Een initiatief van Malmberg

top 10 en tips

Motiveer je leerlingen: 9 tips

Wist je dat jij een belangrijke invloed hebt op de motivatie van je leerlingen? Dat blijkt uit een van de bekendste motivatietheorieën: de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. Deze theorie maakt onderscheid tussen gecontroleerde motivatie en autonome motivatie. Bij gecontroleerde motivatie ervaart het kind druk om het werk te doen. Daarom wordt dit ook wel ‘moetivatie’ genoemd. Bij autonome motivatie is er sprake van willen.

Je kunt de autonome motivatie van de kinderen bevorderen door te investeren in de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Hieronder vind je een paar tips hoe je dat kunt doen.

Relatie

1          Verdiep je in kenmerken van de kinderen. Vraag naar dingen die ze leuk vinden om na school te doen, welk eten ze lekker vinden, waar ze het meest vrolijk van worden of juist niet. Door niet alleen over school te praten, versterk je jouw relatie met het kind.

2          Geef samenwerkingsopdrachten waarbij de kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het proces én het product. Op deze manier stimuleer je de relationele verbondenheid tussen de kinderen in je groep.

3          Vraag de kinderen feedback te geven op jouw lessen. Dat helpt jou bij het verbeteren van je aanpak en geeft de kinderen het gevoel dat je ze serieus neemt.

Competentie

4          Geef kinderen bewust complimenten over hun mogelijkheden en de manier waarop ze een bepaalde groei doormaken. Benoem dat letterlijk. Ik zie dat al je zinnen met een hoofdletter beginnen. Kijk, een paar weken geleden zag dat er nog zo uit. Zie je het verschil?

5          Gebruik uitgewerkte voorbeelden die kinderen kunnen pakken als ze vastlopen bij een opdracht. Het kan ze helpen een opdracht alsnog – zonder jouw tussenkomst – succesvol te volbrengen.

6          Spreek vertrouwen uit. Ik denk dat je deze opdracht heel goed kunt maken. Het geloof in het kunnen van een kind heeft een positief effect op zijn geloof in eigen kunnen.

Autonomie

7          Bied kinderen keuze bij het maken van opdrachten. Doe dit aan de hand van vier T’s: team (met wie), taak (wat), techniek (hoe) en tijd (wanneer). Je mag zelf bepalen of je het verhaal typt of schrijft.

8          Laat kinderen zelf bepalen of ze aansluiten bij de verlengde instructie over een bepaald leerdoel. We hebben het eerder gehad over het uitrekenen van 25% korting. Wil je nog even zien hoe je dit handig kunt doen? Kom dan zo aan de instructietafel zitten.

9          Maak gebruik van een rubric met duidelijke criteria waaraan een opdracht moet voldoen. Kinderen kunnen zo vooraf zelf bepalen op welk niveau ze de opdracht willen volbrengen.

 

Meer weten? Bronnen: wij-leren.nl | nivoz.nl | motivatiemeesters.nl | vernieuwenderwijs.nl

 

 

 

Meer tips

Volg Juf & Meester

0 K
volgers
0 K
volgers
0 K
volgers

Mijn Malmberg

Gratis extra lesmateriaal voor jouw methode