbrengen en de opdrachten beter afstemmen op de persoonlijke leerbehoefte. De bedoeling is dat de kinderen de ene week naar het praktijklokaal gaan en de andere week naar een bedrijf. De rest van de tijd kunnen de andere leerlingen van de school gebruikmaken van het lokaal.’

Studiedagen

‘We dragen het idee ook uit. We hebben inmiddels drie studiedagen gehad. Op de eerste studiedag kwamen 45 collega’s uit heel Nederland. De kinderen uit de praktijkklas verzorgden de catering op deze dagen. Ze maakten de broodjes, schonken koffie en bedienden de mensen. Het was echt geweldig!’

Ben je ook geïnteresseerd? Kijk op accrete.nl voor de volgende studiedag of neem contact op met Harry Bouwman.

Meer artikelen

Volg Juf & Meester

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
volgers

Actueel lesmateriaal

Gratis extra lesmateriaal voor jouw methode.